Kup bilet

Klasy VII-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe

W roku szkolnym 2020/2021 proponujemy lekcje i warsztaty poświęcone różnym dziedzinom kultury. Wszystkie zajęcia zakładają aktywny udział uczniów i są okazją do połączenia nauki z pasją tworzenia, samodzielnymi poszukiwaniami, ćwiczeniem umiejętności pracy w grupach. Wpisując się w podstawy programowe, uzupełniają program nauczania, a przede wszystkim inspirują do własnych przemyśleń i działań twórczych.

 

INFORMACJE PODSTAWOWE:

 • Maksymalna liczba osób: 25
 • Cena: 7 zł/os.
 • Zajęcia prowadzone są od wtorku do piątku w godzinach 10.00 – 12.00

 

REZERWACJA ZAJĘĆ: 

 • telefonicznie (tel. 32 213 08 36, kom. 690 455 949), mailowo (lekcjemuzealne@muzeumslaskie.pl), poprzez formularz kontaktowy na dole strony
 • prosimy o dokładne ustalenie terminu zajęć oraz podanie informacji o liczebności grupy i adresu kontaktowego wraz z numerem telefonu i nazwiskiem nauczyciela lub opiekuna
 • z myślą o grupach szkolnych kasa biletowa otwarta jest od godz. 9.45
 • pojawiając się w kasie Muzeum z grupą, należy podać temat zarezerwowanych zajęć

 

TEMATY ZAJĘĆ:

 • Sztuka gotycka – architektura, malarstwo i rzeźba

Dla kogo: klasy 7–8, szkoły ponadpodstawowe

Czas trwania: 45 min.

Miejsce: Galeria śląskiej sztuki sakralnej

Słowa klucze: katedra – klasztor – malarstwo tablicowe – freski – Piękne Madonny – ołtarz szafiasty

Dlaczego katedry gotyckie były tak wysokie? Dlaczego artyści w średniowieczu tworzyli anonimowo? Czego symbolem było złoto? Jak powstawały witraże? Dlaczego święci mają atrybuty?
Celem zajęć jest spojrzenie na architekturę gotycką przez pryzmat bryły budynku, rzeźby, malarstwa i rzemiosła. Podczas zajęć w przestrzeni galerii uczniowie – na podstawie karty pracy i zgromadzonych eksponatów – poznają techniki i tematy średniowiecznej sztuki sakralnej.

Zajęcia wspierają realizację treści nauczania zawartych w podstawie programowej:

 • drugi etap nauczania: język polski (I.1.9-10, I.2.2-3), historia na poziomie klas 5–8 (IV.3-4)*,
 • trzeci etap edukacyjny: język polski na poziomie podstawowym (I.1.9, I.2.6, III.2.1), plastyka (I.1-6, II.1, II.4) i historia sztuki (I.1.c, I.5, II.8, IV.2, IV.4)***,
 • czwarty etap edukacyjny: język polski na poziomie podstawowym (II.1-2, I.3.2, III.1.3, III.2.1), wiedza o kulturze (1.3,1.5-6,2.1-2, 2.5), historia sztuki (I.4, I.6, I.9-12, 2.2) **.

 

 • Sztuka baroku – architektura, malarstwo, rzeźba

Dla kogo: klasy 7–8, szkoły ponadpodstawowe

Czas trwania: 45 min.

Miejsce: Galeria śląskiej sztuki sakralnej

Słowa klucze: technika malarska – cechy charakterystyczne – styl – ornamentyka

Jak wyglądają barokowe kościoły? Czym się różnią ornamenty barokowe i gotyckie? Dlaczego barokowe rzeźby są uchwycone w ruchu?
Na te i na inne pytanie postaramy się poszukać odpowiedzi wspólnie, zapoznając się ze sztuką barokową przez pryzmat architektury, ornamentyki, malarstwa i rzeźby.

Zajęcia wspierają realizację treści nauczania zawartych w podstawie programowej:

 • drugi etap edukacyjny: historia na poziome klas 5–8 (IX.1.7, XI.6, XII.2, XVI.5), język polski na poziomie klas 5–8 (I.1.9-10, I.2.2-3), plastyka (I.1-6, III.1.6-7),
 • trzeci etap edukacyjny: historia na poziomie podstawowym (XV.2-3, XXI.2, XXIII.4, XXIV.2, XXVIII.2), historia na poziomie rozszerzonym (XVII.4, XXIII.3), historia sztuki na poziomie rozszerzonym (I.1.d, I.4-5, I.10, II.2.8, III.5, IV.2.4, IV.9.b), plastyka na poziomie podstawowym (I.1-6, II.1, II.4), język polski na poziomie podstawowym (I.2.6, III.1.3, III.2.1), język polski na poziomie rozszerzonym (I.2.5).

 

 • Analiza i elementy interpretacji obrazów na wybranych przykładach – XIX wiek

Dla kogo: klasy 7–8, szkoły ponadpodstawowe

Czas trwania: 45 min.

Miejsce: Galeria malarstwa polskiego 1800–1945

Słowa klucze: technika malarska – kompozycja – barwy – perspektywa – światłocień – środki wyrazu artystycznego

Czy na obrazie można łączyć kilka perspektyw? Czy barwa zielona jest zawsze chłodna? Co to znaczy „perspektywa żabia”? Jak stworzyć głębię na płaskim obiekcie? W jaki sposób forma obrazu może łączyć się z jego treścią?
Zapraszamy grupy, które chcą dowiedzieć się więcej na temat szczegółowej analizy obrazu i podjąć się prób interpretacyjnych na przykładach oryginalnych dzieł sztuki. W trakcie zajęć zastanawiamy się nad kontekstem epoki, w której obraz powstał, przyglądamy się również technikom malarskim, z którymi możemy spotkać się w muzeach. Analizujemy kolorystykę i kompozycję, szukamy cech szczególnych warsztatu artysty.
Lekcja pomaga w przygotowaniu do analizy dzieła sztuki podczas szkolnych egzaminów i uczy umiejętności patrzenia na obrazy. Daje też narzędzia do samodzielnego wyciągania wniosków i bycia partnerem w rozmowie o malarstwie.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej:

 • drugi etap edukacyjny: język polski (I.2.2, I.2.6), plastyka (I.1.-6)*,
 • trzeci etap edukacyjny: język polski na poziomie podstawowym (I.2.6, III.3.1), plastyka ( I.1, I.3-6), historia sztuki (I.1.e-f, I.5, II.5, III.5, IV.2, IV.4)***,
 • czwarty etap edukacyjny: język polski na poziomie podstawowym (II.1.1-2, II.3.1-2, III.1.2, III.2.1), wiedza o kulturze (1.3, 2.2), historia sztuki (1.4, 1.8, 1.10)**.

 

 • Analiza i elementy interpretacji obrazów – sztuka współczesna

Dla kogo: klasy 7-8 szkoły ponadpodstawowe

Czas trwania: 45 min.

Miejsce: Galeria sztuki polskiej po 1945 roku

Jak analizować sztukę powstałą po 1945 roku? Jakie formy przybiera sztuka XXI wieku? Czy sztuka współczesna jest ponad czasowa?

Na podstawie analizy wybranych dzieł sztuki polskiej powstałych po 1945 roku zastanowimy się nad relacją miedzy formą i treścią dzieła. W drugiej części zajęć uczestnicy w grupach przeprowadzą analizę wybranych dzieł. Lekcja pomaga w przygotowaniu do analizy dzieła sztuki podczas szkolnych egzaminów, uczy umiejętności patrzenia i omawiana dzieła sztuki.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej:

 • drugi etap edukacyjny: język polski (I.2.2, I.2.6), plastyka (I.1.-6)*,
 • trzeci etap edukacyjny: język polski na poziomie podstawowym (I.2.6, III.3.1), plastyka ( I.1, I.3-6), historia sztuki (I.1.e-f, I.5, II.5, III.5, IV.2, IV.4)***,
 • czwarty etap edukacyjny: język polski na poziomie podstawowym (II.1.1-2, II.3.1-2, III.1.2, III.2.1), wiedza o kulturze (1.3, 2.2), historia sztuki (1.4, 1.8, 1.10)**.

 

 • Kolory Młodej Polski

Dla kogo: klasy 7–8, szkoły ponadpodstawowe

Czas trwania: 45 min

Miejsce: Galeria malarstwa polskiego 1800–1945

Słowa klucze: impresjonizm – symbolizm – secesja – chłopomania – Kraków – Zakopane

Jak ukazać w sztuce ulotną chwilę? W czym przejawiała się moda na wiejskość? Które kwiaty lubił najbardziej Stanisław Wyspiański? Skąd wzięła się popularność Zakopanego pod koniec XIX wieku?
Celem zajęć jest przegląd najważniejszych nurtów i kierunków w sztuce Młodej Polski. Na początku spotkania przedstawiamy zarys historyczny – wydarzenia, które wpłynęły na charakter sztuki omawianego okresu. Następnie podczas spaceru po galerii osoba prowadząca prezentuje najważniejsze obrazy, przedstawia artystów, których twórczość najpełniej obrazuje sztukę tego okresu. Sztukę z literaturą łączą również epoki. Spotkanie kończy się quizem mającym na celu powtórkę i utrwalenie terminów pojawiających się w trakcie zajęć.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej:

 • drugi etap edukacyjny: język polski (I.1.7, I.1.9-10), plastyka (I.1), historia na poziomie klas 5-8 9 (XXIII.4)*,
 • trzeci etap edukacyjny: język polski na poziomie podstawowym (I.1.1, I.1.3, I.1.9, I.2.6, III.2.1), plastyka (I.1, I.3-6), historia na poziomie podstawowym (XXXIV.2, XXXVI.1-2), historia sztuki (I.1.f, I.5, II.5, III.5, V.4)***,
 • czwarty etap edukacyjny: język polski na poziomie podstawowym (II.1.1-2, II.2.1, III.1.2, III.2.1), wiedza o kulturze (1.3, 2.2), historia sztuki (.1.4, 1.8, 1.10, 3.2)**.

 

 • Sztuka współczesna – nurty i kierunki

Dla kogo: klasy 7–8, szkoły ponadpodstawowe

Czas trwania: 45 min.

Miejsce: Galeria sztuki polskiej po 1945 roku

Słowa klucze: informel – abstrakcja geometryczna – surrealizm – neoekspresjonizm – asamblaż – street art – wideo-art

Co wyraża sztuka abstrakcyjna? Czy sztuka może powstawać z odpadków? Jak matematyka może wpłynąć na kształt dzieła? Czy sztuka zmienia nasze ulice?
Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom najważniejszych zjawisk w sztuce polskiej po 1945 roku. Podczas spotkania uczniowie przyglądają się twórczości takich artystów jak Tadeusz Kantor, Kazimierz Mikulski, Władysław Hasior czy Lech Majewski i wspólnie z edukatorem tworzą charakterystyki poszczególnych nurtów i kierunków.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej:

 • drugi etap edukacyjny: język polski (I.2.2-3,I.2.6), plastyka (I.1, I.6)*,
 • trzeci etap edukacyjny: język polski na poziomie podstawowym (I.1.1, I.2.6, III.2.1), plastyka (I.1, I.3, I.5-6, II.3) i historia sztuki (I.1.h, I.5, III.5-6, IV.3-4)***
 • czwarty etap edukacyjny: język polski na poziomie podstawowym (II.1.1-2, III.1.2, III.2.1), wiedza o kulturze (I.1, I.3, 2.2), historia sztuki (1.4, 1.8, 1.10)**.

 

 • Dziedzictwo – Górny Śląsk kiedyś i dziś

Dla kogo: klasy 7–8, szkoły ponadpodstawowe

Czas trwanie: 45 min.

Miejsce: Galeria plastyki nieprofesjonalnej

Słowo klucze: kultura regionu – historia – dziedzictwo – przemysł

Dlaczego przemysł mógł rozwijać się na Górnym Śląsku? Kim był „śląski Steve Jobs”? Co to jest marka?
Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z różnorodnością kulturą Górnego Śląska i tym, co ją kształtowało na przestrzeniach wieków. Uczniowie mają szansę poznać początki górnictwa i sylwetki osób ważnych dla regionu. Dowiadują się, jak istotny dla regionu okazał się przemysł, który zmienił losy tego miejsca w sposób odczuwalny do chwili obecnej, a także jak ważną rolę w kulturze śląska odgrywa dom, rodzina, kopalnia i zwyczaje tam obowiązujące.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej:

 • drugi etap edukacyjny: język polski (III.1.6), wiedza o społeczeństwie (III.1, III.5, III.8, VIII.4)*,
 • czwarty etap edukacyjny: język polski na poziomie podstawowym (II.1.1-2, III.1.2, III.2.1), wiedza o kulturze (1.3, 2.1, 3.3, 3.5)**,
 • trzeci etap edukacyjny: język polski na poziomie podstawowym (I.2.6, III.2.1), plastyka (I.1, I.3) i wiedza o społeczeństwie (1.8)***.

 

 • Historia teatru

Dla kogo: klasy 7–8, wszystkie klasy szkół ponadpodstawowych

Czas trwania: 45 min.

Miejsce: wystawa „Laboratorium przestrzeni teatralnych. Przeszłość w teraźniejszości”.

Słowa klucze: źródła teatru – historia teatru – gatunki dramatyczne – aktorzy – perspektywa – architektura – scena

Jak powstał teatr? Jak zmieniał się budynek teatru od czasów antycznych po nowoczesność? Kim byli aktorzy? Jakie były tematy sztuk? Czy były bilety? Jakie kostiumy noszono i kto za nie płacił? W którym typie teatru grano które lektury szkolne?
Celem zajęć jest przybliżenie historii i cech teatru jako dziedziny kultury. Zajęcia odbywają się przy makietach dawnych budynków teatralnych oraz projektach dekoracji i kostiumów nawiązujących do danej epoki. Na podstawie dostępnych materiałów poruszane są zagadnienia teatru antycznej Grecji, antycznego Rzymu, teatru średniowiecza, teatru elżbietańskiego, barokowego, aż po realizm sceny pudełkowej.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej:

 • drugi etap edukacyjny: język polski (I.1.1-3, I.2.1-3, I.2.6), plastyka (I.1), historia (I.5, IV.4, IX.1, XII.2, XVI.5)*,
 • trzeci etap edukacyjny: język polski (I.2.4), historia (III.5, IV.6, XIII.2, XV.2, XVII.4, XXIV.2)***,
 • czwarty etap edukacyjny: język polski na poziomie podstawowym (II.1.1-2, II.2.2, II.3.2), wiedza o kulturze (2.1.3, 2.1.5), historia na poziomie podstawowym (10.12)*

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

Opłata za wykłady oraz lekcje i warsztaty w salach wystawowych – 7 zł od ucznia. Opłata nie obejmuje zwiedzania wystaw niewchodzących w skład programu lekcji. Wpłaty dokonuje się w kasie muzeum, istnieje możliwość wystawienia faktury.

Prosimy pamiętać, że:

 • maksymalna liczba uczniów w grupie – 25 
 • w zajęciach uczestniczy 1 klasa
 • grupa spóźniona ponad 15 min. może nie móc skorzystać z lekcji; nie mamy też możliwości rozpoczynania zajęć przed wyznaczoną godziną
 • prosimy o poinformowanie w przypadku rezygnacji
 • okrycia wierzchnie oraz wszelkie torby i plecaki należy zostawić w szatni

UWAGA!

 • Zajęcia są prowadzone wyłącznie z grupami wcześniej umówionymi.
 • Udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach i Centrum Scenografii Polskiej jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną i wykorzystanie zdjęć na potrzeby Muzeum Śląskiego i CSP.

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY:

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn