Kup bilet

„Główne kierunki w malarstwie polskim w XIX w.” – karta pracy dla klas VII-VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych

Tematem kolejnej karty pracy przeznaczonej dla klas VII-VIII szkoły podstawowej są główne kierunki w malarstwie polskim w XIX wieku. Te materiały posłużą rozszerzeniu wiedzy z zakresu języka polskiego i historii, a przy tym są dobrym sposobem na przedstawienie historii sztuki w pigułce. Uczniowie, dzięki specjalnie zaprojektowanej karcie pracy opartej o kolekcję Muzeum Śląskiego dowiedzą się jakie są najważniejsze zjawiska w sztuce polskiej w XIX wieku. Ponadto poznają dzieła sztuki ilustrujące główne kierunki oraz nazwiska ich przedstawicieli. Zadania skonstruowane są w taki sposób, aby były pomocne w utrwaleniu cech charakterystycznych danego kierunku. Karta pracy może być wykorzystywana również w edukacji zdalnej uczniów szkół ponadpodstawowych.

Do pobrania:

Karta z przykładowymi odpowiedziami jest dostępna dla nauczycieli po zgłoszeniu zapotrzebowania na adres edukacja@muzeumslaskie.pl

Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on LinkedIn