Kup bilet

Informator dla nauczycieli

W roku szkolnym 2020/2021 proponujemy lekcje i warsztaty poświęcone różnym dziedzinom kultury. Wszystkie zajęcia zakładają aktywny udział uczniów i są okazją do połączenia nauki z pasją tworzenia, samodzielnymi poszukiwaniami, ćwiczeniem umiejętności pracy w grupach. Wpisując się w podstawy programowe, uzupełniają program nauczania, a przede wszystkim inspirują do własnych przemyśleń i działań twórczych. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo uczestników zajęć, wszystkie zajęcia przystosowujemy do aktualnych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn