Kup bilet

Klasy VII-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe

W roku szkolnym 2020/2021 proponujemy lekcje i warsztaty poświęcone różnym dziedzinom kultury. Wszystkie zajęcia zakładają aktywny udział uczniów i są okazją do połączenia nauki z pasją tworzenia, samodzielnymi poszukiwaniami, ćwiczeniem umiejętności pracy w grupach. Wpisując się w podstawy programowe, uzupełniają program nauczania, a przede wszystkim inspirują do własnych przemyśleń i działań twórczych.

 

INFORMACJE PODSTAWOWE:

 • Maksymalna liczba osób: 1 klasa
 • Cena: 7 zł/os.
 • Zajęcia prowadzone są od środy do piątku

 

REZERWACJA ZAJĘĆ: 

 • telefonicznie (tel. 32 213 08 36, kom. 690 455 949), mailowo (lekcjemuzealne@muzeumslaskie.pl), poprzez formularz kontaktowy na dole strony
 • prosimy o dokładne ustalenie terminu zajęć oraz podanie informacji o liczebności grupy i adresu kontaktowego wraz z numerem telefonu i nazwiskiem nauczyciela lub opiekuna
 • z myślą o grupach szkolnych kasa biletowa otwarta jest od godz. 9.45
 • pojawiając się w kasie Muzeum z grupą, należy podać temat zarezerwowanych zajęć

 

TEMATY ZAJĘĆ:

 • Sztuka gotycka – architektura, malarstwo i rzeźba

Dla kogo: klasy 7–8, szkoły ponadpodstawowe

Czas trwania: 1 godz.

Miejsce: Galeria śląskiej sztuki sakralnej

Słowa klucze: katedra – klasztor – malarstwo tablicowe – freski – Piękne Madonny – ołtarz szafiasty

Dlaczego katedry gotyckie były tak wysokie? Dlaczego artyści w średniowieczu tworzyli anonimowo? Czego symbolem było złoto? Jak powstawały witraże? Dlaczego święci mają atrybuty?

Celem zajęć jest spojrzenie na architekturę gotycką przez pryzmat bryły budynku, rzeźby, malarstwa i rzemiosła. Podczas zajęć w przestrzeni galerii uczniowie – na podstawie karty pracy i zgromadzonych eksponatów – poznają techniki i tematy średniowiecznej sztuki sakralnej.

Zajęcia wspierają realizację treści nauczania zawartych w podstawie programowej:

 • drugi etap nauczania: język polski (I.1.9-10, I.2.2-3), historia na poziomie klas 5–8 (IV.3-4)*,
 • trzeci etap edukacyjny: język polski na poziomie podstawowym (I.1.9, I.2.6, III.2.1), plastyka (I.1-6, II.1, II.4) i historia sztuki (I.1.c, I.5, II.8, IV.2, IV.4)***,
 • czwarty etap edukacyjny: język polski na poziomie podstawowym (II.1-2, I.3.2, III.1.3, III.2.1), wiedza o kulturze (1.3,1.5-6,2.1-2, 2.5), historia sztuki (I.4, I.6, I.9-12, 2.2) **.

 

 • Analiza i elementy interpretacji obrazów – sztuka współczesna

Dla kogo: młodzież

Czas trwania: 1-1,5 godz.

Miejsce: Galeria sztuki polskiej po 1945 roku

Jak analizować sztukę powstałą po 1945 roku? Jakie formy przybiera sztuka XXI wieku? Czy sztuka współczesna jest ponadczasowa?

W trakcie spotkania, na podstawie analizy wybranych dzieł sztuki polskiej powstałych po 1945 roku, wspólnie zastanawiamy się nad relacją między formą i treścią dzieła. W drugiej części zajęć uczestnicy w kilkuosobowych grupach przeprowadzają samodzielną analizę wybranych prac, która następnie jest konsultowana z edukatorem. Uczniowie podczas samodzielnego działania korzystają z karty pracy. Lekcja pomaga w przygotowaniu do analizy dzieła sztuki podczas szkolnych egzaminów, uczy umiejętności patrzenia na dzieło sztuki, daje narzędzia do samodzielnego wyciągania wniosków i bycia partnerem w rozmowie o sztuce współczesnej.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej:

 • drugi etap edukacyjny: język polski (I.2.2, I.2.6), plastyka (I.1.-6)*,
 • trzeci etap edukacyjny: język polski na poziomie podstawowym (I.2.6, III.3.1), plastyka ( I.1, I.3-6), historia sztuki (I.1.e-f, I.5, II.5, III.5, IV.2, IV.4)***,
 • czwarty etap edukacyjny: język polski na poziomie podstawowym (II.1.1-2, II.3.1-2, III.1.2, III.2.1), wiedza o kulturze (1.3, 2.2), historia sztuki (1.4, 1.8, 1.10)**.

 

 • Sztuka współczesna – nurty i kierunki

Dla kogo: klasy 7–8, szkoły ponadpodstawowe

Czas trwania: 1 godz.

Miejsce: Galeria sztuki polskiej po 1945 roku

Słowa klucze: informel – abstrakcja geometryczna – surrealizm – neoekspresjonizm – asamblaż – street art – wideo-art

Co wyraża sztuka abstrakcyjna? Czy sztuka może powstawać z odpadków? Jak matematyka może wpłynąć na kształt dzieła? Czy sztuka zmienia nasze ulice?

Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom najważniejszych zjawisk w sztuce polskiej po 1945 roku. Podczas spotkania uczniowie przyglądają się twórczości takich artystów jak Tadeusz Kantor, Kazimierz Mikulski, Władysław Hasior czy Lech Majewski i wspólnie z edukatorem tworzą charakterystyki poszczególnych nurtów i kierunków.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej:

 • drugi etap edukacyjny: język polski (I.2.2-3,I.2.6), plastyka (I.1, I.6)*,
 • trzeci etap edukacyjny: język polski na poziomie podstawowym (I.1.1, I.2.6, III.2.1), plastyka (I.1, I.3, I.5-6, II.3) i historia sztuki (I.1.h, I.5, III.5-6, IV.3-4)***
 • czwarty etap edukacyjny: język polski na poziomie podstawowym (II.1.1-2, III.1.2, III.2.1), wiedza o kulturze (I.1, I.3, 2.2), historia sztuki (1.4, 1.8, 1.10)**.

 

 • Dziedzictwo – Górny Śląsk kiedyś i dziś

Dla kogo: klasy 7–8, szkoły ponadpodstawowe

Czas trwanie: 1-1,5 godz.

Miejsce: Galeria plastyki nieprofesjonalnej

Słowo klucze: kultura regionu – historia – dziedzictwo – przemysł

Dlaczego przemysł mógł rozwijać się na Górnym Śląsku? Kim był „śląski Steve Jobs”? Co to jest marka?

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z różnorodnością kulturą Górnego Śląska i tym, co ją kształtowało na przestrzeniach wieków. Uczniowie mają szansę poznać początki górnictwa i sylwetki osób ważnych dla regionu. Dowiadują się, jak istotny dla regionu okazał się przemysł, który zmienił losy tego miejsca w sposób odczuwalny do chwili obecnej, a także jak ważną rolę w kulturze śląska odgrywa dom, rodzina, kopalnia i zwyczaje tam obowiązujące.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej:

 • drugi etap edukacyjny: język polski (III.1.6), wiedza o społeczeństwie (III.1, III.5, III.8, VIII.4)*,
 • czwarty etap edukacyjny: język polski na poziomie podstawowym (II.1.1-2, III.1.2, III.2.1), wiedza o kulturze (1.3, 2.1, 3.3, 3.5)**,
 • trzeci etap edukacyjny: język polski na poziomie podstawowym (I.2.6, III.2.1), plastyka (I.1, I.3) i wiedza o społeczeństwie (1.8)***.

 

 • O związkach literatury i sztuki współczesnej 

 

Dla kogo: klasy 7-8, szkoły ponadpodstawowe

Czas trwania: około 1-1.5 godz.

Miejsce: Galeria  sztuki polskiej po 1945

Słowa klucze: tekst kultury – narzędzia analizy i interpretacji – kontekst –  motyw kulturowy – dialog

 

Jakie są związki między poezją a malarstwem? Czy obraz można czytać? Czy wiersz można oglądać? O czym opowiada nam współczesna kultura? Czy sztuka nas dotyczy?

W trakcie spotkania na podstawie analizy porównawczej wybranego współczesnego dzieła plastycznego i literackiego wspólnie zastanawiamy się nad relacjami między dziedzinami sztuki. W drugiej części zajęć uczestnicy w kilkuosobowych grupach przeprowadzają samodzielną analizę porównawczą przykładów dzieła sztuki i poezji, następnie omawiają je z edukatorem. Uczniowie podczas samodzielnego działania korzystają z karty pracy. Lekcja pomaga w przygotowaniu do analizy tekstów kultury podczas szkolnych egzaminów, uczy umiejętności całościowego patrzenia na kulturę, daje narzędzia do samodzielnego wyciągania wniosków i bycia partnerem w rozmowie o sztuce współczesnej.

 

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

W trosce o państwa zdrowie zajęcia oraz zasady korzystania z zajęć grupowych zostały przystosowane do nowych wymogów sanitarnych. Prosimy jednocześnie o zapoznanie się z regulaminem.

Opłata za wykłady oraz lekcje i warsztaty w salach wystawowych – 7 zł od ucznia. Opłata nie obejmuje zwiedzania wystaw niewchodzących w skład programu lekcji. Wpłaty dokonuje się w kasie muzeum, istnieje możliwość wystawienia faktury.

Prosimy pamiętać, że:

 • w zajęciach uczestniczy 1 klasa
 • grupa spóźniona ponad 15 min. może nie móc skorzystać z lekcji; nie mamy też możliwości rozpoczynania zajęć przed wyznaczoną godziną
 • prosimy o poinformowanie w przypadku rezygnacji
 • okrycia wierzchnie oraz wszelkie torby i plecaki należy zostawić w szatni

UWAGA!

 • Zajęcia są prowadzone wyłącznie z grupami wcześniej umówionymi.
 • Udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach i Centrum Scenografii Polskiej jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną i wykorzystanie zdjęć na potrzeby Muzeum Śląskiego i CSP.

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY:

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn