Kup bilet

Miejsce przyjazne osobie z autyzmem
Dla dzieci i młodzieży z autyzmem proponujemy warsztaty dla rodzin z dziećmi „Którędy do sztuki” oraz inne zajęcia realizowane na życzenie, po uprzednich uzgodnieniach grup z Działem Edukacji Muzeum Śląskiego.

Jednym z celów zajęć jest terapeutyczne wykorzystanie sztuki. Uczestnicy obcują z dziełami sztuki, wykonując różne działania sensoryczne. Poznają faktury, zapachy, wykonując własną pracę plastyczną. Zajęcia pozwalają zaangażować wszystkie zmysły.

Bilety na zajęcia oraz szczegóły zobaczyć można TUTAJ

Kontakt: Beata Grochowska, b.grochowska@muzeumslaskie.pl, tel. 779 93 16, 504 269 232

Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on LinkedIn