Kup bilet

Konkurs o Nagrodę Scenograficzną im. Jerzego Moskala 2019

Konkurs o Nagrodę Scenograficzną im. Jerzego Moskala 2019 1

Muzeum Śląskie w Katowicach, angażując się w rozwój współczesnej sztuki, od 8 lat organizuje wydarzenie kierowane do absolwentów studiów artystycznych. Celem konkursu jest wspieranie artystów rozpoczynających samodzielne działania, a także tych  twórców, którzy dysponując doświadczeniami z innych dziedzin plastyki, podejmują projekty związane ze scenografią. W rywalizacji o Nagrodę Scenograficzną im. Jerzego Moskala biorą udział dyplomanci i debiutujący autorzy scenografii, filmów, widowisk i kostiumów, wykorzystujący możliwości multimediów lub technik wzorniczych.

Przebieg konkursu zaplanowany w trzech etapach umożliwi przyznanie głównej nagrody oraz wyróżnienie  najzdolniejszych adeptów scenografii. Jury, oceniające zgłoszenia, wskaże artystów, którzy zostaną zaproszeni do prezentacji swojego dorobku. Finaliści nominowani do nagrody, współpracując z reżyserami i aktorami, stworzą etiudy teatralne.

Idea konkursu ukazuje interdyscyplinarny charakter warsztatu scenograficznego. Konfrontuje wszechstronne umiejętności scenografów z wymaganiami sztuki, która powstaje poprzez współpracę plastyka z reżyserem i aktorami. Proponujemy udział w inspirującym spotkaniu z wybitnymi artystami, dla których wartości wizualne w kreacji scenicznej są podstawą pracy nad realizacją spektakli teatralnych.

Kalendarium konkursu:

  • I Etap konkursu

16.09- 15.10.2019 – przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu w formie prezentacji na adres: konkurs@muzeumslaskie.pl

4.11.2019 – ogłoszenie na stronie internetowej www.muzeumslaskie.pl listy artystów wyróżnionych i zaproszonych do udziału w Konkursie

  • II Etap konkursu

21.11.2019 – autoprezentacje 10 artystów wyróżnionych przez Jury Konkursu  w siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach i przyznanie 5 nominacji do nagrody

  • III Etap konkursu

21-23.11.2019 – udział artystów nominowanych do nagrody w klasie mistrzowskiej w siedzibie Muzeum Śląskiego

23.11.2019 – ocena etiud przygotowanych w ramach klasy mistrzowskiej oraz ogłoszenie werdyktu Konkursu

 

Wydarzenia towarzyszące:

  • 21.11.2019 spotkanie z Jerzym Radziwiłowiczem
  • 22.11.2019 spotkanie z prof. Leszkiem Mądzikiem

 

 

Dokumenty dla osób chętnych do udziału w konkursie:

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn