Kup bilet

Plastyka Nieprofesjonalna

#
  • Wyszukaj dzieło w kolekcji

Zbiory plastyki nieprofesjonalnej Muzeum Śląskiego w Katowicach są gromadzone od 1984 r. – początkowo w ramach Działu Etnografii, następnie Sekcji Plastyki Nieprofesjonalnej Działu Sztuki, a obecnie Działu Plastyki Nieprofesjonalnej.

Sztuka nieprofesjonalna to fenomen znany od końca XIX w., wielokrotnie opisywany i dokumentowany. Różnorodność tego zjawiska sprawia jednak, że niemożliwe jest stworzenie jednoznacznych kryteriów czy pojęć pozwalających na niezawodne klasyfikowanie artystów i ich dzieł. Nawet badaczom nastręcza to ogromne trudności, czego przejawem jest nieprecyzyjne nazewnictwo i mnogość terminów: sztuka naiwna, amatorska, nieuczona, intuicyjna.

Kolekcja plastyki nieprofesjonalnej Muzeum Śląskiego w pełni ilustruje oryginalność i specyfikę śląskiej sztuki „nieuczonej”, przede wszystkim w szerokim kontekście kulturowym i tożsamościowym, ale także z punktu widzenia estetycznego i artystycznego. Dokumentuje amatorski ruchu plastyczny od lat międzywojennych do czasów współczesnych – głównie na podstawie działalności takich grup artystycznych jak Grupa Janowska, Gwarek 58, Bielszowice, Filar 72 czy 18-Obsydian. W kolekcji znajdują się dzieła najbardziej reprezentatywnych dla Śląska artystów – Teofila Ociepki, Erwina Sówki, Pawła Wróbla, Ludwika Holesza, Bronisława Krawczuka, Ewalda Gawlika, Władysława Lucińskiego, Marka Idziaszka i Jana Nowaka. Są też prace twórców mniej znanych, ale równie istotnych dla opisu zjawiska.

Zbiory nie ograniczają się wyłącznie do twórców śląskich – zawierają również prace najważniejszych artystów z innych regionów Polski, na przykład Edmunda Monsiela, Nikifora, Marii Wnęk, Stanisława Zagajewskiego i Justyny Matysiak. Pozwala to na szersze poznanie zjawiska i analizę porównawczą.

Ciągle rozbudowywana kolekcja plastyki nieprofesjonalnej Muzeum Śląskiego nie tylko zaświadcza o fenomenie twórców tej sztuki, ale również promuje Górny Śląsk, gdyż wielokrotnie wykorzystywana jest w publikacjach książkowych, prasie oraz filmach.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn