Kup bilet

Konferencja naukowa „Industria. Konteksty nieoczywiste”

Konferencja naukowa "Industria. Konteksty nieoczywiste"

Perspektywa ostatnich kliku dekad uświadamia, że zakończenie ery industrialnej wywołało wiele procesów, które nie były z pewnością planowane. To dopiero moment zmiany uzmysławia znaczenie tego, co już nieobecne. Węgiel i stal bezpowrotnie utraciły rolę „tłoków” napędzających rzeczywistość kulturalną i porządek społeczno-polityczny we wszystkich jego aspektach. Puste fabryki, nieczynne kopalnie czy opuszczone huty to jednak tylko pierwsza, najbardziej powierzchowna warstwa przemian. W żadnym razie nie wyczerpuje ona sensu i końca epoki industrialnej.

Postindustrialne dziedzictwo Śląska zobowiązuje do pogłębionej refleksji, a w szczególności badań, dyskusji i analiz nie tylko nad tym, co materialne. W erze industrializacji dostrzegamy wymiar sprawczy, którego opis wymyka się spod kategorii fizyczności, ekonomii czy geopolityki. Konferencja INDUSTRIA. KONTEKSTY NIEOCZYWISTE została zwołana z potrzeby opisu powszechnych, choć często nieoczywistych zasad rządzących epoką węgla i stali.

Zasadniczym celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytanie o uniwersalność industrializacji rozpatrywanej jako fenomen społeczny. Mnogość perspektyw badawczych zakłada zestawienie znaczeń industrializacji dla takich obszarów, jak kultura i szuka, duchowość i wielokulturowość, ale także krajobraz i świat pracy, polityka, sfera życia rodzinnego czy obyczaju. Nie bez znaczenia pozostaje wskazanie sposobów pojmowania fenomenów składających się na industrializację z perspektywy procesu historycznego – swoistych pamiętników z podróży zapisanych na kartach literatury, utrwalonych w sztuce lub uwiecznionych za pomocą filmowych kadrów.

______________

Program konferencji:

9.00-10.00 – rejestracja uczestników, recepcja Muzeum Śląskiego

10.00-10.30 – wprowadzenie – Alicja Knast, dr hab. Lech Krzyżanowski. Moderator: dr hab. Miłosz Skrzypek

10.30-11.00 – Dr Barbara Klich-Kluczewska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Sekrety rodzinne. Przemoc w górnośląskiej rodzinie II połowy XX wieku

11.00-11.30 – Prof. UŚ dr hab. Marian Mitręga, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Działalność socjalna w kopalniach węgla kamiennego – pomiędzy funkcjami rekompensacyjnymi a przywilejami zawodowymi

11.30-12.00 – Ks. Dr Mariusz Trąba, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Religia w życiu mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego (XIX-XX)

12.00-12.20 – DYSKUSJA

12.20-13.30 – PRZERWA OBIADOWA

13.30-14.00 – Dr hab. Iwona Luba, Uniwersytet Warszawski, Industria w kulturze i sztuce II Rzeczypospolitej-idealizacja czy ideologizacja

14.00-14.30 – Daniel Muzyczuk, Muzeum Sztuki w Łodzi, Neoprymitywizm z ducha postindustrialu. Radykalne subkultury i sztuka na przełomie lat 80′ i 90′ a kultura industrialna

14.30-15.00 – Dr hab. Karina Banaszkiewicz-Sadowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Przestrzenie nowoczesnego miejsca… Górny Śląsk w kontekstach antropologicznych i kinie

15.00-15.20 – DYSKUSJA

15.20-15.45 – PRZERWA KAWOWA

15:45-16.15 – Prof. UW dr hab. Michał Kopczyński, Uniwersytet Warszawski, Człowiek i miasto: rzecz o plastyczności ciała ludzkiego

16.15-16:45 – Dr hab. Małgorzata Myśliwiec, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Industrializacja a rozwój ruchów regionalnych i etnoregionalnych w Europie

16:45-17:15 – Dr hab. Mariusz Jochemczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Okiem pisarza. Podróże literackie po Górnym Śląsku w dwudziestoleciu międzywojennym

17.15-17.35 – DYSKUSJA

17.40 – ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

18.00 – KOKTAJL

_______________

Opieka naukowa konferencji:

  • dr hab. Lech Krzyżanowski
  • dr hab. Miłosz Skrzypek

 

Muzeum Śląskie w Katowicach
ul. T. Dobrowolskiego 1 / poziom -4, sala H
wstęp bezpłatny

10.10.2018, godz. 10.00-18.00

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 05.10.2018
na adres: konferencjaindustria@muzeumslaskie.pl

 

Fot. Biedaszyby w Katowicach – widok ogólny / Czesław Datka, NAC

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn