Kup bilet

Niepodległa

Włączając się w ogólnopolskie obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę Muzeum Śląskie podejmuje szereg inicjatyw mających na celu świętowanie tej rocznicy. Historia Górnego Śląska w latach 1918–1922 naznaczona jest przede wszystkim dążeniami do przyłączenia tego terenu do odrodzonej Polski, reprezentowanymi przez plebiscyt i powstania śląskie. W 1918 r. teren ten był nadal częścią Niemiec, ale wydarzenia kolejnych lat, wola i zaangażowanie jego mieszkańców oraz działania polityków z różnych krajów spowodowały, że w 1921 r. zdecydowano się na przydzielenie części obszaru plebiscytowego do Polski. Proces formalnego przygotowania jak i samo przejęcie zakończyły się w czerwcu-lipcu 1922 r.

Najważniejszymi wydarzeniami na Górnym Śląsku w latach 1918-1922 były I, II i III powstanie śląskie, plebiscyt, wybory komunalne z listopada 1919 r., jak również wyjątkowo uroczysty proces obejmowania obszaru przez Polskę, poprzedzony uzgodnieniem i podpisaniem Konwencji Górnośląskiej z maja 1922 r. Jednocześnie każdy mieszkaniec obszaru plebiscytowego przeżywał swoje własne historie codzienne – w nich znajdowały się prywatne uroczystości, codzienne trudności czy też trudne decyzje – w sprawie głosowania czy w sprawie wyboru państwa zamieszkania. Górny Śląsk stał się w tym momencie obszarem znacznych migracji – motywowanych decyzjami narodowościowymi, pragnieniem zaangażowania w proces przyłączenia tego terenu do Polski, ale też próbą pomocy (i wykorzystania szans) w funkcjonowaniu życia społeczno-polityczno-gospodarczego po 1922 r. Nie ulega wątpliwości, że czas ten był jednym z kluczowych dla historii Górnego Śląska, a jego skutki obserwowane są w wielu wypadkach również współcześnie (np. w architekturze, publicznych dyskusjach czy nawet podziałach administracyjnych).

Dzięki podejmowanych w latach 2018-2022 działaniom Muzeum Śląskie pragnie pokazać wydarzenia zachodzące sto lat wcześniej na Górnym Śląsku z nowej perspektywy – wydobywać indywidualne historie, poszerzać spektrum zainteresowań nadawczych, budować radość i dumę z życia na Górnym Śląsku, w Polsce. Realizowane projekty będą miały interdyscyplinarny charakter. Chcemy również dzięki nim pokazać Śląsk oraz jego mieszkańców – wspierać budowę pamięci zbiorowej, której ważnym elementem są losy tego regionu oraz indywidualne historie.

 

Projekty powiązane:

  • Wystawa „Kobiety w powstaniach i plebiscycie na Górnym Śląsku” dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.
  • Pokój zagadek „Skrytka powstańców” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.
  • Cykl paneli dyskusyjnych i wykładów zagłębiających się w wydarzenia, które miały miejsce na Górnym Śląsku 100 lat temu
  • Cykl wykładów „Barwy wolności. Głos teatru w sprawie polskiej” realizowany w latach 2018–2021
  • Wystawa plenerowa poświęcona Wojciechowi Korfantemu realizowana w lipcu 2019 r. w Warszawie
  • Panel dyskusyjny poświęcony Wojciechowi Korfantemu 2 lipca 2019 r. w Warszawie
  • Wystawa poświęcona rodzinom na Górnym Śląsku realizowana wraz z wydarzeniami towarzyszącymi w roku 2022
  • Wydanie II i III tomu „Archiwum Powstań Śląskich” realizowane w latach 2020–2021 (I tom dostępny jest tutaj)
  • Wydanie książki „Powstańcze curiosa” realizowane w 2021 r.
  • Koncert plenerowy z okazji 100. rocznicy I powstania śląskiego 24 sierpnia 2019 r.

Barwy wolności. Głos teatru w sprawie polskiej (I) 1

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn