Kup bilet

Fotografia

#
  • Wyszukaj dzieło w kolekcji

W zbiorze dominuje fotografia o charakterze obyczajowym i społecznym, której podstawowym walorem jest uchwycenie zmian zachodzących w regionie pod wpływem industrializacji. Zasób dzieli się na kilka kolekcji tematycznych. Są wśród nich zdjęcia dokumentujące wydarzenia historyczne – od I wojny światowej, przez powstania i plebiscyt na Górnym Śląsku, do transformacji ustrojowej w Polsce w latach 80. XX wieku.

Zbiór fotografii obyczajowej i społecznej ukazuje przemiany cywilizacyjne i kulturowe różnych środowisk ludności zamieszkującej nasz region. Rejestruje wydarzenia ogólnospołeczne, jak i rodzinne. Są wśród nich obrazy składające się na cykl ludzkiego życia – chrzciny, komunie, lata szkolne, wesela i pogrzeby.

W zespole fotografii etnograficznej na uwagę zasługuje kolekcja 649 negatywów szklanych i celuloidowych M. Gładysza. Powstała w latach międzywojennych podczas badań terenowych kultury górali Beskidu Śląskiego. Różnorodność krajobrazu, widoki miejscowości i zabytki budownictwa ukazuje zbiór fotografii architektoniczno-urbanistycznej. Ciekawy zespół tworzą fotografie portretowe, z których najstarsze pochodzą z ok. 1850 roku, przedstawiające ludzi z różnych terenów dawnej Polski, fotografowanych w najstarszych zakładach fotograficznych działających na naszych ziemiach. Stanowią bogate źródło wiedzy obyczajowej i socjologicznej, jak też materiał badawczy do samej historii medium.

W powstającej kolekcji fotografii artystycznej zgromadzono prace wielu czołowych przedstawicieli śląskiego środowiska twórczego, m.in.: H. Holas-Idziakowej i L. Idziaka, Z. Rydet, J. Lewczyńskiego, A. Koniakowskiego, M. Cały, S. Gadomskiego, S. Jakubowskiego, M. Sowińskiego, J. Makala, J. Ligęzy, J. Hlawsy-Hlawskiego, A. Goli.

W latach działalności Muzeum Śląskiego wykonano i zgromadzono również bogatą własną dokumentację fotograficzną, stanowiącą oddzielny zbiór ponad 25 000 obiektów.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn