>
Kup bilet

Miejsce przyjazne

osobie z autyzmem
Dla dzieci i młodzieży z autyzmem proponujemy warsztaty „Abstrakcja, co to takiego?” i „Czym jest obraz?” oraz inne tematy realizowane na życzenie, po uprzednich uzgodnieniach z wychowawcami. Jednym z celów zajęć jest terapeutyczne wykorzystanie sztuki. Wizyta na wystawie angażuje zmysły, rozwija wyobraźnię, twórcze myślenie, pobudza i oczyszcza emocje. Spontaniczna chęć dotknięcia obrazu czy zabytku może zostać zrealizowana za pośrednictwem pomocy dydaktycznych: replik, reprodukcji dotykowych, kopii, narzędzi malarskich, kolorowych papierów czy innych materiałów branych do ręki w trakcie zajęć. Troszczymy się o zapewnienie uczestnikom warsztatów komfortu fizycznego i psychicznego oraz przyjaznej atmosfery.

Rezerwacji zajęć można dokonać w Dziale Edukacji.

Kontakt: Beata Grochowska, b.grochowska@muzeumslaskie.pl, tel. 779 93 16, 504 269 232


Warning: array_filter() expects parameter 1 to be array, boolean given in /var/www/muzeumslaskie.pl/releases/287/public/wp-content/themes/muzeum-slaskie/templates/disability.php on line 101
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Kup bilet

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Unia Europejska Program regionalny EOG GRANTS - logo Norway Grants - logo EEA GRANTS - logo