Kup bilet

Etnologia

#
 • Wyszukaj dzieło w kolekcji

Dział Etnologii dokumentuje kulturę ludową, plebejską i mieszczańską Polski ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska oraz terenów obejmujących obszary II Rzeczypospolitej.

Tworzymy i powiększamy kolekcje muzealne. Czynimy to drogą zakupów terenowych dokonywanych w czasie badań etnograficznych, zakupów od prywatnych oferentów, na aukcjach internetowych, na targach staroci, w antykwariatach i domach aukcyjnych. Przyjmujemy też przekazy oraz darowizny. Niektóre z kolekcji stanowią kontynuację zbiorów przedwojennych, tworzonych w latach 1927–1939 przez dr. Tadeusza Dobrowolskiego, dyrektora Muzeum Śląskiego, oraz kolektorów Jerzego Langmanna, Longina Malickiego czy Mieczysława Gładysza, choć odzyskane po wojnie zabytki znajdują się w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Zbiory Działu Etnologii liczą ponad 11 000 obiektów. Zdecydowana większość zabytków pochodzi z okresu od połowy XIX do l. 70/80. XX w.  Najstarsze to siedemnastowieczny obraz na płótnie przedstawiający Matkę Boską Różańcową, srebrne spinki oraz guzy jabłonkowskie datowane na przełom XVII/XVIII w., haftowana chusta opolska, formy piernikarskie oraz malowane szafy śląskie pochodzące z XVIII w.

Posiadamy  kolekcje:

 • strojów  ludowych  z różnych części Górnego Śląska (strój rozbarski, pszczyński, cieszyński, górali śląskich, raciborski, opolski), a także strój wilamowski i huculski,
 • sztuki ludowej,
 • jubilerskich wyrobów cieszyńskich,
 • kostiumów, masek i rekwizytów obrzędowych,
 • wyrobów rękodzieła huculskiego i przedmiotów, które trafiły na Śląsk wraz z przesiedleńcami,
 • mebli i sprzętów,
 • narzędzi rolniczych  i rzemieślniczych,
 • przedmiotów gospodarstwa domowego i zdobnictwa wnętrz,
 • przedmiotów związanych  z górnictwem,
 • pamiątek rodzinnych,
 • dewocjonaliów,
 • przedmiotów reklamowych,
 • zabawek,
 • przedmiotów ilustrujących  kulturę miejską,
 • kolekcję etnograficzną Mieczysława Gładysza (1903–1984), profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego,  kolektora Muzeum Śląskiego, który współtworzył przedwojenne zbiory etnograficzne, penetrując przede wszystkim tereny Śląska Cieszyńskiego wraz z częścią zaolziańską   oraz  Śląska Opolskiego.

Poza wymienionymi kolekcjami w zbiorach Działu Etnologii znajduje się wiele innych przedmiotów ilustrujących życie społeczne, duchowe i materialne mieszkańców Górnego Śląska oraz terenów sąsiednich.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn