Kup bilet

Oprowadzania kuratorskie po wystawach stałych

Galeria plastyki nieprofesjonalnej 2

Serdecznie zapraszamy na cykl oprowadzań po stałych ekspozycjach Muzeum Śląskiego. W soboty o godz. 14.00 w tajemnice jednej z sześciu wystaw wprowadzają nasi kuratorzy.

 

Harmonogram oprowadzań w pierwszym kwartale 2020 roku:

 

11.01.2020 / Galeria plastyki nieprofesjonalnej / KUP BILET

Temat oprowadzania: Erwin Sówka. Komentator, prowokator, wizjoner…

Prowadzenie: Sonia Wilk

 

18.01.2020 / Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów / KUP BILET

Temat oprowadzania: Śląski strój ludowy – kody i znaczenia

Na Górnym Śląsku strój ludowy, zwłaszcza kobiecy, przetrwał niemal do ostatnich lat, co jest swego rodzaju ewenementem. Zniknął jednak z pejzażu wsi i miast, a wraz z nim umiejętność odszyfrowywania znaczeń i informacji w nim ukrytych. A był przecież swoistym komunikatem. Informował o zamożności, statusie społecznym, rolach obrzędowych, symbolice magicznej zdobień, haftów i stosowanej kolorystyki, bezbłędnie identyfikował przynależność do grupy społecznej, a nawet konkretnej miejscowości. Skrywał różne tajemnice. Serdecznie zapraszamy na spotkanie o sztuce „czytania” stroju ludowego.

Prowadzenie: Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko

 

25.01.2020 / Galeria śląskiej sztuki sakralnej / KUP BILET

Temat oprowadzania: Ciało odzieniem duszy? Postać ludzka w sztuce średniowiecznej

Sposób postrzegania i przedstawiania ciała ludzkiego w malarstwie i rzeźbie, to klucz do pasjonującej podróży przez style i epoki w sztuce. W czasach średniowiecza z jednej strony artyści „odcieleśniali” wizerunki postaci ludzkich, unikając akcentowania ich tektoniki i akcentując nadrzędność duszy nad ciałem, z drugiej natomiast odnaleźć możemy wysublimowane sylwetki kobiet i mężczyzn, ukazanych w wysmukłych pozach. Na średniowiecznych obrazach zobaczyć możemy uduchowione, niematerialne wręcz postaci świętych, niemal lewitujące na złotym tle, ale także osoby świeckie, ukazane w kontekście dworskich obyczajów i zabaw, posługujące się wyrafinowanym językiem póz i gestów. Zapraszamy do wspólnego odczytania tajemnic sztuki średniowiecznej.

Prowadzenie: dr Seweryn Kuter

 

1.02.2020 / Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów / KUP BILET

Temat oprowadzania: Język i narodowość na Górnym Śląsku

W ciągu XIX i XX w. jednym ze skutków wydarzeń zachodzących na Górnym Śląsku był spór wokół języka używanego przez jego mieszkańców. Wydarzenia początku XX w., ze zmasowaną propagandą wyborczą, później powstania i plebiscyt, wreszcie zmienna polityka władz państwowych wobec używanego na tym terenie języka, przyniosły z jednej strony wytworzenie się (i utrwalenie) stereotypów, z drugiej pogłębiły wzajemne niezrozumienie. W tej sytuacji znajdują wyjaśnienie poglądy reprezentowane przez przybyszy z Galicji, którzy dziwili się Polakom używającym na Górnym Śląsku języka niemieckiego, walka ze słuchaniem niemieckiego radia w okresie po 1945 r. czy też (dopiero ostatnio ulegające zmianie) myślenie o parafiach ewangelickich na Górnym Śląsku jako wyłącznie gromadzących Niemców. W czasie oprowadzania zostaną przedstawione wydarzenia i postaci z historii Górnego Śląska, które pozwolą pełniej spojrzeć na to zjawisko.

Prowadzenie: dr Dawid Keller

 

8.02.2020 / Galeria plastyki nieprofesjonalnej / KUP BILET

Temat oprowadzania: Och życie… O trudnych losach śląskich twórców nieprofesjonalnych

Prowadzenie: Sonia Wilk

 

15.02.2020 / Laboratorium przestrzeni teatralnych. Przeszłość w teraźniejszości / KUP BILET

Temat oprowadzania: Theatrum Mundi. Romeo i Julia na scenie Teatru Elżbietańskiego

Zapraszamy na spotkanie z przestrzenią teatru elżbietańskiego, reprezentowanego na wystawie m.in. przez makietę Teatru Glob, na którego scenę pisał swoje dramaty Wiliam Szekspir. Teatr elżbietański opierał się na tekście, więc uwaga widza koncentrowała się na aktorze oraz – wobec braku dekoracji – na jego kostiumie, który był wyjątkowo wykwintny i kosztowny. Wszystkie role żeńskie grane były przez młodych mężczyzn, toteż dramatopisarze nie wprowadzali do spektakli zbyt dużo postaci kobiecych. Jak długo trwały przedstawienia, kto mógł je oglądać, ile kosztował bilet i jak publiczność reagowała na to, co działo się na scenie odpowiemy zapoznając się z historyczną konwencją tego teatru i jej współczesnymi interpretacjami.

Prowadzenie: Sylwia Ryś

 

22.02.2020 /  Galeria sztuki polskiej 1800–1945 / KUP BILET

Temat oprowadzania: Pudry, vanitas i demony. O cielesności w sztuce nowoczesnej

Przypatrywanie się twarzom, dłoniom i figurom bohaterów życia dawnych lat, niejako zaklętych w obrazach i rzeźbach, ma w sobie coś z sentymentu lub niepokoju. Wprawdzie miniona opływowość estetyczna, igrająca z widzem raczej niuansami, oddala przedwojenną sztukę od aktualnych transgresji body artu, ale przecież nie ucisza różnych, często przeciwnych sobie, konceptów kreacyjnych – od idealizacji portretowanych począwszy, na ich ugroteskowieniu skończywszy. Jakie emocje osiądą w nas po jeszcze jedynym spotkaniu z pięknością gorącego Orientu czy ze starą handlarką „Nadwiślańskiego Kraju”?

Prowadzenie: dr Michał Burdziński

 

29.02.2020 / Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów / KUP BILET

Temat oprowadzania: Pradzieje Górnego Śląska

Na wystawie Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów pradzieje Górnego Śląska zostały zamknięte w 5 niewielkich gablotkach. Najstarsze prezentowane zabytki pochodzą z paleolitu, najmłodsze z czasów wczesnego średniowiecza. Te kilkadziesiąt artefaktów jest pretekstem do snucia opowieści o znaczeniu położenia i zasobów Górnego Śląska, pochodzeniu człowieka, początkach zasiedlenia tych ziem, plusach i minusach neolitycznego rozwoju gospodarki, potędze kultury łużyckiej, Celtach, kontaktach ze światem rzymskim i czasach plemiennych. Prowadząca opowie o pracy archeologa i przepisach prawnych dotyczących zabytków archeologicznych. Żeby jednak nie ograniczyć się jedynie do jednej sali, na zakończenie grupa przejdzie przez całą wystawę, zwracając uwagę na podobieństwa czasów prahistorycznych i historycznych.

Prowadzenie:Małgorzata Kurgan-Przybylska

 

7.03.2020 / Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów / KUP BILET

Temat oprowadzania: Wobec stereotypu. Pozycja kobiet na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku

Dzieci, kuchnia, kościół. Czy myślenie o górnośląskich kobietach wyłącznie w kategorii wspomnianego stereotypu nie jest zbytnim uproszczeniem? W historii tego terenu z łatwością można znaleźć kobiety, który wyłamywały się z tego myślenia. Podczas oprowadzania zostaną one jednak przedstawione jedynie jako tło dla tych kobiet, które dzieliły czas między zadania domowe a publiczne. Historia zna wiele takich postaci, które w pełni angażowały się w obie sfery życia, często wykraczając poza nadawaną im rolę. W swoich wyborach były samodzielne i troszczyły się o swoje prawa. Jakże często to dzięki nim trwały rodziny, w których to ich decyzje, ich wybory, były decydujące dla stabilności i funkcjonowania domów.

Prowadzenie: dr Dawid Keller

 

14.03.2020  /  Galeria sztuki polskiej po 1945 / KUP BILET

Temat oprowadzania: Ciało, cielesność, nagość / Odsłona czy zasłona?

Od wieków akt w sztukach wizualnych budził emocje o różnym zabarwieniu: od ekscytacji po głębokie zgorszenie. Ciało jest nośnikiem wielu znaczeń: religijnych, eschatologicznych, społecznych i erotycznych. Odczytanie intencji artysty i kontekstu przedstawienia odkrywa bogactwo metaforyczne i treściowe tego motywu.

Prowadzenie: Joanna Szeligowska-Farquhar

 

21.03.2020 / Laboratorium przestrzeni teatralnych. Przeszłość w teraźniejszości / KUP BILET

Temat oprowadzania: Lalka, kukła i marioneta… 

Ważnym wydarzeniem w historii polskiego teatru było spotkanie i kontakty Craiga z polskim reżyserem Leonem Schillerem. Craig marzył o budynku teatralnym z monumentalną platformą, na której wznosić się miały postacie herosów w maskach. Bawiły go komentarze krytyków, którzy w jego idei nadmarionety dostrzegli  rzekomą chęć wyrzucenia aktora ze scenicznego świata. Wielki awangardzista postulował odrzucenie słabości życia, gdyż walczył o wieczność na scenie. Stworzył totalny świat monumentalnej architektonicznej przestrzeni kształtowanej przez Artystę Teatru. Dla niego gra aktora znajdowała odpowiednik w archaicznym symbolu bóstwa, czyli kapłanie. Odwołując się do starożytnej formy obrzędu, poszukiwał symboli niepodlegających subiektywnym emocjom.

Prowadzenie: Agnieszka Kołodziej-Adamczuk

 

28.03.2020  /  Galeria sztuki polskiej 1800–1945 /  KUP BILET

Temat oprowadzania: Artyzmem budowane / Ciało w malarstwie i rzeźbie

Ciało, jego wizerunek, sposób odwzorowania w dziele sztuki, to jeden z najważniejszych problemów nurtujących artystów od czasów najdawniejszych. Temat na nowo ożył w sztuce najnowszej, co było wynikiem dyskusji o granicach piękna, ideału. Kwestie te odzwierciedla postawa krytyków artystycznych, próbujących wyznaczyć granice sztuki oraz pytania, które zadają: czy ważniejsza jest tradycja, ideał jak u Wittiga czy Bohdanowiczej, czy destrukcja, umowność wizerunku, jak u Hasiora czy Abakanowicz? Między tymi zjawiskami dostrzegamy sięganie w głąb tradycji antyku w dziełach Mitoraja czy Myjaka. Odpowiednikiem przestrzeni rzeźby jest język malarstwa. Ciało buduje nasz wizerunek, a jego postrzeganie, akceptowanie lub odrzucanie to jedna z przestrzeni znaku w sztuce dzisiaj.

Prowadzenie: Andrzej Holeczko-Kiehl

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn