Kup bilet

Klasy IV-VI

W roku szkolnym 2022/2023 proponujemy lekcje i warsztaty poświęcone różnym dziedzinom kultury. Wszystkie zajęcia zakładają aktywny udział uczniów i są okazją do połączenia nauki z pasją tworzenia, samodzielnymi poszukiwaniami, ćwiczeniem umiejętności pracy w grupach. Wpisując się w podstawy programowe, uzupełniają program nauczania, a przede wszystkim inspirują do własnych przemyśleń i działań twórczych.

 

INFORMACJE PODSTAWOWE:

 • Maksymalna liczba uczniów w grupie – 25
 • Cena: 9 zł/os.
 • Zajęcia prowadzone są od środy do piątku

 

REZERWACJA ZAJĘĆ:

 • telefonicznie (tel. 32 77 99 382), mailowo (lekcjemuzealne@muzeumslaskie.pl), poprzez formularz kontaktowy na dole strony
 • prosimy o dokładne ustalenie terminu zajęć oraz podanie informacji o liczebności grupy i adresu kontaktowego wraz z numerem telefonu i nazwiskiem nauczyciela lub opiekuna
 • pojawiając się w kasie Muzeum z grupą, należy podać temat zarezerwowanych zajęć
 • do wybranych lekcji muzealnych przygotowane zostały materiały przetłumaczone na język ukraiński. Prosimy o poinformowanie podczas zapisów jeśli w danej grupie szkolnej są uczniowie z Ukrainy.

 

TEMATY ZAJĘĆ:

 • Od Masajów do Jakutów

Zajęcia prowadzone są od wtorku do piątku

Czas trwania: około 1 godz.

Miejsce: przestrzeń edukacyjna „Na tropie Tomka”

Słowa klucze: podróż – kontynenty –  przyroda – rdzenni mieszkańcy – zwyczaje

Podczas aktywnego zwiedzania w grupach i przy wykonywaniu różnorodnych, angażujących intelekt i zmysły ćwiczeń z kart zadań, uczestnicy poznają kulturę ludzi zamieszkujących między innymi afrykańską sawannę, północnoamerykańskie stepy czy azjatycką Syberię. Poznają przyrodę, która otacza ich domostwa, na przykład zapachy, które można poczuć w amazońskiej dżungli, wysłuchają pradawnej aborygeńskiej opowieści, odszyfrują tajemne znaki Apaczów.

 

 • Literacka podróż z Tomkiem

Zajęcia prowadzone są od wtorku do piątku

Czas trwania: około 1 godz.

Miejsce: przestrzeń edukacyjna „Na tropie Tomka”

Słowa klucze: kontynenty – przyroda – rdzenna ludność – zwyczaje

Celem zajęć jest przybliżenie ich uczestnikom przyrody i kultur kontynentów, które przemierzał Tomek Wilmowski – bohater książek Alfreda Szklarskiego. Warsztaty bazują głównie na samodzielności uczestników i ich pracy z ekspozycja i tekstem książki. Zajęcia pobudzają wyobraźnię i uczą uważnego wsłuchiwania się w czytany na głos teks t literacki. Literatura stanowi tutaj punkt wyjścia do eksplorowania przestrzeni ekspozycji i poznawania świat różnymi zmysłami. Znajomość książek Alfreda Szklarskiego nie jest konieczna do udziału w zajęciach.

 

 • Malarze naszych podręczników

Czas trwania: około 1 godz.

Miejsce: Galeria polskiej sztuki nowoczesnej 1800-1945

W jaki sposób Jan Matejko wyszukiwał modeli do swoich prac? Dlaczego śnieg na obrazie Józefa
Chełmońskiego jest różowy? Kim jest Staś z obrazów Stanisława Wyspiańskiego? W trakcie zajęć uczniowie mają wyjątkową okazję, aby przyjrzeć się dziełom malarzy, których znają
z podręczników szkolnych, takich jak Jan Matejko, Józef Chełmoński, Jacek Malczewski, Stanisław Wyspiański. W trakcie spotkania z oryginalnym dziełem sztuki uczestnicy zajęć odkrywają tajniki warsztatu malarskiego artystów i poznają wybrane historie z ich życia. Dzięki twórczym, aktywizującym wyobraźnię ćwiczeniom dzieci mają okazję do emocjonalnego przeżywania sztuki, która – mamy nadzieję – stanie się im wtedy bliższa niż pokazywana za pomocą małych reprodukcji zazwyczaj zamieszczanych w podręcznikach.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na drugim etapie edukacyjnym: plastyka (I.6, II.2, II.7), język polski (I.2.12)*

 

 • Co artysta miał na myśli?

Czas trwania: około godziny

Miejsce: wystawa czasowa „Poza Edenem. Sztuka współczesna ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach”

Jakich przedmiotów można użyć do stworzenia obrazu? Co inspiruje artystów współczesnych? Czy stare drzwi, pralka lub lodówka mogą być prezentowane na wystawie muzealnej?

Poprzez zabawę i kreatywne ćwiczenia, uczestnicy poznają wybrane dzieła z czasowej wystawy sztuki współczesnej „Poza Edenem”. Dzieci  dowiedzą się, co stanowiło inspirację dla artystów, którzy tworzyli swoje prace na desce, płótnie czy papierze – ale czy tylko na takich materiałach? Podczas lekcji poznamy najciekawsze dzieła, które powstały przy użyciu nietypowych przedmiotów i spróbujemy wspólnie rozwikłać zagadkę – „Co artysta miał na myśli?”.

 

 • Poznajemy muzeum

Czas trwania: około 1 godz.

Miejsce: wystawy stałe Muzeum Śląskiego

Po co przychodzimy do muzeum? Dlaczego nasze muzeum jest pod ziemią? Czy w Muzeum Śląskim
można znaleźć kość mamuta? Czy ściereczka wystarczy, aby wyczyścić dzieło sztuki? Czy wszystkie
rzeczy na wystawach są oryginalne?
W tracie pierwszej wizyty w muzeum uczestnicy poznają tajemnice działania tej instytucji na przykładzie Muzeum Śląskiego. Zajęcia mają formę spaceru po poszczególnych ekspozycjach. Dzięki aktywnej formie zwiedzania uczniowie poznają różne typy wystaw – sztuki, historii, scenografii, stałe i czasowe. Dowiadują, czym jest oryginalny eksponat, a czym replika, poznają zasady zwiedzania muzeum i pomysły na eksplorowanie tej przestrzeni.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na drugim etapie edukacyjnym: język polski (I.2.5, II.3.1, IV.3), plastyka (I.1), historia na poziomie klasy 4 (II.3)*.

 

 • W gotyckim kościele

Czas trwania: około 1 godz.

Miejsce: Galeria śląskiej sztuki sakralnej

Słowa klucze: katedra – sztuka gotycka – witraż – kaligrafia

Na czym malowano gotyckie obrazy? Po co w katedrze gotyckiej witraże? Czy Piękne Madonny rzeczywiście były piękne? Jak długo przepisywano księgi w klasztorach?

Lekcja odbywająca się w w Galerii śląskiej sztuki sakralnej, gdzie podczas krótkiej pogadanki przypominamy, z czym kojarzy się nam gotyk i jakie charakterystyczne elementy ma kościół gotycki. W kolejnej części zajęć, pozostając w tematyce gotyckiego wnętrza sakralnego, uczestnicy poznają różne rodzaje malarstwa zdobiącego katedry. Podziwiając średniowieczne zabytki zgromadzone na wystawie, opisują najbardziej charakterystyczne cechy gotyckiej rzeźby. Podczas całego spotkania uczniowie korzystają z karty pracy, która pomaga utrwalić wiadomości.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na drugim etapie edukacyjnym: historia na poziomie klas 5–8 (IV.3, IV.4), język polski (I.2.3)*.

 

 • Z kopalni do familoka

Czas trwania: 1-1,5 godz.

Miejsce: wystawa „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów”, Galeria plastyki nieprofesjonalnej

Słowa klucze: region – górnictwo – historia – tradycje

Dlaczego duże miasta rozwijały się na Śląsku? Dlaczego górnicy nosili wąsy? Kto mieszkał w familoku? Na obiad karmidle czy rolada?

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów zarówno z przestrzeniami istotnymi dla kultury Górnego Śląska: domem, kopalnią,  jak i znaczeniem rodziny. Uczniowie słuchają opowieści o początkach górnictwa oraz o tym, jak jego rozwój wpłynął na krajobraz Śląska. W czasie zajęć poznają także specyfikę pracy w kopalni, zwyczaje w niej obowiązujące, niebezpieczeństwa, jakie czyhały na górników, i dowiadują się,  jak odreagowywali stres z tym związany. Zajęcia kończą się grą typu memory dotyczącą Śląska.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na drugim etapie edukacyjnym: historia na poziomie klasy 4 (I.1), plastyka (III.1), geografia (XIII.1)*.

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

W trosce o państwa zdrowie zajęcia oraz zasady korzystania z zajęć grupowych zostały przystosowane do nowych wymogów sanitarnych. Prosimy jednocześnie o zapoznanie się z regulaminem.

Opłata za wykłady oraz lekcje i warsztaty w salach wystawowych – 9 zł od ucznia. Opłata nie obejmuje zwiedzania wystaw niewchodzących w skład programu lekcji. Wpłaty dokonuje się w kasie muzeum, istnieje możliwość wystawienia faktury.

Prosimy pamiętać, że:

 • maksymalna liczba uczniów w grupie – 25
 • w zajęciach uczestniczy 1 klasa
 • grupa spóźniona ponad 15 min. może nie móc skorzystać z lekcji; nie mamy też możliwości rozpoczynania zajęć przed wyznaczoną godziną
 • prosimy o poinformowanie w przypadku rezygnacji
 • okrycia wierzchnie oraz wszelkie torby i plecaki należy zostawić w szatni

UWAGA!

 • Zajęcia są prowadzone wyłącznie z grupami wcześniej umówionymi.
 • Udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach i Centrum Scenografii Polskiej jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną i wykorzystanie zdjęć na potrzeby Muzeum Śląskiego i CSP.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY:

 

Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on LinkedIn