>
Kup bilet

Lekcje na tropie Tomka

Zapraszamy do korzystania z nowych tematów zajęć dla szkół podstawowych w przestrzeni edukacyjnej „Na tropie Tomka” w zrewitalizowanym budynku stolarni. Ciekawa scenografia i interaktywne działania prowadzą nas przez pięć kontynentów, przybliżają ich kulturę, przyrodę, a przy okazji zapoznają ze światem powieści Alfreda Szklarskiego.

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Maksymalna liczba osób: 25
 • Cena: 7 zł/os
 • Zajęcia dla grup szkolnych w przestrzeni edukacyjnej „Na tropie Tomka” prowadzone są od wtorku do piątku od godz. 10.00

Rezerwacja zajęć 

 • telefonicznie (tel. 32 213 08 36, kom. 690 455 949), mailowo (lekcjemuzealne@muzeumslaskie.pl), za pośrednictwem formularza znajdującego się na dole strony lub osobiście w Dziale Edukacji (ul. T. Dobrowolskiego 1, budynek CSP) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00
 • prosimy o dokładne ustalenie terminu zajęć oraz podanie informacji o liczebności grupy i adresu kontaktowego wraz z numerem telefonu i nazwiskiem nauczyciela lub opiekuna
 • z myślą o grupach szkolnych kasa główna otwarta jest od godz. 9.30
 • pojawiając się w kasie Muzeum z grupą, należy podać temat zarezerwowanych zajęć

TEMATY ZAJĘĆ

Dla przedszkoli i klas I-III

 • W 60 minut dookoła świata

Czas trwania: około 1 godz.

Miejsce: przestrzeń edukacyjna „Na tropie Tomka”

Gdzie żyją Masajowie? Co malowali w grotach Aborygeni? Czy leniwce mogą być zielone? Czy dziobaki żyją w czystych wodach? Czy kumys nadaje się do picia?

Uczestnicy zajęć, by poznać przyrodę i kultury pięciu kontynentów, po których podróżował bohater książek Alfreda Szklarskiego, ruszają w spacer po ekspozycji angażujący różnorodne zmysły i sprzyjający aktywnemu poznawaniu świata. W trakcie wspólnego eksplorowania wystawy dowiadują się między innymi, jak mieszkają Masajowie, czują zapachy z amazońskiej dżungli, poznają język znaków Apaczów, wysłuchują pradawnych opowieści Aborygenów i przymierzają stroje Jakutów. Grupy szkolne w trakcie spaceru dostają do uzupełnienia mapę, a grupy przedszkolne wykonują ćwiczenie plastyczne na koniec zajęć.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego: II.10, IV.1, IV.9, IV.19*.
Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na pierwszym etapie edukacyjnym: I.1.1, II.6.1, III.1.9, IV.1.3*

kontynenty / podróż / zwyczaje / różnorodność kultur

 • Na krańcach świata

Czas trwania: około 1 godz.

Miejsce: przestrzeń edukacyjna „Na tropie Tomka”

Jakie historie opowiada się w Afryce, Ameryce Południowej, Północnej, w Australii i Azji? Jak wyglądają mityczne istoty zamienione w zwierzęta lub rośliny? W co bawią się dzieci Masajów, Indian Cubeo, Apaczów, Aborygenów i Jakutów? Dlaczego wszystko się ze sobą łączy, a świat nazywamy globalną wioską?

Uczestnicy wyruszają w podróż dookoła świata, słuchając baśni z pięciu kontynentów opowiadanych w konwencji japońskiej sztuki teatrzyku kamishibai. W trakcie pobudzającej wyobraźnię podróży tworzą wspólnie ilustracyjną opowieść o świecie przyrody, fantazji, wyobrażeń i życiu ludzi z różnych stron świata. W trakcie zajęć uczestnicy pracują warsztatowo, poznając ciekawostki dotyczące kultur z odległych zakątków świata, uczą się zasad współzależności i szacunku wobec różnorodności przyrodniczej i kulturowej. Zajęcia mogą być uzupełnieniem programu edukacji globalnej dla najmłodszych.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego: II.1, III.5, IV.1, IV.11, IV.19*.
Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na pierwszym etapie edukacyjnym: II.6.1, III.9, IV.3, V.2.8*

teatr / sztuka / widownia / scena / kostium / rekwizyt / scenografia / zawody teatralne / kultury świata / baśnie świata / podróże / kamishibai – edukacja globalna

 

Dla klas IV-VI

 • Od Masajów do Jakutów

Czas trwania: 1–1,5 godz.

Miejsce: przestrzeń edukacyjna „Na tropie Tomka”

Podczas aktywnego zwiedzania w grupach i przy wykonywaniu różnorodnych, angażujących intelekt i zmysły ćwiczeń z karty zadań uczestnicy poznają kulturę ludzi zamieszkujących między innymi afrykańską sawannę, północnoamerykańskie stepy czy azjatycką Syberię. Poznają przyrodę, która otacza ich domostwa, na przykład zapachy, które można poczuć w amazońskiej dżungli, słuchają pradawnej aborygeńskiej opowieści, przymierzają tradycyjne jakuckie stroje, odszyfrowują tajemne znaki Apaczów.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na drugim etapie edukacyjnym: geografia (I.1.2, I.1.7, III.3), język polski (I.2.11)*

podróż / kontynenty / przyroda / rdzenni mieszkańcy / zwyczaje

 • Literacka podróż z Tomkiem

Czas trwania: 1–1,5 godz.

Miejsce: przestrzeń edukacyjna „Na tropie Tomka”

Gdzie orły zakładają swoje gniazda? Czy wszyscy Indianie nosili pióropusze? Jak wygląda masajski taniec męskości? Jak komunikowali się kiedyś Aborygeni? Jak nazywa się chata Jakutów?

Celem zajęć jest przybliżenie ich uczestnikom przyrody i kultur kontynentów, które przemierzał Tomek Wilmowski – bohater książek Alfreda Szklarskiego. Warsztaty bazują głównie na samodzielności uczestników i ich pracy z ekspozycją i tekstem książki. Zajęcia pobudzają wyobraźnię i uczą uważnego wsłuchiwania się w czytany na głos tekst literacki. Literatura stanowi tu punkt wyjścia do eksplorowania przestrzeni ekspozycji i poznawania świata różnymi zmysłami. Znajomość książek Alfreda Szklarskiego nie jest konieczna do udziału w zajęciach.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na drugim etapie edukacyjnym: geografia (I.1.2, I.1.7, III.3), język polski (I.2.11)*

kontynenty / przyroda / rdzenna ludność / zwyczaje teatr / sztuka / kostium / rekwizyt / scenografia

 

Dla młodzieży

 • Culture Book – blisko, dalej, najdalej

Czas trwania: 1,5 godz.

Miejsce: przestrzeń edukacyjna „Na tropie Tomka”, sala edukacyjna

Dlaczego domy Masajów budują kobiety? W co wierzą Indianie Cubeo? Skąd wzięła się fajka pokoju? Co oznaczają znaki malowane przez Aborygenów? Jak wygląda wesele Jakutów?

Uczestnicy zajęć poznają życie tradycyjnych społeczności z różnych stron świata. W trakcie interaktywnego zwiedzania wystawy dowiadują się, jak wyglądało życie rdzennych mieszkańców Afryki, Ameryki Południowej, Północnej, Australii i Azji, a dzięki zajęciom warsztatowym pogłębiają wiedzę na temat zależności międzykulturowych, procesów i konsekwencji globalizacji. Punktem odniesienia dla refleksji jest porównanie życia ludzi z odległych stron świata z tym, co znamy z rodzimego podwórka.

Celem zajęć jest zwrócenie uwagi na zależność między tym, co lokalne, i tym, co globalne. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Mogą być realizowane w ramach programu edukacji globalnej, zajęć dotyczących współczesnych zagadnień społecznych, wiedzy o kulturze, tematów dotyczących praw człowieka, różnorodności i tolerancji.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej:

 • drugi etap edukacyjny: język polski (I.1.9, I.1.10), plastyka (III.3), geografia (I.2), przyroda (VIII.5)*
 • trzeci etap edukacyjny: język polski (II.3.1, II.4.1-3, III.5), wiedza o społeczeństwie (2.1-5, 23.3-4)**
 • czwarty etap edukacyjny: język polski na poziomie podstawowym (II.1.1-2, III.2.1), wiedza o kulturze (3.3, 3.6-7), wiedza o społeczeństwie na poziomie podstawowym (6.5), wiedza o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym (41.1-3)**

edukacja globalna / kultury świata / globalizacja / etnologia / różnorodność i tolerancja / prawa człowieka

*Na podstawie „Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej”.

** Na podstawie „Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół”.

INFORMACJE PRAKTYCZNE 

Opłata za lekcję – 7 zł od ucznia. Opłata nie obejmuje zwiedzania wystaw w budynku głównym Muzeum. Wpłaty dokonuje się w kasie muzeum, istnieje możliwość wystawienia faktury. Zajęcia dla grup szkolnych w przestrzeni edukacyjnej „Na tropie Tomka” prowadzone są od wtorku do piątku od godz. 10.00.

Prosimy pamiętać, że:

 • maksymalna liczba uczniów w grupie – 25 
 • w zajęciach uczestniczy 1 klasa
 • grupa spóźniona ponad 15 min. może nie móc skorzystać z lekcji; nie mamy też możliwości rozpoczynania zajęć przed wyznaczoną godziną
 • prosimy o poinformowanie w przypadku rezygnacji
 • okrycia wierzchnie oraz wszelkie torby i plecaki należy zostawić w szatni, która znajduje się w budynku stolarni

UWAGA!

 • Zajęcia są prowadzone wyłącznie z grupami wcześniej umówionymi.
 • Udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach i Centrum Scenografii Polskiej jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną i wykorzystanie zdjęć na potrzeby Muzeum Śląskiego i CSP.

Muzeum Śląskie w Katowicach
ul. T. Dobrowolskiego 1
W. Korfantego 3

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek: nieczynne
 • wtorek-niedziela: 10.00–20.00

FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeśli masz pytania, wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Kup bilet

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Unia Europejska Program regionalny EOG GRANTS - logo Norway Grants - logo EEA GRANTS - logo