Kup bilet

Nowe nabytki // Dział Historii

 

Dział Historii w 2020 roku wzbogacił swoje zbiory o ponad 200 obiektów. Wśród nich wymienić można bardzo interesującą kolekcję przedmiotów związanych z kinem. Są to programy filmowe z okresu przedwojennego zarówno produkcji polskiej, jak i zagranicznej.

Od lewej:

Straszny Dwór (1936), Dodek na froncie (1936), Barbara Radziwiłłówna (1936), Ty, co w Ostrej świecisz Bramie (1937), Pieśń miłości (1936), Pokusa (1936), Maria Antonina (1938), Królewna Śnieżka (1939).

 program filmowy "Straszny Dwór" (1936)  program filmowy "Dodek na froncie" (1936)  program filmowy "Barbara Radziwiłłówna" (1936)  program filmowy "Ty, co w Ostrej świecisz Bramie" (1937),program filmowy "Pieśń miłości" (1936)  program filmowy "Pokusa" (1936) program filmowy "Maria Antonina" (1938) program filmowy "Królewna Śnieżka" (1939)

Kolekcja filmowa wzbogaciła się również o zbiór miniaturowych pocztówek fotograficznych z portretami popularnych aktorów polskich i zagranicznych z lat 30. XX w.

Od lewej:

Witold Zacharewicz (na pocztówce błędny inicjał „St.”), Greta Garbo, Tamara Wiszniewska, Henry Garat.

 zdjęcie Witold Zacharewicz zdjęcie Greta Garbo zdjęcie Tamara Wiszniewska zdjęcie Henry Garat

Pozyskany zbiór zamykają programy z lat powojennych.

Od lewej:

Paweł i Gaweł (1945), Studentka (1945), Guwernantka (1948), Moja siostra Eileen (1955).

 program filmowy "Paweł i Gaweł" (1945) program filmowy "Studentka" (1945) program filmowy "Guwernantka" (1948) program filmowy "Moja siostra Eileen" (1955)

Ciekawymi nabytkami Działu Historii są matryce przeznaczone do produkcji odznak związanych z Górnym Śląskiem. Pierwsza z nich służyła do produkcji Odznaki Honorowej Związku Towarzystw Mandolinowych i Wycieczkowych „Jaskółka”. Związek powstał w 1920 roku, w 1927 roku został reaktywowany, a w 1930 roku w Rudzie Śląskiej doszło do uroczystego upamiętnienia jego 10-lecia. W uroczystościach brał udział m.in. Wojciech Korfanty. Odznaka honorowa przyznawana była wyróżniającym się członkom Jaskółki.

matryca do produkcji Odznaki Honorowej Związku Towarzystw Mandolinowych i Wycieczkowych „Jaskółka”

Dwie kolejne matryce służyły do produkcji odznak Związku Polskich Samodzielnych Rzemieślników i Przemysłowców, powstałego w 1926 roku. Pierwszej z matryc używano do tłoczenia odznak ZPSRiP na Śląsku, drugiej – do tłoczenia odznak ZPSRiP Koła Załęże-Dąb.

matryca do produkcji odznak Związku Polskich Samodzielnych Rzemieślników i Przemysłowców                 matryca do produkcji odznak Związku Polskich Samodzielnych Rzemieślników i Przemysłowców

Czwarta matryca służyła do sygnowania rowerów Pantera, które produkowane były w okresie międzywojennym w Fabryce Rowerów przy ulicy Mickiewicza 16 w Katowicach.

 matryca do sygnowania rowerów Pantera        matryca do sygnowania rowerów Pantera

Dział Historii wzbogacił się również o tabliczki kolejowe, które stanowią uzupełnienie kolekcji obiektów związanych z kolejnictwem. Zbiór tabliczek pochodzi z Górnego Śląska z początku XX w. i z okresu międzywojennego. Zapisano je w językach niemieckim i polskim.

tabliczka kolejowatabliczka kolejowatabliczka kolejowatabliczka kolejowa

Ostatnią grupą obiektów, które trafiły do zbiorów Działu Historii, są materiały drukowane związane z opozycją początku lat 80. XX w., głównie z NSZZ „Solidarność”. Jest to cenny nabytek, tym bardziej że w tym roku przypada 40. rocznica stanu wojennego.

Od lewej:

Koperta z pieczęcią NZS UŚ w Katowicach i cegiełką na rzecz funduszu organizacyjnego w wysokości 100 zł (1983), „Solidarność. Tygodnik Mazowsze” nr 246 z 13 IV 1988, cegiełka Funduszu Wyborczego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” (1989), „Wiadomości Pogotowia Strajkowego” nr 5 z 23 III 1981.

 Koperta z pieczęcią NZS UŚ w Katowicach i cegiełką na rzecz funduszu organizacyjnego w wysokości 100 zł (1983)„Solidarność. Tygodnik Mazowsze” nr 246 z 13 IV 1988Cegiełka Funduszu Wyborczego Komitetu Obywatelskiego Solidarność (1989)„Wiadomości Pogotowia Strajkowego” nr 5 z 23 III 1981

Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on LinkedIn