>
Kup bilet

Sztuka Czytania. Spotkanie wokół albumów Zwrotnica i Zdzisław Stanek

Data wydarzenia:

27.03.2018 18:00 - 19:30

Kategoria:
Biblioteka

Rodzaj:
Spotkania i dyskusje

Adres:
Muzeum Śląskie, al. W. Korfantego 3, Katowice
27.03.2018 r. w Sali Imprezowej Muzeum Śląskiego w Katowicach al. W. Korfantego 3, w godzinach 18.00-20.00 w  ramach cyklu Sztuka Czytania odbędzie się promocja katalogu „Zwrotnica. Początki neoawangardy na Górnym Śląsku” wydanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach oraz publikacji „Zdzisław Stanek. Katalog zbiorów” wydanej przez Muzeum Historii Katowic.

Z okazji uroczystych obchodów stulecia polskiej awangardy muzea i galerie oraz inne instytucje kultury, w tym Muzeum Śląskie oraz Muzeum Historii Katowic, przygotowały wiele imprez. Wystawom prezentowanym w siedzibach obu katowickich muzeów towarzyszą katalogi „Zwrotnica. Początki neoawangardy na Górnym Śląsku” oraz „Zdzisław Stanek. Katalog zbiorów”. Zarówno ekspozycje, jak i publikacje pozwalają spojrzeć na awangardę z wielu perspektyw.

Widzowie przekrojowej wystawy i czytelnicy katalogu „Zwrotnica. Początki neoawangardy na Górnym Śląsku” odnajdą w ciągu narracji charakterystykę środowisk artystycznych, a także poznają historię awangardy, w której szczególną rolę odegrał Władysław Strzemiński. Jego „Teoria widzenia”, przywieziona do Katowic przez Konrada Swinarskiego, na początku lat 50. stanowiła podręcznik dla młodych malarzy z grupy ST-53. Nadrzędnym celem ich działań było wypracowanie nowej świadomości widzenia według wskazówek zawartych w tekstach mistrza. Sprzeciwiając się modelowi sztuki narzuconemu przez władze i propagandowemu wizerunkowi regionu, pogłębiali wiedzę na temat nowoczesnych idei definiujących myślenie o świecie. Artyści z ST-53 oraz pasjonaci z Gliwickiego Towarzystwa Fotograficznego podjęli trud samokształcenia i realizacji ambitnych celów artystycznych, rozwijali dialog z autorytetami wielkiej awangardy dwudziestolecia międzywojennego.

Z kolei autorki wydarzeń zrealizowanych przez Muzeum Historii Katowic ekspozycją oraz katalogiem zbiorów chciały zainspirować zarówno specjalistów, jak i miłośników sztuki do podjęcia zadania przywrócenia dzieła Zdzisława Stanka polskiej historii sztuki. Jest to bowiem dopiero pierwsza próba przypomnienia wybitnego twórcy, którego nadzwyczaj obfity i różnorodny dorobek plastyczny, rozproszony po Polsce i świecie, stanowczo wymaga dalszych, szeroko zakrojonych badań, pogłębionych analiz i wrażliwych interpretacji. Tym bardziej intrygujących, że artysta, nie będąc osobą wylewną, zapraszał: „Spójrz na obrazy. Poznaj je. Potem napisz… Ja tylko maluję… Spójrz. Są obrazy. Słowami ich nie dopełnię…”.

Muzeum Śląskie w Katowicach, realizując swoją misję, tworzy przestrzeń dla dialogu
w celu lepszego poznania Śląska, Polski i Europy. Dobrą okazją do takiego dialogu jest prowadzony w Bibliotece Muzeum Śląskiego cykl spotkań o książce i przy książce pod hasłem „Sztuka czytania”. Dyskusja towarzysząca wydaniu publikacji wpisuje się w ideę tych spotkań i stanowi doskonałe dopełnienie zamysłu prezentowania książek związanych tematyką lub też osobą autora z województwem śląskim.

Gośćmi i uczestnikami spotkania będą Ada Grzelewska, Agnieszka Kołodziej-Adamczuk, Natalia Kruszyna, Ewelina Krzeszowska i Joanna Szeligowska-Farquhar.

Moderatorem dyskusji będzie Anna Saciuk-Gąsowska.

Podczas spotkania będzie można kupić katalogi w promocyjnej cenie.

 

27.03 / wtorek / godz. 18:00

Muzeum Śląskie w Katowicach, al. W. Korfantego 3

wstęp wolny

Podana godzina zakończenia sugeruje przybliżony czas trwania wydarzenia.

Zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami korzystania z usług Muzeum Śląskiego.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Kup bilet

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Unia Europejska Program regionalny EOG GRANTS - logo Norway Grants - logo EEA GRANTS - logo