Kup bilet

Konferencja prasowa wystawy Niezapomniane. Kobiety w czasie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku

Data wydarzenia:

29.04.2019 11:45 - 12:30
Zapraszamy na konferencję prasową dotyczącą wystawy „Niezapomniane. Kobiety w czasie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku”. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 29.04.2019 r., o godz. 11.45 w budynku Centrum Scenografii Polskiej Muzeum Śląskiego przy ul. Dobrowolskiego 1 w Katowicach. Część wystawy stanowi pierwszy na Śląsku muzealny pokój zagadek „Skrytka powstańców”, który również zostanie zaprezentowany podczas konferencji.

Mówiąc o powstańcach śląskich, myślimy: mężczyźni w różnym wieku. A jednak w każdej z form działalności powstańczej i plebiscytowej odnajdujemy kobiety. Walczyły z bronią w ręku, kopały okopy, opatrywały rannych, wykonywały prace biurowe, były kurierkami, tłumaczkami, obsługiwały telefony i telegrafy, wykonywały też prace porządkowe.

Często przechodzimy również do porządku dziennego nad działaniami podejmowanymi przez żony, matki i siostry odpowiadające za opiekę oraz utrzymanie rodzin, kiedy mężczyźni byli na wojnie, w powstaniach, a później – na tułaczce, wygnaniu, w więzieniach hitlerowskich, obozach koncentracyjnych.

Świadomość roli kobiet w powstaniach i wydarzeniach około-plebiscytowych praktycznie nie istnieje, a skala ich wpływu na przebieg wydarzeń jest kompletnie nieznana. 3 proc. z ogólnej ilości osób zaangażowanych w powstania i plebiscyt wydaje się liczbą niewielką. Wydobyte ze szczątkowych informacji w źródłach archiwalnych jawią się jednak jako milcząca zbiorowość kobiet, świadomych swojej roli, choć dzisiaj zapomnianych. To właśnie o nich jest ta wystawa.

 

Wystawa będzie prezentowana w dniach 3.05.2019-5.01.2020 r.

Wernisaż odbędzie się o godz. 18.00 w czwartek 2.05.2019 r. – w rocznicę wybuchu III powstania śląskiego.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn