Kup bilet

Klasy VII-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe

W roku szkolnym 2022/2023 proponujemy lekcje i warsztaty poświęcone różnym dziedzinom kultury. Wszystkie zajęcia zakładają aktywny udział uczniów i są okazją do połączenia nauki z pasją tworzenia, samodzielnymi poszukiwaniami, ćwiczeniem umiejętności pracy w grupach. Wpisując się w podstawy programowe, uzupełniają program nauczania, a przede wszystkim inspirują do własnych przemyśleń i działań twórczych.

 

INFORMACJE PODSTAWOWE:

 • Maksymalna liczba uczniów w grupie – 25
 • Cena: 9 zł/os.
 • Zajęcia prowadzone są od środy do piątku

 

REZERWACJA ZAJĘĆ: 

 • telefonicznie (tel. 32 77 99 382), mailowo (lekcjemuzealne@muzeumslaskie.pl), poprzez formularz kontaktowy na dole strony
 • prosimy o dokładne ustalenie terminu zajęć oraz podanie informacji o liczebności grupy i adresu kontaktowego wraz z numerem telefonu i nazwiskiem nauczyciela lub opiekuna
 • pojawiając się w kasie Muzeum z grupą, należy podać temat zarezerwowanych zajęć
 • do wybranych lekcji muzealnych przygotowane zostały materiały przetłumaczone na język ukraiński. Prosimy o poinformowanie podczas zapisów jeśli w danej grupie szkolnej są uczniowie z Ukrainy.

 

TEMATY ZAJĘĆ:

 • Sztuka gotycka – architektura, malarstwo i rzeźba

Dla kogo: klasy 7–8, szkoły ponadpodstawowe

Czas trwania: 1 godz.

Miejsce: Galeria śląskiej sztuki sakralnej

Słowa klucze: katedra – klasztor – malarstwo tablicowe – freski – Piękne Madonny – ołtarz szafiasty

Dlaczego katedry gotyckie były tak wysokie? Dlaczego artyści w średniowieczu tworzyli anonimowo? Czego symbolem było złoto? Jak powstawały witraże? Dlaczego święci mają atrybuty?

Celem zajęć jest spojrzenie na architekturę gotycką przez pryzmat bryły budynku, rzeźby, malarstwa i rzemiosła. Podczas zajęć w przestrzeni galerii uczniowie – na podstawie karty pracy i zgromadzonych eksponatów – poznają techniki i tematy średniowiecznej sztuki sakralnej.

Zajęcia wspierają realizację treści nauczania zawartych w podstawie programowej:

 • drugi etap nauczania: język polski (I.1.9-10, I.2.2-3), historia na poziomie klas 5–8 (IV.3-4)*,
 • trzeci etap edukacyjny: język polski na poziomie podstawowym (I.1.9, I.2.6, III.2.1), plastyka (I.1-6, II.1, II.4) i historia sztuki (I.1.c, I.5, II.8, IV.2, IV.4)***,
 • czwarty etap edukacyjny: język polski na poziomie podstawowym (II.1-2, I.3.2, III.1.3, III.2.1), wiedza o kulturze (1.3,1.5-6,2.1-2, 2.5), historia sztuki (I.4, I.6, I.9-12, 2.2) **.

 

 • Analiza i elementy interpretacji obrazów – XIX wiek

Dla kogo: młodzież

Czas trwania: 1-1,5 godz.

Miejsce: Galeria polskiej sztuki nowoczesnej 1800-1945

Czy na obrazie można łączyć kilka perspektyw? W jaki sposób forma obrazu może łączyć się z treścią? Dokonujemy prób interpretacyjnych na przykładach oryginalnych dzieł sztuki. W kontekście epoki, analizujemy kolorystykę i kompozycję. Uczestnicy w kilkuosobowych grupach przeprowadzają analizę wybranych dzieł. Lekcja pomaga w przygotowaniu do analizy dzieła sztuki podczas szkolnych egzaminów. Daje też narzędzia do samodzielnego wyciągania wniosków na temat dzieł sztuki.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej:

 • drugi etap edukacyjny: język polski (I.2.2, I.2.6), plastyka (I.1.-6)*,
 • trzeci etap edukacyjny: język polski na poziomie podstawowym (I.2.6, III.3.1), plastyka ( I.1, I.3-6), historia sztuki (I.1.e-f, I.5, II.5, III.5, IV.2, IV.4)***,
 • czwarty etap edukacyjny: język polski na poziomie podstawowym (II.1.1-2, II.3.1-2, III.1.2, III.2.1), wiedza o kulturze (1.3, 2.2), historia sztuki (1.4, 1.8, 1.10)**.

 

 • Kolory Młodej Polski

Dla kogo: klasy 7-8, szkoły ponadpodstawowe

Czas trwania: około 1 godz.

Miejsce: Galeria polskiej sztuki nowoczesnej 1800-1945

Jak ukazać w sztuce ulotną chwilę? W czym przejawiała się moda na wiejskość? Skąd wzięła się popularność Zakopanego pod koniec XIX wieku? Celem zajęć jest przegląd najważniejszych nurtów

i kierunków w sztuce Młodej Polski. Na początku spotkania przedstawiamy zarys historyczny – wydarzenia, które wpłynęły na charakter sztuki omawianego okresu. Następnie podczas spaceru po galerii osoba prowadząca prezentuje najważniejsze obrazy, przedstawia artystów, których twórczość najpełniej obrazuje sztukę tego okresu. Sztukę z literaturą łączą również epoki. Spotkanie kończy się quizem.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej:

 • drugi etap edukacyjny: język polski (I.1.7, I.1.9-10), plastyka (I.1), historia na poziomie klas 5-8 9 (XXIII.4)*
 • trzeci etap edukacyjny: język polski na poziomie podstawowym (I.1.1, I.1.3, I.1.9, I.2.6, III.2.1), plastyka (I.1, I.3-6), historia na poziomie podstawowym (XXXIV.2, XXXVI.1-2), historia sztuki (I.1.f, I.5, II.5, III.5, V.4)***.I.10, II.2.8, III.5, IV.2.4, IV.9.b), plastyka na poziomie podstawowym (I.1-6, II.1, II.4), język polski na poziomie podstawowym (I.2.6, III.1.3, III.2.1), język polski na poziomie rozszerzonym (I.2.5)
 • czwarty etap edukacyjny: język polski na poziomie podstawowym (II.1.1-2, II.2.1, III.1.2, III.2.1), wiedza o kulturze (1.3, 2.2), historia sztuki (.1.4, 1.8, 1.10, 3.2)**

 

 • Główne kierunki w malarstwie polskim XIX wieku

Dla kogo: klasy 7-8, szkoły ponadpodstawowe

Czas trwania: około 1-1,5 godz.

Miejsce: Galeria polskiej sztuki nowoczesnej 1800-1945

Słowa klucze: historyzm – realizm – impresjonizm – symbolizm – secesja

Jak działa symbol w malarstwie? Czy obrazy impresjonistów powstawały w pracowniach? Dlaczego na secesyjnych płótnach dominuje falista linia?

Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom najważniejszych nurtów i kierunków występujących w sztuce polskiej w latach 1800 – 1914: od ich powstania, przez cechy charakterystyczne, po przedstawicieli poszczególnych z nich. Uczestnicy otrzymają karty pracy i w kilkuosobowych grupach samodzielnie odszukają obrazy należące do danego nurtu bądź kierunku, rozwiązują ćwiczenia z nimi związane, na przykład łączące malarstwo z literaturą. Spotkanie zakończone jest krótką zabawą – memory, mającą na celu powtórkę i utrwalenie terminów pojawiających się w trakcie zajęć.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej:

 • drugi etap edukacyjny: język polski (I.2.2, I.2.6), plastyka (I.I, I.3), historia na poziomie klas 5-8 (XXIII.4)*,
 • czwarty etap edukacyjny: język polski na poziomie podstawowym (II.1.1-2, II.2.1, II.2.4, III.1.2, III.2.1), wiedza o kulturze (1.3, 2.2, 3.5), historia sztuki (1.4, 1.8, 1.10, 3.2)**,
 • trzeci etap edukacyjny: język polski na poziomie podstawowym (I.1.1, I.1.3, I.1.9, I.2.6, III.2.1), historia na poziomie podstawowym (XXXIV.2, XXXVI.1-2), plastyka (I.1, I.3, I.5-6) i historia sztuki (I.1.e-f, I.5, II.5, III.5, IV.4)***.

 

 • Analiza i elementy interpretacji dzieł sztuki współczesnej

Dla kogo: klasy 7–8, szkoły ponadpodstawowe

Czas trwania: 1 godz.

Miejsce: wystawa czasowa „Poza Edenem. Sztuka współczesna ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach”

Na przykładzie wybranych dzieł w przestrzeni wystawy sztuki współczesnej uczniowie dowiedzą się, jak przeprowadzić analizę dzieła sztuki. Zastanowią się nad  treścią, częścią formalną (kolorystyka, kompozycja, światłocień) oraz kontekstem powstania. W trakcie lekcji, uczniowie sami przeprowadzą analizę, a pomocne w tym będą karty pracy. Udział w lekcji daje uczniom narzędzia do samodzielnego wyciągania wniosków i interpretowania dzieł sztuki.

 

 • Dziedzictwo – Górny Śląsk kiedyś i dziś

Dla kogo: klasy 7–8, szkoły ponadpodstawowe

Czas trwania: 1-1,5 godz.

Miejsce: Galeria plastyki nieprofesjonalnej

Słowo klucze: kultura regionu – historia – dziedzictwo – przemysł

Dlaczego przemysł mógł rozwijać się na Górnym Śląsku? Kim był „śląski Steve Jobs”? Co to jest marka?

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z różnorodnością kulturą Górnego Śląska i tym, co ją kształtowało na przestrzeniach wieków. Uczniowie mają szansę poznać początki górnictwa i sylwetki osób ważnych dla regionu. Dowiadują się, jak istotny dla regionu okazał się przemysł, który zmienił losy tego miejsca w sposób odczuwalny do chwili obecnej, a także jak ważną rolę w kulturze śląska odgrywa dom, rodzina, kopalnia i zwyczaje tam obowiązujące.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej:

 • drugi etap edukacyjny: język polski (III.1.6), wiedza o społeczeństwie (III.1, III.5, III.8, VIII.4)*,
 • czwarty etap edukacyjny: język polski na poziomie podstawowym (II.1.1-2, III.1.2, III.2.1), wiedza o kulturze (1.3, 2.1, 3.3, 3.5)**,
 • trzeci etap edukacyjny: język polski na poziomie podstawowym (I.2.6, III.2.1), plastyka (I.1, I.3) i wiedza o społeczeństwie (1.8)***.

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

W trosce o państwa zdrowie zajęcia oraz zasady korzystania z zajęć grupowych zostały przystosowane do nowych wymogów sanitarnych. Prosimy jednocześnie o zapoznanie się z regulaminem.

Opłata za wykłady oraz lekcje i warsztaty w salach wystawowych – 9 zł od ucznia. Opłata nie obejmuje zwiedzania wystaw niewchodzących w skład programu lekcji. Wpłaty dokonuje się w kasie muzeum, istnieje możliwość wystawienia faktury.

Prosimy pamiętać, że:

 • maksymalna liczba uczniów w grupie – 25
 • w zajęciach uczestniczy 1 klasa
 • grupa spóźniona ponad 15 min. może nie móc skorzystać z lekcji; nie mamy też możliwości rozpoczynania zajęć przed wyznaczoną godziną
 • prosimy o poinformowanie w przypadku rezygnacji
 • okrycia wierzchnie oraz wszelkie torby i plecaki należy zostawić w szatni

UWAGA!

 • Zajęcia są prowadzone wyłącznie z grupami wcześniej umówionymi.
 • Udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach i Centrum Scenografii Polskiej jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną i wykorzystanie zdjęć na potrzeby Muzeum Śląskiego i CSP.

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY:

 

Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on LinkedIn