Kup bilet

Konferencja naukowa „Szlachta – przemysł – inwestycje”

 

Konferencja naukowa "Szlachta – przemysł – inwestycje"

Muzeum Śląskie w Katowicach, Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim oraz Komisja Historii Śląska Polskiej Akademii Umiejętności zaprasza na dwudniową konferencję naukową „Szlachta – przemysł – inwestycje” odbywającą się w dniach 20-21.11.2019.

Celem konferencji jest ukazanie powiązań szlachty z przemysłu w różnych jego aspektach, np. kwestia własności przemysłu, kwestia nobilitacji działalności przemysłowej, związków między światem robotników i szlachty, wpływu dawnych rodów szlacheckich na rozwój nowych gałęzi gospodarki oraz wpływ przemysłu na powstawanie nowej szlachty.

Patronat honorowy nad konferencją objął hrabia Hans Ulrich Schaffgotsch.

Wstęp dla słuchaczy: 5 zł / KUP BILET

 

Termin: 20-21 listopada 2019 r.

Miejsce: Muzeum Śląskie w Katowicach (20.11.2019); Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim (21.11.2019).

 

 

 

Program konferencji:

20 listopada – Muzeum Śląskie

10.00 – 10.15 – przywitanie przez dyrektora Muzeum Śląskiego i dyrektora Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim

Cześć I. Górnośląscy magnaci – arystokraci

moderowanie: dr Krzysztof Gwóźdź (Muzeum w Tarnowskich Górach)

prelegenci:

10.15 – 10.30 – Hans Ulrich Graf Schaffgotsch, wstęp do konferencji

10.30 – 10.50 – dr hab. Irma Kozina (ASP) – Zaangażowanie szlachty górnośląskiej w rozwój przemysłu i jego wpływ na kulturę materialną regionu,

10.50 – 11.10 – dr Joanna Lusek (Muzeum Górnośląskie) – Donacje szkolne i fundacje stypendialne Johanny i Hansa Ulricha Schaffgotschów w powiecie bytomskim

11.10 – 11.30 – Maciej Droń (Muzeum Górnośląskie) – Zakłady przemysłowe Schaffgotschów w zbiorach ikonograficznych Działu Historii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

11.30 – 11.50 – Małgorzata Derus (Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich) – Inwestycje przemysłowe rodziny Henckel von Donnersmarck w Siemianowicach

11.50 – 12.10 – dr Krzysztof Gwóźdź (Muzeum w Tarnowskich Górach) – Henckel von Donnersmarckowie jako protektorzy bractw strzeleckich

12.10 – 12.30 – dyskusja i podsumowanie panelu

Część II. Szlacheckie inwestycje na Śląsku i poza Śląskiem

moderowanie: dr Joanna Lusek (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu)

prelegenci:

14.00 – 14.20 – dr hab. Zygmunt Woźniczka (Komisja Historii Śląska PAU, stacja Katowice) – Ograniczenia w działalności gospodarczej polskiej szlachty i arystokracji w XIX i XX wieku

14.20 – 14.40 – dr Arkadiusz Baron – Andrzej Maria hrabia Renard a kolej – przyczynek do kolejowych inspiracji i aspiracji szlachty śląskiej.

14.40 – 15.00 – dr Aleksander Babiński (Chełmek) – Szlachta a industrializacja w Zagłębiu Krakowskim w latach 1815-1846

15.00 – 15.20 – dr Dominika Rychel-Mantur (IH UŚ) – Podstawy sukcesów gospodarczych Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego

15.20 -15.40 – Jan Sasor (Muzeum Śląskie) – Portret Johanna Gottlieba Kalidego ze zbiorów Muzeum Śląskiego;

15.40 – 16.30 – dyskusja i podsumowanie dnia

21 listopada – Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim

10.00 – 10.15 – przywitanie przez dyrektora Centrum i dyrektora Muzeum

Cześć III. Między ekonomią, architekturą a sztuką

moderowanie: dr hab. Zygmunt Woźniczka (Komisja Historii Śląska, PAU)

prelegenci:

10.15 – 10.35 – dr Zdzisław Janeczek (PAU) – „Gospodarstwo rachunkowe” i dobre gospodarowanie na przełomie wieków XVIII i XIX w świetle dokumentacji księcia Konstantego Lubomirskiego z Jurcewa.

10.35 – 11.00 – Aleksander Nowacki – Huta „Laura” w Siemianowicach Śląskich. Próba odtworzenia pierwotnego wyglądu założenia,

11.00 – 11.20 – Zbigniew Pawlak (SMZT) – Kopalnia Srebra koło Tarnowskich Gór, od Redena do UNESCO,

11.20 – 11.50 – przerwa

11.50 – 12.10 – Bogdan St. Kasprowicz (Instytut Lwowski w Warszawie) – Arystokracja śląska pochodzenia polskiego w procesie industrializacji Górnego Śląska

12:10 – 12:30 – dr Karol Makles (Uniwersytet Śląski) – Wizjonerzy, biznesmeni czy patrioci? Inicjatywy kulturalne i gospodarcze szlachty na kresach

12:30 – 12:50 – dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki – Rzekomy Portret hrabiego Redena ze zbiorów Muzeum w Gliwicach

12.50 – 13:20 – dyskusja i podsumowanie konferencji

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn