Kup bilet

Klasy IV-VI

W roku szkolnym 2020/2021 proponujemy lekcje i warsztaty poświęcone różnym dziedzinom kultury. Wszystkie zajęcia zakładają aktywny udział uczniów i są okazją do połączenia nauki z pasją tworzenia, samodzielnymi poszukiwaniami, ćwiczeniem umiejętności pracy w grupach. Wpisując się w podstawy programowe, uzupełniają program nauczania, a przede wszystkim inspirują do własnych przemyśleń i działań twórczych.

 

INFORMACJE PODSTAWOWE:

 • Maksymalna liczba osób: 25
 • Cena: 7 zł/os.
 • Zajęcia prowadzone są od wtorku do piątku w godzinach 10.00 – 12.00

 

REZERWACJA ZAJĘĆ:

 • telefonicznie (tel. 32 213 08 36, kom. 690 455 949), mailowo (lekcjemuzealne@muzeumslaskie.pl), poprzez formularz kontaktowy na dole strony
 • prosimy o dokładne ustalenie terminu zajęć oraz podanie informacji o liczebności grupy i adresu kontaktowego wraz z numerem telefonu i nazwiskiem nauczyciela lub opiekuna
 • z myślą o grupach szkolnych kasa biletowa otwarta jest od godz. 9.45
 • pojawiając się w kasie Muzeum z grupą, należy podać temat zarezerwowanych zajęć

 

TEMATY ZAJĘĆ:

 • Malarze z naszych podręczników

Czas trwania: 45 min.

Miejsce: Galeria sztuki polskiej 1800–1945

Słowa klucze: polscy malarze – gatunki malarskie – technika twórcza – wyobraźnia – emocje

W jaki sposób Jan Matejko wyszukiwał modeli do swoich prac? Dlaczego śnieg na obrazie Józefa Chełmońskiego jest różowy? Kim jest Staś z obrazów Stanisława Wyspiańskiego?

W trakcie zajęć uczniowie mają wyjątkową okazję, aby przyjrzeć się dziełom malarzy, których znają z podręczników szkolnych, takich jak Jan Matejko, Józef Chełmoński, Jacek Malczewski, Stanisław Wyspiański. W trakcie spotkania z oryginalnym dziełem sztuki uczestnicy zajęć odkrywają tajniki warsztatu malarskiego artystów i poznają wybrane historie z ich życia. Dzięki twórczym, aktywizującym wyobraźnię ćwiczeniom dzieci mają okazję do emocjonalnego przeżywania sztuki, która – mamy nadzieję – stanie się im wtedy bliższa niż pokazywana za pomocą małych reprodukcji zazwyczaj zamieszczanych w podręcznikach.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na drugim etapie edukacyjnym: plastyka (I.6, II.2, II.7), język polski (I.2.12)*.

 

 • Poznajemy muzeum

Czas trwania: 45 min.

Miejsce: Galeria sztuki polskiej 1800–1945, Galeria sztuki polskiej po 1945 roku, Galeria plastyki nieprofesjonalnej, wystawy „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów”, „Laboratorium przestrzeni teatralnych. Przeszłość w teraźniejszości”

Słowa klucze: praca muzeum – zbiory – wystawa stała i czasowa – eksponat

Po co przychodzimy do muzeum? Dlaczego nasze muzeum jest pod ziemią? Czy w Muzeum Śląskim można znaleźć kość mamuta? Czy ściereczka wystarczy, aby wyczyścić dzieło sztuki? Czy wszystkie rzeczy na wystawach są oryginalne?

W tracie pierwszej wizyty w muzeum uczestnicy poznają tajemnice działania tej instytucji na przykładzie Muzeum Śląskiego. Zajęcia mają formę spaceru po poszczególnych ekspozycjach. Dzięki aktywnej formie zwiedzania uczniowie poznają różne typy wystaw – sztuki, historii, scenografii, stałe i czasowe. Dowiadują, czym jest oryginalny eksponat, a czym replika, poznają zasady zwiedzania muzeum i pomysły na eksplorowanie tej przestrzeni.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na drugim etapie edukacyjnym: język polski (I.2.5, II.3.1, IV.3), plastyka (I.1), historia na poziomie klasy 4 (II.3)*.

 

 • W gotyckim kościele

Czas trwania: 45 min.

Miejsce: Galeria śląskiej sztuki sakralnej

Słowa klucze: katedra – sztuka gotycka – witraż – kaligrafia

Na czym malowano gotyckie obrazy? Po co w katedrze gotyckiej witraże? Czy Piękne Madonny rzeczywiście były piękne? Jak długo przepisywano księgi w klasztorach?

Lekcja odbywająca się w w Galerii śląskiej sztuki sakralnej, gdzie podczas krótkiej pogadanki przypominamy, z czym kojarzy się nam gotyk i jakie charakterystyczne elementy ma kościół gotycki. W kolejnej części zajęć, pozostając w tematyce gotyckiego wnętrza sakralnego, uczestnicy poznają różne rodzaje malarstwa zdobiącego katedry. Podziwiając średniowieczne zabytki zgromadzone na wystawie, opisują najbardziej charakterystyczne cechy gotyckiej rzeźby. Podczas całego spotkania uczniowie korzystają z karty pracy, która pomaga utrwalić wiadomości.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na drugim etapie edukacyjnym: historia na poziomie klas 5–8 (IV.3, IV.4), język polski (I.2.3)*.

 

 • Na szychcie i w familoku 

Czas trwania: 45 min.

Miejsce: Galeria plastyki nieprofesjonalnej, wystawa

Słowa klucze: Górny Śląsk – górnik – kopalnia – szychta – historia – tradycje

Jak wyglądał kiedyś dzień z życia górnika? Które zwierzęta pomagały górnikom w pracy? Jak górnicy spędzali wolny czas? Kto mieszkał w familoku? Na obiad rolada czy karminadle?

Zajęcia, podczas których uczniowie przyglądają się codziennej pracy górnika, od przekroczenia bramy kopalni aż do końca szychty. Uczestnicy słuchają opowieści o początkach górnictwa oraz o tym, jak jego rozwój wpłynął na krajobraz Śląska. W czasie zajęć poznają także specyfikę pracy w kopalni, obowiązujące w niej zwyczaje, niebezpieczeństwa, jakie czyhały na górników i dowiadują się, jak odreagowywali stres z tym związany. W czasie zwiedzania Galerii plastyki nieprofesjonalnej uczniowie dowiadują się, jak górnicy lubili spędzać czas po pracy i jakie znaczenie miała dla nich rodzina.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na drugim etapie edukacyjnym: historia na poziomie klasy 4 (I.2), język polski (I.2.11), geografia (XIII.1)*.

 

 • ABC teatru

Czas trwania: 45 min.

Miejsce: wystawa „Laboratorium przestrzeni teatralnych. Przeszłość w teraźniejszości”

Słowa klucze: teatr – sztuka – kostium – rekwizyt – scenografia

Po co chodzimy do teatru? Kto pracuje w teatrze? Na czym polega iluzja sceniczna? Jakie informacje można odczytać z kostiumu aktora? Co nam mówi scenografia?

Zajęcia odbywają się w przestrzeni wystawy stałej Centrum Scenografii Polskiej i mają formę spaceru, podczas którego uczestnicy poznają rolę scenografii, rekwizytu i kostiumu w teatrze, a także przyglądają się różnorodnym typom kostiumów zgromadzonym na wystawie.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na drugim etapie edukacyjnym: język polski (I.1.8, I.2.9, I.2.12), plastyka (III.5)*.

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

Opłata za wykłady oraz lekcje i warsztaty w salach wystawowych – 7 zł od ucznia. Opłata nie obejmuje zwiedzania wystaw niewchodzących w skład programu lekcji. Wpłaty dokonuje się w kasie muzeum, istnieje możliwość wystawienia faktury.

Prosimy pamiętać, że:

 • maksymalna liczba uczniów w grupie – 25 
 • w zajęciach uczestniczy 1 klasa
 • grupa spóźniona ponad 15 min. może nie móc skorzystać z lekcji; nie mamy też możliwości rozpoczynania zajęć przed wyznaczoną godziną
 • prosimy o poinformowanie w przypadku rezygnacji
 • okrycia wierzchnie oraz wszelkie torby i plecaki należy zostawić w szatni

UWAGA!

 • Zajęcia są prowadzone wyłącznie z grupami wcześniej umówionymi.
 • Udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach i Centrum Scenografii Polskiej jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną i wykorzystanie zdjęć na potrzeby Muzeum Śląskiego i CSP.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY:

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn