Kup bilet

Oprowadzania kuratorskie po wystawach stałych

Galeria plastyki nieprofesjonalnej 2

Serdecznie zapraszamy na cykl oprowadzań po stałych ekspozycjach Muzeum Śląskiego. W soboty o godz. 14.00 w tajemnice jednej z sześciu wystaw wprowadzają nasi kuratorzy.

 

Harmonogram oprowadzań w 2019 roku:

 

15.06.2019 / Galeria plastyki nieprofesjonalnej / KUP BILET

Wystawa ukazuje specyfikę plastyki nieprofesjonalnej na Górnym Śląsku. Twórczość ta jak żadna inna wiąże się z życiem i bezpośrednimi doświadczeniami artysty, który opisuje swoje otoczenie, pracę, relacje z najbliższymi, sięgając do podań i wspomnień. Nic zatem dziwnego, że śląscy twórcy poruszali tematy specyficzne dla swojego regionu.

Temat oprowadzania: Skąd pomysł, czyli o źródłach inspiracji

Prowadzenie: Sonia Wilk

 

22.06.2019 / Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów / KUP BILET

Wystawa jest opowieścią o Górnym Śląsku od czasów najdawniejszych do przełomu ustrojowego 1989 roku. Zwiedzający oglądają ją w miejscu dawnej kopalni Katowice, która przez blisko 200 lat była świadkiem i uczestnikiem historii. Wchodząc do symbolicznej przestrzeni kopalni, podążają szlakiem wytyczonym historią, a tytułowe lux ex Silesia oświetla węzłowe zagadnienia i wydarzenia, które zdeterminowały dzieje Górnego Śląska.

Temat oprowadzania: Górny Śląsk w latach 1922-1939. Wokół skutków podziału

Prowadzenie: dr Dawid Keller

 

6.07.2019 / Galeria sztuki polskiej 1800–1945 / KUP BILET

Galeria prezentuje znaczną część zbiorów malarstwa polskiego z lat 1800–1945 oraz wybrane eksponaty z ówczesnej Sekcji Rzeźby. Wśród pozyskanych obrazów znalazły się zarówno dzieła artystów, których prace stanowiły część przedwojennej kolekcji muzealnej (np. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Władysława Podkowińskiego, Aleksandra Orłowskiego, Stanisława Czajkowskiego), jak i tych, których obrazy nie były w niej reprezentowane (m.in. Franciszka Kostrzewskiego, Zygmunta Rozwadowskiego, Tadeusza Dobrowolskiego, Piotra Stachiewicza, Stanisława Grocholskiego i  Alfonsa Dunin‑Borkowskiego).

Temat oprowadzania: W lata skwarze… Opowieść o podróży i eksperymencie w sztuce

Prowadzenie: Andrzej Holeczko-Kiehl

 

13.07.2019 / Galeria śląskiej sztuki sakralnej / KUP BILET

Galeria śląskiej sztuki sakralnej, wpisująca się w program ekspozycji stałych poświęconych historii, kulturze i sztuce regionu, łączy zbiory Muzeum Śląskiego oraz eksponaty Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach, które w 2013 roku zostały przekazane naszej placówce w charakterze długoterminowego depozytu. Kolekcja prezentuje skarby śląskiej kultury w zakresie rzeźby, malarstwa i rzemiosła artystycznego z okresu gotyku i czasów nowożytnych. Wbrew temu, co mogłaby sugerować jej nazwa, obejmuje nie tylko dziedzictwo sztuki sakralnej, którego śląska proweniencja została udokumentowana, ale także obiekty kultu występujące na terenie Górnego Śląska, choć niekoniecznie w tym miejscu powstałe.

Temat oprowadzania: Święci średniowiecza – Barbara i Mikołaj. Historie i legendy

Prowadzenie: Henryka Olszewska-Jarema

 

27.07.2019  / Galeria sztuki polskiej 1800–1945 / KUP BILET

Wielka popularność obrazów Édouarda Maneta, Claude’a Moneta i Auguste’a Renoira okraszona jest dyskusjami krytyków i historyków sztuki zarówno o impresjonizmie, jak i o statusie sztuki nowoczesnej w ogóle. Wciąż intrygujące wydają się podobieństwa i różnice między dorobkiem artystów francuskich, a twórców z Ameryki, Australii czy Europy Środkowej i Wschodniej. Spotkaniu będzie zatem przyświecać refleksja nad istotą i przemianami tego kierunku w czasie i przestrzeni kulturowej. Prezentowane w naszej galerii płótna Władysława Podkowińskiego, Józefa Pankiewicza, Leona Wyczółkowskiego i Zbysława Marka Maciejewskiego stanowią znakomity pretekst do poruszenia tych spraw raz jeszcze.

Temat oprowadzania: Nieoczywistość impresjonizmu

Prowadzenie: dr Michał Burdziński

 

3.08.2019 / Galeria śląskiej sztuki sakralnej / KUP BILET

W jaki sposób przedstawiano w sztuce średniowiecznej zwierzęta? Jaką rolę pełniły w dziełach sakralnych i przedstawieniach hagiograficznych? Dlaczego w sztuce tej epoki odnajdujemy obok siebie wizerunki zwierząt realnych i wyobrażenia mitologicznych stworów? Odpowiedzi na te pytania poznamy w trakcie spaceru po Galerii śląskiej sztuki sakralnej.

Temat oprowadzania: Muzealne bestiarium. Zwierzęta w sztuce średniowiecznej 

Prowadzenie: dr Seweryn Kuter

 

10.08.2019 /  Laboratorium przestrzeni teatralnych. Przeszłość w teraźniejszości / KUP BILET

Wystawa prezentuje najbardziej znaczące dokonania teatru europejskiego, począwszy od jego antycznych korzeni, na poszukiwaniach sceny współczesnej kończąc. Kompozycja ekspozycji opiera się na koncentrycznym układzie dwóch następujących po sobie modułów. W pierwszym zaprezentowaliśmy makiety i wizualizacje ukazujące przeobrażenia przestrzeni teatralnych, w drugim prace ze zbiorów Muzeum, które stanowią przykład zastosowania modeli historycznych na polskiej scenie.

Temat oprowadzania: Narodziny teatru. Od rytualnego kręgu do greckiego amfiteatru i rzymskiego widowiska 

Prowadzenie: Sylwia Ryś

 

17.08.2019 / Galeria sztuki polskiej po 1945 / KUP BILET

Czy sztuka może zmieniać świat? Czy artyści wpływają na rozwój wydarzeń? Twórcy zaangażowani komentując rzeczywistość polityczno-społeczną, gospodarczą czy obyczajowo-religijną  wierzą w swoja misję i w moc krytycznego przekazu obnażającego manipulacje propagandy medialnej, stereotypów i hipokryzji.

Temat oprowadzania: Sztuka zaangażowana. Krytyczne spojrzenie na świat 

Prowadzenie: Joanna Szeligowska-Farquhar

 

31.08.2019  / Galeria sztuki polskiej 1800–1945 / KUP BILET

Zerwanie w XIX wieku z oceną dzieła przez pryzmat tematu doprowadziło do odrodzenia się martwej natury.  Poszukiwanie przestrzeni, eksperymenty kompozycyjne stały się impulsem, do rezygnacji z malarstwa walorowego na rzecz przestrzenni, którą wyznaczają: walec, kula i stożek. Atrakcyjności tematu dodała fascynacja egzotyzmem, przestrzenią nieznaną np. Japonią.

Temat oprowadzania: Martwa natura. Forma, kompozycja, egzotyzm 

Prowadzenie: Andrzej Holeczko-Kiehl

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn