Kup bilet

Pracownia Historii Przemysłu

#
  • Wyszukaj dzieło w kolekcji

W kolekcje Pracowni Historii Przemysłu wchodzą zabytkowe maszyny oraz urządzenia, np. młoty, prasy i obrabiarki z zakładów przemysłowych Śląska, które wkrótce będą stanowić zaczątek nowej wystawy poświęconej historii lokalnego przemysłu.

W siedzibie Muzeum Śląskiego przy ul. T. Dobrowolskiego 1, w budynku warsztatu mechanicznego z zachowaną suwnicą z roku 1905 możemy podziwiać zmagazynowany w czasie realizacji nowej ekspozycji silnik parowy z początku XX wieku, który w okresie swojej świetności napędzał dwie linie walcarek walcowni średnio drobnej w nieistniejącej obecnie hucie Baildon, a dziś jest jedynym tego typu eksponatem zachowanym w Polsce.

W dawnym budynku warsztatu mechanicznego i kuźni zgromadziliśmy wiele maszyn i obrabiarek oraz obiekty militarne ilustrujące produkcję i historię śląskiego przemysłu. Na uwagę zasługują przede wszystkim jedyna pokazywana w Polsce armata Flak kaliber 8,8 cm oraz obrabiarka wykorzystywana do produkcji przeznaczonych do niej luf pochodząca z dawnej huty Zgoda, gdzie podczas II wojny światowej dokonywano finalnego montażu tego modelu działa. Szczególnie interesujące jest wnętrze budynku maszynowni zlokalizowanej bezpośrednio przy nadszybiu szybu Bartosz (obecnie nieudostępnianego zwiedzającym). Znajduje się tu najstarsza w Polsce górnicza parowa maszyna wyciągowa z roku 1892, która pierwotnie obsługiwała szyb Bartosz. Warto też obejrzeć ekspozycję plenerową, na którą składają się obiekty fortyfikacji biernych i bojowych z okresu II wojny światowej.Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn