Kup bilet

Klasy VII-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe

W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy lekcje i warsztaty poświęcone różnym dziedzinom kultury. Wszystkie zajęcia zakładają aktywny udział uczniów i są okazją do połączenia nauki z pasją tworzenia, samodzielnymi poszukiwaniami, ćwiczeniem umiejętności pracy w grupach. Wpisując się w podstawy programowe, uzupełniają program nauczania, a przede wszystkim inspirują do własnych przemyśleń i działań twórczych.

Zapraszamy do korzystania z nowych tematów zajęć dla szkół podstawowych w przestrzeni edukacyjnej „Na tropie Tomka”. Ciekawa scenografia i interaktywne działania prowadzą nas przez pięć kontynentów, przybliżają ich kulturę, przyrodę, a przy okazji zapoznają ze światem powieści Alfreda Szklarskiego.

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Maksymalna liczba osób: 25
 • Cena: 7 zł/os
 • Zajęcia dla grup szkolnych prowadzone są od wtorku do piątku od godz. 10.00

Rezerwacja zajęć 

 • telefonicznie (tel. 32 213 08 36, kom. 690 455 949), mailowo (lekcjemuzealne@muzeumslaskie.pl), za pośrednictwem formularza znajdującego się na dole strony lub osobiście w Dziale Edukacji (ul. T. Dobrowolskiego 1, budynek CSP) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00
 • przyjmowane są już rezerwacje na zajęcia organizowane po 1 stycznia 2018 r.
 • prosimy o dokładne ustalenie terminu zajęć oraz podanie informacji o liczebności grupy i adresu kontaktowego wraz z numerem telefonu i nazwiskiem nauczyciela lub opiekuna
 • z myślą o grupach szkolnych kasa w holu centralnym (teren zewnętrzny pomiędzy wieżą widokową a łaźnią) otwarta jest od godz. 9.30
 • pojawiając się w kasie Muzeum z grupą, należy podać temat zarezerwowanych zajęć

TEMATY ZAJĘĆ

 • Główne kierunki w malarstwie polskim XIX wieku

Podczas zajęć uczniowie poznają najważniejsze nurty w sztuce XIX wieku: realizm, historyzm, impresjonizm, secesję. Uzyskują wiedzę dotyczącą tła historycznego poszczególnych kierunków w sztuce oraz zapoznają się z twórczością najbardziej znanych artystów polskich: Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego, Aleksandra Gierymskiego, Józefa Mehoffera, Władysława Podkowińskiego.

 • Analiza obrazów na wybranych przykładach. Galeria Malarstwa Polskiego 1800–1945

Jakie są typy kompozycji? Jak poznać, czy obraz jest dynamiczny czy statyczny? Jak określić jego kolorystykę? Podczas zajęć uczniowie na wybranych przykładach poznają podstawowe słownictwo związane z opisem i analizą obrazu. Część wykładowa uzupełniona jest działaniami uczniów. W trakcie trwania zajęć uczestnicy w grupach próbują stworzyć własną kompozycję oraz dokonują próby analizy obrazu według poznanych kategorii.

 • Kolory Młodej Polski

W trakcie zajęć uczniowie poznają najważniejsze motywy charakterystyczne dla sztuki okresu Młodej Polski oraz twórczość wybranych artystów: Jacka Malczewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Leona Wyczółkowskiego czy Władysława Podkowińskiego. Uczestnicy szukają odpowiednich obrazów na wystawie i wypełniają zadania z karty. Podsumowaniem lekcji jest gra, która pozwala na utrwalenie poznanych terminów i motywów.

 • W poszukiwaniu prawdy. Realizm

Obrazy Aleksandra Kotsisa, Aleksandra Gierymskiego, Józefa Chełmońskiego są punktem wyjścia do rozmowy o sztuce realistycznej i problemach społecznych 2. połowy XIX wieku. Ważnym aspektem lekcji jest uruchomienie wyobraźni poprzez tworzenie krótkiego opowiadania inspirowanego obrazem. Poruszanym tematom towarzyszy literatura – fragmenty prozy Bolesława Prusa („Lalka” oraz „Antek”).

 • Sztuka współczesna – nurty i kierunki

W trakcie zajęć uczniowie poznają różne techniki i nurty sztuki polskiej po 1945 roku. Mają możliwość zapoznania się z twórczością najbardziej znanych polskich artystów współczesnych: Tadeusza Kantora, Władysława Hasiora, Magdaleny Abakanowicz, Leona Tarasewicza. Dowiadują się także, czym charakteryzują się takie zjawiska jak neoekspresjonizm, konceptualizm, sztuka ulicy czy wideo-art. Na zakończenie, w grupach, uczniowie wymyślają własny kierunek w sztuce oraz projektują przykładowe dzieło.

 • Analiza dzieła sztuki na wybranych przykładach. Galeria malarstwa polskiego po 1945 roku

Jak analizować dzieło sztuki współczesnej? Czy interpretacja dzieła sztuki ma jakieś ograniczenia? W trakcie zajęć uczniowie zmierzą się z próbą opisu i analizy dzieła sztuki współczesnej. Warsztaty pozwalają na zapoznanie się z różnorodnymi technikami i mediami twórczości artystycznej – malarstwem, instalacją, asamblażem czy wideo-artem.

 • Przemyśleć przemysł. Rewitalizacja w teorii i praktyce

Przemysł jest istotnym elementem dziedzictwa Górnego Śląska. Wiele obiektów poprzemysłowych ma wartość historyczną i estetyczną. Dziś pojawia się pytanie – co zrobić z zabytkami przemysłu? W trakcie zajęć uczniowie dowiadują się, jak wyglądał proces rewitalizacji kopalni „Katowice” oraz zapoznają się z przestrzenią Muzeum Śląskiego. Następnie w grupach wykonują własne projekty rewitalizacji budynków poprzemysłowych.

 • Awangardy XX wieku

Czym była awangarda? W trakcie zajęć uczniowie poznają takie kierunki w sztuce jak kubizm, dadaizm czy surrealizm. Tworzenie kolażu w grupach pozwala na utrwalenie wiedzy dotyczącej poszczególnych nurtów. Następnie uczniowie poszukują wpływów poznanych kierunków w Galerii sztuki polskiej po 1945 roku.

 • Sztuka gotycka – malarstwo i rzeźba

Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z przykładami gotyckiego malarstwa tablicowego oraz rzeźby w drewnie. Poznają najbardziej charakterystyczne cechy sztuki gotyckiej. Dowiadują się, jakie było symboliczne znaczenie złota, czym jest polichromia oraz „styl piękny”.  Na zakończenie zajęć próbują zmierzyć się z pismem gotyckim, tworząc i dekorując inicjał piórem.

 • Źródła teatru europejskiego

Zajęcia przybliżające uczniom początki i kierunki rozwoju teatru antycznego. Z pomocą wystawy „Laboratorium przestrzeni teatralnych. Przeszłość w teraźniejszości” poznają związek architektury budynku teatralnego z zawartością tekstu tragedii i zasadą trzech jedności. Warsztaty teatralne na bazie „Króla Edypa” pozwolą w praktyce sprawdzić, czy możliwe było odegranie tekstu dramatu jedynie przez trzech aktorów.

 • Teatr Williama Szekspira

Zajęcia poświęcone teatrowi elżbietańskiemu i późniejszym nawiązaniom do niego. Systematyzują wiedzę o najważniejszych cechach budynku teatralnego i stylu epoki. Uczniowie dowiedzą się, jakie były upodobania ówczesnej publiczności, skąd czerpano inspiracje i w jaki sposób wpływały one na kształt tekstu dramatu. W drugiej części zajęć uczestnicy poznają elementy kostiumu przełomu XVI i XVII wieku oraz wykonają z papieru własny projekt.

 • W ciemni fotoamatora

Warsztaty dają wyjątkową możliwość samodzielnego wykonania odbitek  fotograficznych w ciemni. Pomagają zrozumieć rolę, jaką odgrywa amatorska fotografia w poznawaniu historii PRL. Zwiedzanie fragmentu stałej ekspozycji „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów” dotyczącego historii PRL pozwala na zwrócenie uwagi uczestników na medium fotografii, objaśnienie pracy fotografa amatora w domowej ciemni-łazience, omówienie zdjęć z ekspozycji oraz ich historycznego znaczenia w badaniu przeszłości Górnego Śląska. Wykonywanie odbitek z archiwalnych klisz przy użyciu powiększalnika i samodzielne wywoływanie zdjęć pozwala na wcielenie się w rolę fotoamatora.

 • Czytanie fotografii

Uczniowie podczas warsztatów skupiają się na fotografii jako świadku historii i źródle wiedzy o czasach minionych. W trakcie zajęć uczestnicy otrzymują zadanie uważnego obserwowania wystawy i fotografowania przestrzeni wystawienniczej przy użyciu telefonów w obrębie czterech tematów: życie codzienne, miasto, rodzina, praca. Zadanie jest wykonywane w grupach. Instruktor w czterech wybranych punktach ekspozycji opowiada o historii fotografii, używając do tego specjalnie przygotowanych eksponatów ukrytych w tajemniczej walizce. Podsumowaniem zajęć jest prezentacja zrealizowanego zadania i dyskusja nad rolą fotografii w historii.

Prowadzenie warsztatów fotograficznych: Krzysztof Szlapa, Kamil Myszkowski

INFORMACJE PRAKTYCZNE 

Opłata za wykłady oraz lekcje i warsztaty w salach wystawowych – 7 zł od ucznia. Opłata nie obejmuje zwiedzania wystaw niewchodzących w skład programu lekcji. Wpłaty dokonuje się w kasie muzeum, istnieje możliwość wystawienia faktury. Zajęcia dla grup szkolnych prowadzone są od środy do piątku od godz. 10.00.

Prosimy pamiętać, że:

 • maksymalna liczba uczniów w grupie – 25 
 • w zajęciach uczestniczy 1 klasa
 • grupa spóźniona ponad 15 min. może nie móc skorzystać z lekcji; nie mamy też możliwości rozpoczynania zajęć przed wyznaczoną godziną
 • prosimy o poinformowanie w przypadku rezygnacji
 • okrycia wierzchnie oraz wszelkie torby i plecaki należy zostawić w szatni

UWAGA!

 • Zajęcia są prowadzone wyłącznie z grupami wcześniej umówionymi.
 • Udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach i Centrum Scenografii Polskiej jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną i wykorzystanie zdjęć na potrzeby Muzeum Śląskiego i CSP.

Muzeum Śląskie w Katowicach
ul. T. Dobrowolskiego 1
W. Korfantego 3

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek: nieczynne
 • wtorek-niedziela: 10.00–20.00

FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeśli masz pytania, wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Kup bilet

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Unia Europejska Program regionalny EOG GRANTS - logo Norway Grants - logo EEA GRANTS - logo