Kup bilet

J. Malczewski „Pożegnanie z pracownią”

#
  • Wyszukaj dzieło w kolekcji

Kolekcja opiera się na zbiorach przedwojennego muzeum, z bieżącymi uzupełnieniami od czasu restytucji w 1984 r. Powstała dzięki staraniom pierwszego dyrektora muzeum – dr. Tadeusza Dobrowolskiego. Do 1939 r. kolekcja liczyła 280 obrazów olejnych, pasteli i akwarel. W czasie wojny około 100 obrazów zaginęło. W drodze zakupów i cennych darów udało się dotąd pozyskać około 80 obrazów. Są to zarówno dzieła artystów, których prace znajdowały się w przedwojennej kolekcji (np. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Władysława Podkowińskiego, Aleksandra Orłowskiego, Stanisława Czajkowskiego, a ostatnio, przy dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, także dzieło Józefa Brandta), jak i autorów, których obrazów w tej kolekcji nie było (m.in. Franciszka Kostrzewskiego, Zygmunta Rozwadowskiego, Tadeusza Dobrowolskiego, Piotra Stachiewicza, Stanisława Grocholskiego i Alfonsa Dunin-Borkowskiego).

Obecnie kolekcja, którą tworzy ponad 260 obiektów, uważana jest za jeden z bardziej reprezentatywnych zbiorów malarstwa polskiego XIX i XX w. w skali ogólnokrajowej. Obejmuje wszystkie znaczące kierunki w sztuce polskiej lat 1800–1945: malarstwo portretowe i pejzażowe, romantyczne i realistyczne, nurt akademicki, malarstwo historyczne, symboliczne i secesyjne obrazy okresu Młodej Polski, dzieła polskich impresjonistów, wreszcie sztukę okresu międzywojennego. Wyróżniają ją wybitne nazwiska twórców oraz wysokie walory artystyczne zgromadzonych dzieł.Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn