Kup bilet

Język sztuki. Warsztaty dla nauczycieli

Warsztaty dla nauczycieli

Zapraszamy nauczycieli na zajęcia warsztatowe poświęcone analizie wybranych dzieł sztuki ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Historycy sztuki przedstawią na nich schemat przeprowadzania analizy dzieła sztuki. Wskażą, na co zwrócić szczególną uwagę, które informacje są kluczowe, jak daleko może być posunięta interpretacja. Zajęcia w części praktycznej pozwolą na aktywne włączanie się w omawianie dzieł, a chętni będą mieli możliwość przeprowadzenia analizy samodzielnie. Zostanie przybliżona twórczość artystów, których nazwiska można znaleźć w podręcznikach szkolnych, ale też mniej znanych a bardzo ważnych dla rozwoju sztuki.

Na podstawie wybranych obrazów będzie można wspólnie zastanowić się nad treścią dzieł, kontekstem epoki, w której obraz powstał i jego powiązaniami z innymi dziedzinami sztuki. Warsztaty obejmują też analizę kolorystyki, kompozycji, środków wyrazu artystycznego.

 

Tematy:

  • Język sztuki. Analiza polskiego malarstwa XIX w.
  • Język sztuki. Analiza sztuki polskiej powstałej po 1945 r.

 

Warsztaty odbywają się po wcześniejszej rezerwacji terminu w grupach do 20 osób.

Zajęcia są płatne 7 zł od osoby. Opłata obejmuje warsztaty bez możliwości zwiedzania muzeum.

Realizacja warsztatów możliwa jest także poza muzeum, w ośrodkach metodycznych Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

 

Kontakt:

tel. (32) 779 93 16, (32) 21 30 829/860

kom. 532 462 898, 532 462 878

email: edukacja@muzeumslaskie.pl

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn