Kup bilet

Klasy IV-VI

W roku szkolnym 2020/2021 proponujemy lekcje i warsztaty poświęcone różnym dziedzinom kultury. Wszystkie zajęcia zakładają aktywny udział uczniów i są okazją do połączenia nauki z pasją tworzenia, samodzielnymi poszukiwaniami, ćwiczeniem umiejętności pracy w grupach. Wpisując się w podstawy programowe, uzupełniają program nauczania, a przede wszystkim inspirują do własnych przemyśleń i działań twórczych.

 

INFORMACJE PODSTAWOWE:

 • Maksymalna liczba osób: 1 klasa
 • Cena: 7 zł/os.
 • Zajęcia prowadzone są od środy do piątku

 

REZERWACJA ZAJĘĆ:

 • telefonicznie (tel. 32 213 08 36, kom. 690 455 949), mailowo (lekcjemuzealne@muzeumslaskie.pl), poprzez formularz kontaktowy na dole strony
 • prosimy o dokładne ustalenie terminu zajęć oraz podanie informacji o liczebności grupy i adresu kontaktowego wraz z numerem telefonu i nazwiskiem nauczyciela lub opiekuna
 • z myślą o grupach szkolnych kasa biletowa otwarta jest od godz. 9.45
 • pojawiając się w kasie Muzeum z grupą, należy podać temat zarezerwowanych zajęć

 

TEMATY ZAJĘĆ:

 • Od Masajów do Jakutów

Zajęcia prowadzone są od wtorku do piątku

Czas trwania: około 1 godz.

Miejsce: przestrzeń edukacyjna „Na tropie Tomka”

Słowa klucze: podróż – kontynenty –  przyroda – rdzenni mieszkańcy – zwyczaje

Podczas aktywnego zwiedzania w grupach i przy wykonywaniu różnorodnych, angażujących intelekt i zmysły ćwiczeń z kart zadań, uczestnicy poznają kulturę ludzi zamieszkujących między innymi afrykańską sawannę, północnoamerykańskie stepy czy azjatycką Syberię. Poznają przyrodę, która otacza ich domostwa, na przykład zapachy, które można poczuć w amazońskiej dżungli, wysłuchają pradawnej aborygeńskiej opowieści, odszyfrują tajemne znaki Apaczów.

 

 • Literacka podróż z Tomkiem

Zajęcia prowadzone są od wtorku do piątku

Czas trwania: około 1 godz.

Miejsce: przestrzeń edukacyjna „Na tropie Tomka”

Słowa klucze: kontynenty – przyroda – rdzenna ludność – zwyczaje

Celem zajęć jest przybliżenie ich uczestnikom przyrody i kultur kontynentów, które przemierzał Tomek Wilmowski – bohater książek Alfreda Szklarskiego. Warsztaty bazują głównie na samodzielności uczestników i ich pracy z ekspozycja i tekstem książki. Zajęcia pobudzają wyobraźnię i uczą uważnego wsłuchiwania się w czytany na głos teks t literacki. Literatura stanowi tutaj punkt wyjścia do eksplorowania przestrzeni ekspozycji i poznawania świat różnymi zmysłami. Znajomość książek Alfreda Szklarskiego nie jest konieczna do udziału w zajęciach.

 

 • Od wyobraźni do abstrakcji

Czas trwania: około 1 godz.

Miejsce: Galeria malarstwa polskiego po 1945

Słowa klucze: sztuka współczesna – abstrakcja – wyobraźnia – eksperyment

Co to jest abstrakcja? Co może przedstawiać? Czym inspirują się jej twórcy? Czy łatwo namalować abstrakcję? Jak namalować coś, czego nie widać?

Zajęcia mają na celu pokazanie młodemu odbiorcy, że sztuka współczesna nie jest czymś niedostępnym i trudnym. W zrozumieniu zagadnień związanych z abstrakcją pomagają ćwiczenia, w trakcie których każdy z uczestników może na chwilę stać się artystą i stworzyć własne dzieło. Dzieci dowiadują się, że abstrakcja jest powiązana z innymi dziedzinami, takimi jak matematyka czy chemia, i można ją wykorzystać, bawiąc się z rówieśnikami.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na drugim etapie edukacyjnym: plastyka (I.1, I.5,  II.6), język polski (I.2.8)*.

 

 • W gotyckim kościele

Czas trwania: około 1 godz.

Miejsce: Galeria śląskiej sztuki sakralnej

Słowa klucze: katedra – sztuka gotycka – witraż – kaligrafia

Na czym malowano gotyckie obrazy? Po co w katedrze gotyckiej witraże? Czy Piękne Madonny rzeczywiście były piękne? Jak długo przepisywano księgi w klasztorach?

Lekcja odbywająca się w w Galerii śląskiej sztuki sakralnej, gdzie podczas krótkiej pogadanki przypominamy, z czym kojarzy się nam gotyk i jakie charakterystyczne elementy ma kościół gotycki. W kolejnej części zajęć, pozostając w tematyce gotyckiego wnętrza sakralnego, uczestnicy poznają różne rodzaje malarstwa zdobiącego katedry. Podziwiając średniowieczne zabytki zgromadzone na wystawie, opisują najbardziej charakterystyczne cechy gotyckiej rzeźby. Podczas całego spotkania uczniowie korzystają z karty pracy, która pomaga utrwalić wiadomości.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na drugim etapie edukacyjnym: historia na poziomie klas 5–8 (IV.3, IV.4), język polski (I.2.3)*.

 

 • Z kopalni do familoka

Czas trwania: 1-1,5 godz.

Miejsce: wystawa „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów”, Galeria plastyki nieprofesjonalnej

Słowa klucze: region – górnictwo – historia – tradycje

Dlaczego duże miasta rozwijały się na Śląsku? Dlaczego górnicy nosili wąsy? Kto mieszkał w familoku? Na obiad karmidle czy rolada?

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów zarówno z przestrzeniami istotnymi dla kultury Górnego Śląska: domem, kopalnią,  jak i znaczeniem rodziny. Uczniowie słuchają opowieści o początkach górnictwa oraz o tym, jak jego rozwój wpłynął na krajobraz Śląska. W czasie zajęć poznają także specyfikę pracy w kopalni, zwyczaje w niej obowiązujące, niebezpieczeństwa, jakie czyhały na górników, i dowiadują się,  jak odreagowywali stres z tym związany. Zajęcia kończą się grą typu memory dotyczącą Śląska.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na drugim etapie edukacyjnym: historia na poziomie klasy 4 (I.1), plastyka (III.1), geografia (XIII.1)*.

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

W trosce o państwa zdrowie zajęcia oraz zasady korzystania z zajęć grupowych zostały przystosowane do nowych wymogów sanitarnych. Prosimy jednocześnie o zapoznanie się z regulaminem.

Opłata za wykłady oraz lekcje i warsztaty w salach wystawowych – 7 zł od ucznia. Opłata nie obejmuje zwiedzania wystaw niewchodzących w skład programu lekcji. Wpłaty dokonuje się w kasie muzeum, istnieje możliwość wystawienia faktury.

Prosimy pamiętać, że:

 • w zajęciach uczestniczy 1 klasa
 • grupa spóźniona ponad 15 min. może nie móc skorzystać z lekcji; nie mamy też możliwości rozpoczynania zajęć przed wyznaczoną godziną
 • prosimy o poinformowanie w przypadku rezygnacji
 • okrycia wierzchnie oraz wszelkie torby i plecaki należy zostawić w szatni

UWAGA!

 • Zajęcia są prowadzone wyłącznie z grupami wcześniej umówionymi.
 • Udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach i Centrum Scenografii Polskiej jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną i wykorzystanie zdjęć na potrzeby Muzeum Śląskiego i CSP.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY:

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn