>
Kup bilet

Oprowadzania kuratorskie po wystawach stałych

Galeria plastyki nieprofesjonalnej 2

Serdecznie zapraszamy na cykl oprowadzań po stałych ekspozycjach Muzeum Śląskiego. W soboty o godz. 14.00 w tajemnice jednej z sześciu wystaw wprowadzają nasi kuratorzy.

 

Harmonogram oprowadzań w 2019 roku:

 

5.01.2019 / Galeria plastyki nieprofesjonalnej 

Wystawa ukazuje specyfikę plastyki nieprofesjonalnej na Górnym Śląsku. Twórczość ta jak żadna inna wiąże się z życiem i bezpośrednimi doświadczeniami artysty, który opisuje swoje otoczenie, pracę, relacje z najbliższymi, sięgając do podań i wspomnień. Nic zatem dziwnego, że śląscy twórcy poruszali tematy specyficzne dla swojego regionu.

 

12.01.2019 / Galeria sztuki polskiej 1800–1945

Galeria prezentuje znaczną część zbiorów malarstwa polskiego z lat 1800–1945 oraz wybrane eksponaty z ówczesnej Sekcji Rzeźby. Wśród pozyskanych obrazów znalazły się zarówno dzieła artystów, których prace stanowiły część przedwojennej kolekcji muzealnej (np. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Władysława Podkowińskiego, Aleksandra Orłowskiego, Stanisława Czajkowskiego), jak i tych, których obrazy nie były w niej reprezentowane (m.in. Franciszka Kostrzewskiego, Zygmunta Rozwadowskiego, Tadeusza Dobrowolskiego, Piotra Stachiewicza, Stanisława Grocholskiego i  Alfonsa Dunin‑Borkowskiego).

 

19.01.2019 / Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów 

Wystawa jest opowieścią o Górnym Śląsku od czasów najdawniejszych do przełomu ustrojowego 1989 roku. Zwiedzający oglądają ją w miejscu dawnej kopalni Katowice, która przez blisko 200 lat była świadkiem i uczestnikiem historii. Wchodząc do symbolicznej przestrzeni kopalni, podążają szlakiem wytyczonym historią, a tytułowe lux ex Silesia oświetla węzłowe zagadnienia i wydarzenia, które zdeterminowały dzieje Górnego Śląska.

 

26.01.2019 / Laboratorium przestrzeni teatralnych. Przeszłość w teraźniejszości

Wystawa prezentuje najbardziej znaczące dokonania teatru europejskiego, począwszy od jego antycznych korzeni, na poszukiwaniach sceny współczesnej kończąc. Kompozycja ekspozycji opiera się na koncentrycznym układzie dwóch następujących po sobie modułów. W pierwszym zaprezentowaliśmy makiety i wizualizacje ukazujące przeobrażenia przestrzeni teatralnych, w drugim prace ze zbiorów Muzeum, które stanowią przykład zastosowania modeli historycznych na polskiej scenie.

 

2.02.2019 / Galeria śląskiej sztuki sakralnej 

Galeria śląskiej sztuki sakralnej, wpisująca się w program ekspozycji stałych poświęconych historii, kulturze i sztuce regionu, łączy zbiory Muzeum Śląskiego oraz eksponaty Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach, które w 2013 roku zostały przekazane naszej placówce w charakterze długoterminowego depozytu. Kolekcja prezentuje skarby śląskiej kultury w zakresie rzeźby, malarstwa i rzemiosła artystycznego z okresu gotyku i czasów nowożytnych. Wbrew temu, co mogłaby sugerować jej nazwa, obejmuje nie tylko dziedzictwo sztuki sakralnej, którego śląska proweniencja została udokumentowana, ale także obiekty kultu występujące na terenie Górnego Śląska, choć niekoniecznie w tym miejscu powstałe.

 

16.02.2019 / Galeria sztuki polskiej po 1945 

Galeria sztuki polskiej po 1945 została zaprojektowana z myślą o kontynuacji Galerii sztuki polskiej 1800–1945 i zamiarem zasygnalizowania istotnych zjawisk w dziejach sztuki powojennej. Poszczególne sekwencje ekspozycji, zachowując częściowo układ chronologiczny uwzględniają wiodące kierunki dialogujące z rodzimą tradycją oraz europejską nowoczesnością. Znajdziemy tu dzieła takich artystów jak Alfred Lenica, Zdzisław Stanek, Tadeusz Kantor, Zdzisław Beksiński, Ryszard Winiarski, Jerzy Rosołowicz, Jerzy Kopeć, Natalia LL czy Zbigniew Libera.

 

23.02.2019 / Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów

Wystawa jest opowieścią o Górnym Śląsku od czasów najdawniejszych do przełomu ustrojowego 1989 roku. Zwiedzający oglądają ją w miejscu dawnej kopalni Katowice, która przez blisko 200 lat była świadkiem i uczestnikiem historii. Wchodząc do symbolicznej przestrzeni kopalni, podążają szlakiem wytyczonym historią, a tytułowe lux ex Silesia oświetla węzłowe zagadnienia i wydarzenia, które zdeterminowały dzieje Górnego Śląska.

 

2.03.2019 / Galeria sztuki polskiej 1800–1945 

Galeria prezentuje znaczną część zbiorów malarstwa polskiego z lat 1800–1945 oraz wybrane eksponaty z ówczesnej Sekcji Rzeźby. Wśród pozyskanych obrazów znalazły się zarówno dzieła artystów, których prace stanowiły część przedwojennej kolekcji muzealnej (np. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Władysława Podkowińskiego, Aleksandra Orłowskiego, Stanisława Czajkowskiego), jak i tych, których obrazy nie były w niej reprezentowane (m.in. Franciszka Kostrzewskiego, Zygmunta Rozwadowskiego, Tadeusza Dobrowolskiego, Piotra Stachiewicza, Stanisława Grocholskiego i  Alfonsa Dunin‑Borkowskiego).

 

9.03.2019 / Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów

Katowice, która przez blisko 200 lat była świadkiem i uczestnikiem historii. Wchodząc do symbolicznej przestrzeni kopalni, podążają szlakiem wytyczonym historią, a tytułowe lux ex Silesia oświetla węzłowe zagadnienia i wydarzenia, które zdeterminowały dzieje Górnego Śląska.

 

16.03.2019 / Galeria sztuki polskiej po 1945 

Galeria sztuki polskiej po 1945 została zaprojektowana z myślą o kontynuacji Galerii sztuki polskiej 1800–1945 i zamiarem zasygnalizowania istotnych zjawisk w dziejach sztuki powojennej. Poszczególne sekwencje ekspozycji, zachowując częściowo układ chronologiczny uwzględniają wiodące kierunki dialogujące z rodzimą tradycją oraz europejską nowoczesnością. Znajdziemy tu dzieła takich artystów jak Alfred Lenica, Zdzisław Stanek, Tadeusz Kantor, Zdzisław Beksiński, Ryszard Winiarski, Jerzy Rosołowicz, Jerzy Kopeć, Natalia LL czy Zbigniew Libera.

 

23.03.2019 / Galeria śląskiej sztuki sakralnej 

Galeria śląskiej sztuki sakralnej, wpisująca się w program ekspozycji stałych poświęconych historii, kulturze i sztuce regionu, łączy zbiory Muzeum Śląskiego oraz eksponaty Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach, które w 2013 roku zostały przekazane naszej placówce w charakterze długoterminowego depozytu. Kolekcja prezentuje skarby śląskiej kultury w zakresie rzeźby, malarstwa i rzemiosła artystycznego z okresu gotyku i czasów nowożytnych. Wbrew temu, co mogłaby sugerować jej nazwa, obejmuje nie tylko dziedzictwo sztuki sakralnej, którego śląska proweniencja została udokumentowana, ale także obiekty kultu występujące na terenie Górnego Śląska, choć niekoniecznie w tym miejscu powstałe.

 

30.03.2019 / Galeria plastyki nieprofesjonalnej 

Wystawa ukazuje specyfikę plastyki nieprofesjonalnej na Górnym Śląsku. Twórczość ta jak żadna inna wiąże się z życiem i bezpośrednimi doświadczeniami artysty, który opisuje swoje otoczenie, pracę, relacje z najbliższymi, sięgając do podań i wspomnień. Nic zatem dziwnego, że śląscy twórcy poruszali tematy specyficzne dla swojego regionu.

 

13.04.2019 / Galeria śląskiej sztuki sakralnej

Galeria śląskiej sztuki sakralnej, wpisująca się w program ekspozycji stałych poświęconych historii, kulturze i sztuce regionu, łączy zbiory Muzeum Śląskiego oraz eksponaty Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach, które w 2013 roku zostały przekazane naszej placówce w charakterze długoterminowego depozytu. Kolekcja prezentuje skarby śląskiej kultury w zakresie rzeźby, malarstwa i rzemiosła artystycznego z okresu gotyku i czasów nowożytnych. Wbrew temu, co mogłaby sugerować jej nazwa, obejmuje nie tylko dziedzictwo sztuki sakralnej, którego śląska proweniencja została udokumentowana, ale także obiekty kultu występujące na terenie Górnego Śląska, choć niekoniecznie w tym miejscu powstałe.

 

4.05.2019 / Laboratorium przestrzeni teatralnych. Przeszłość w teraźniejszości

Wystawa prezentuje najbardziej znaczące dokonania teatru europejskiego, począwszy od jego antycznych korzeni, na poszukiwaniach sceny współczesnej kończąc. Kompozycja ekspozycji opiera się na koncentrycznym układzie dwóch następujących po sobie modułów. W pierwszym zaprezentowaliśmy makiety i wizualizacje ukazujące przeobrażenia przestrzeni teatralnych, w drugim prace ze zbiorów Muzeum, które stanowią przykład zastosowania modeli historycznych na polskiej scenie.

 

11.05.2019 / Galeria sztuki polskiej 1800–1945 

Galeria prezentuje znaczną część zbiorów malarstwa polskiego z lat 1800–1945 oraz wybrane eksponaty z ówczesnej Sekcji Rzeźby. Wśród pozyskanych obrazów znalazły się zarówno dzieła artystów, których prace stanowiły część przedwojennej kolekcji muzealnej (np. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Władysława Podkowińskiego, Aleksandra Orłowskiego, Stanisława Czajkowskiego), jak i tych, których obrazy nie były w niej reprezentowane (m.in. Franciszka Kostrzewskiego, Zygmunta Rozwadowskiego, Tadeusza Dobrowolskiego, Piotra Stachiewicza, Stanisława Grocholskiego i  Alfonsa Dunin‑Borkowskiego).

 

1.06.2019 / Galeria sztuki polskiej po 1945

Galeria sztuki polskiej po 1945 została zaprojektowana z myślą o kontynuacji Galerii sztuki polskiej 1800–1945 i zamiarem zasygnalizowania istotnych zjawisk w dziejach sztuki powojennej. Poszczególne sekwencje ekspozycji, zachowując częściowo układ chronologiczny uwzględniają wiodące kierunki dialogujące z rodzimą tradycją oraz europejską nowoczesnością. Znajdziemy tu dzieła takich artystów jak Alfred Lenica, Zdzisław Stanek, Tadeusz Kantor, Zdzisław Beksiński, Ryszard Winiarski, Jerzy Rosołowicz, Jerzy Kopeć, Natalia LL czy Zbigniew Libera.

 

15.06.2019 / Galeria plastyki nieprofesjonalnej 

Wystawa ukazuje specyfikę plastyki nieprofesjonalnej na Górnym Śląsku. Twórczość ta jak żadna inna wiąże się z życiem i bezpośrednimi doświadczeniami artysty, który opisuje swoje otoczenie, pracę, relacje z najbliższymi, sięgając do podań i wspomnień. Nic zatem dziwnego, że śląscy twórcy poruszali tematy specyficzne dla swojego regionu.

 

22.06.2019 / Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów

Katowice, która przez blisko 200 lat była świadkiem i uczestnikiem historii. Wchodząc do symbolicznej przestrzeni kopalni, podążają szlakiem wytyczonym historią, a tytułowe lux ex Silesia oświetla węzłowe zagadnienia i wydarzenia, które zdeterminowały dzieje Górnego Śląska.

 

godz. 14.00 / zbiórka przy kasach

wstęp 7 zł / KUP BILET

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Kup bilet

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Unia Europejska Program regionalny EOG GRANTS - logo Norway Grants - logo EEA GRANTS - logo