Kup bilet

Mysłowice – Kopalnia Mysłowice

21 czerwca 2021

Kategoria:
Industrialne dziedzictwo dawniej i dziś

Wjeżdżających do Mysłowic od strony wschodu przez wiele dziesięcioleci witał charakterystyczny widok kopalni „Mysłowice” rozciągającej się wzdłuż torów kolejowych. W latach 30. XIX wieku kilku mieszkańców Mysłowic wraz z właścicielem ziemskim Aleksandrem Miroszewskim oraz przemysłowcem Franzem Wincklerem rozpoczęła eksploatację węgla w tym rejonie. Wkrótce spółka podejmowała starania o nadanie nowych pól górniczych. W 1866 roku połączono dwa z nich: „Danzig” i „Neu Danzig”, dając początek kopalni „Mysłowice”. Pod koniec XIX wieku, wraz z przejęciem jej przez „Katowicką Spółkę Akcyjną dla Górnictwa i Hutnictwa”, w skład której weszły wszystkie zakłady należące do rodziny Tiele-Winckler, trwał intensywny proces rozbudowy zakładu. Warto wspomnieć, że w 1901 roku wykorzystano tu po raz pierwszy technologię podsadzki hydraulicznej do wypełniania wybranych poziemnych korytarzy. Wydobycie w kopalni zakończyło się w 2008 roku, a od 2015 roku trwają prace likwidacyjne. Widok historyczny kopalni od strony torów kolejowych pochodzi z pocztówki z 1922 roku wydanej przez oficynę: „Th. Pakulla”. Na zdjęciu obecnym widoczna jest większość zachowanych zabudowań pokopalnianych z górującą nad nimi wieżą szybu „Łokietek”.

Piotr Rygus

Mysłowice - kopalnia Mysłowice 1Mysłowice - kopalnia Mysłowice

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn