Kup bilet

Nowe nabytki // Dział Dokumentacji Mechanicznej

W 2021 roku kolekcja Działu Dokumentacji Mechanicznej powiększyła się o 1055 fotografii, z czego 161 obiektów zostało kupionych, a 894 przyjętych jako dary.

Dotychczasową kolekcję fotografii artystycznej i dokumentalnej wzbogaciły prace pochodzące z lat 70. i 80. XX w. oraz fotografie współczesne, powstałe w ostatniej dekadzie. Do kolekcji zostały włączone prace Iwony Germanek, Tomasza Liboski oraz Krzysztofa Pileckiego. Kolekcja została również uzupełniona o kolejne fotografie Stanisława Michalskiego.

Pozyskany zbiór archiwalnych fotografii o wartości historycznej reprezentuje całą gamę tematów. Wśród nabytków znajdują się fotografie związane m.in. z powstaniami śląskimi i plebiscytem, udziałem Górnoślązaków w II wojnie światowej, przedwojennym sportem czy przemysłem.

Do najcenniejszych nabytków zaliczamy:

 • Fotografie z cyklu „Zielnik” autorstwa Iwony Germanek

Nowe nabytki // Dział Dokumentacji Mechanicznej 34   Nowe nabytki // Dział Dokumentacji Mechanicznej 12  Nowe nabytki // Dział Dokumentacji Mechanicznej 13

 • Tryptyk „Nitki niepamiętania”, asamblaże autorstwa Iwony Germanek

Nowe nabytki // Dział Dokumentacji Mechanicznej 14  Nowe nabytki // Dział Dokumentacji Mechanicznej 15  Nowe nabytki // Dział Dokumentacji Mechanicznej 16

 • Fotografie autorstwa Stanisława Michalskiego dokumentujące społeczność romską w latach 80. XX wieku

Nowe nabytki // Dział Dokumentacji Mechanicznej 23  Nowe nabytki // Dział Dokumentacji Mechanicznej 24  Nowe nabytki // Dział Dokumentacji Mechanicznej 26  Nowe nabytki // Dział Dokumentacji Mechanicznej 25

 • Fotografie z cyklu „Inny obraz świata / Inny obraz miasta” autorstwa Krzysztofa Pileckiego wykonane w Katowicach w latach 80. XX wieku

Nowe nabytki // Dział Dokumentacji Mechanicznej 28 Nowe nabytki // Dział Dokumentacji Mechanicznej 27 Nowe nabytki // Dział Dokumentacji Mechanicznej 29

 • Fotografie z cyklu „Odwrót” autorstwa Tomasza Liboski wykonane na Górnym Śląsku w latach 2016–2020

Nowe nabytki // Dział Dokumentacji Mechanicznej 31 Nowe nabytki // Dział Dokumentacji Mechanicznej 30 Nowe nabytki // Dział Dokumentacji Mechanicznej 32

 • Fotografia Kopalni Węgla Kamiennego „Saturn” w Czeladzi wykonana pod koniec XIX wieku

Nowe nabytki // Dział Dokumentacji Mechanicznej 17

 • Portret atelierowy Franciszka Kawy, powstańca śląskiego i działacza społecznego, autor nieznany, lata 30. XX wieku

Nowe nabytki // Dział Dokumentacji Mechanicznej 20

 • Fotografia przedstawiająca grupę osób przed pomnikiem upamiętniającym powstańców śląskich w jednej z górnośląkich miejscowości, autor nieznany, lata 20. XX wieku

Nowe nabytki // Dział Dokumentacji Mechanicznej 33

 • Fotografia przedstawiająca przybycie wojska francuskiego do Cieszyna, 4.02.1920

Nowe nabytki // Dział Dokumentacji Mechanicznej 22

 • Portret grupowy duchownych, Zaborze, lata 1923–1928, fot. Franz Maron. Pierwszy od lewej ks. Antoni Korczok, polski duchowny katolicki, działacz społeczny, który zginął w obozie koncentracyjnym Dachau

Nowe nabytki // Dział Dokumentacji Mechanicznej 19

 • Fotografia gmachu Synagogi Wielkiej przy ulicy Mickiewicza w Katowicach, zniszczonej w czasie II wojny światowej. Fotografia wykonana w latach 1935–1939, Foto Berndt, Katowice

Nowe nabytki // Dział Dokumentacji Mechanicznej 18

 • Fotografia chóru „Echo” wykonana na placu Wolności w Mysłowicach na tle szkoły i nieistniejącej dziś synagogi, autor nieznany, 1939 rok

Nowe nabytki // Dział Dokumentacji Mechanicznej 21

Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on LinkedIn