Kup bilet

Oprowadzania kuratorskie po wystawach stałych

Galeria plastyki nieprofesjonalnej 2

Serdecznie zapraszamy na cykl oprowadzań po stałych ekspozycjach Muzeum Śląskiego. W soboty o godz. 14.00 w tajemnice jednej z sześciu wystaw wprowadzają nasi kuratorzy.

 

Harmonogram oprowadzań w 2019 roku:

 

5.10.2019 / Galeria sztuki polskiej 1800–1945KUP BILET

Temat oprowadzania: Kramsztyk – Kisling – Hasior / Idylla, ekspresja i fantazja w muzyce i malarstwie

„Koncert” Romana Kramsztyka to wyraz malarskiej idylli, „Portret skrzypka Nathana Milsteina” autorstwa Mojżesza Kislinga to przedstawienie dynamizmu i ekspresji, a „Yma Sumac” Władysława Hasiora to uosobienie fantazji. Te trzy wymiary muzyki obrazowane są często poprzez sztuki plastyczne. Takie też jest nasze postrzeganie sztuki dzisiaj i do spotkania z nim zapraszamy.

Prowadzenie: Andrzej Holeczko-Kiehl

 

12.10.2019 / Galeria plastyki nieprofesjonalnej / KUP BILET

Temat oprowadzania: W czarno-białym świecie twórców z grupy „Gwarek 58”

Prowadzenie: Sonia Wilk

 

19.10.2019 / Niezapomniane. Kobiety w czasie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku / KUP BILET

Rola kobiet w powstaniach i wydarzeniach okołoplebiscytowych jest praktycznie nieznana. Dzięki wielu badaniom źródeł historycznych udało się wydobyć z zapomnienia tę bardzo znaczącą dla XX-wiecznej historii Górnego Śląska zbiorowość. Dlatego to właśnie kobietom poświęcona została wystawa w Muzeum Śląskim.

Prowadzenie: dr Paweł Parys

 

26.10.2019 / Galeria sztuki polskiej po 1945 / KUP BILET

Temat oprowadzania: Muzyka obraz przenika / O muzycznych tematach i innych muzycznych inspiracjach

Muzyka, plastyka i słowo od zawsze prowadzą ze sobą dialog. Wzajemne inspiracje odbywają się w różnych konfiguracjach i na różnych poziomach sztuk. Nie tylko motywy muzyczne odnajdujemy w dziełach malarskich czy rzeźbiarskich. Muzyka może opowiadać o barwach i kształtach, a sztuki plastyczne wizualizować dźwięk i rytm.

Prowadzenie: Joanna Szeligowska-Farquhar

 

2.11.2019 / Laboratorium przestrzeni teatralnych. Przeszłość w teraźniejszości / KUP BILET

Temat oprowadzania: „Umarła klasa” Tadeusza Kantora

Wystawa prezentuje najbardziej znaczące dokonania teatru europejskiego, począwszy od jego antycznych korzeni, na poszukiwaniach sceny współczesnej kończąc. Kompozycja ekspozycji opiera się na koncentrycznym układzie dwóch następujących po sobie modułów. W pierwszym zaprezentowaliśmy makiety i wizualizacje ukazujące przeobrażenia przestrzeni teatralnych, w drugim prace ze zbiorów Muzeum, które stanowią przykład zastosowania modeli historycznych na polskiej scenie.

Prowadzenie: Agnieszka Kołodziej-Adamczuk

 

9.11.2019  / Galeria plastyki nieprofesjonalnej / KUP BILET

Temat oprowadzania: Kraju mój… Wątki patriotyczne w twórczości artystów nieprofesjonalnych

Umiłowanie ojczyzny, tej Wielkiej oraz tej Małej, najbliższej to również motyw w twórczości wielu artystów nieprofesjonalnych: poczynając od obrazów Ewalda Gawlika ukazujących malowniczość Giszowca, poprzez  linoryty Jana Nowaka odnoszące się do historii i współczesności Śląska, czy wreszcie monumentalne przedstawienia Bronisława Krawczuka komentujące dążenia wolnościowe Polaków. Watki patriotyczne występują również obrazach innych malarzy, których prace prezentowane są na wystawie stałej plastyki nieprofesjonalnej w Muzeum Śląskim, stanowiąc ciekawy przyczynek do omówienia i dyskusji.

Prowadzenie: Sonia Wilk

 

16.11.2019 /  Galeria sztuki polskiej 1800–1945 / KUP BILET

Temat oprowadzania: Szepty i krzyki / O odgłosach (nie)słyszanych w obrazach

Zwykło się twierdzić, że dzieła sztuki do nas przemawiają. Ale nierzadko przecież niosą też w sobie zastygłe lub utajone dźwięki i melodie. Cała paleta nastrojów – od szelestu traw i szumu fal morskich do magicznych zawezwań i huku aut – wyłoni się z wybranych pejzaży, scen rodzajowych i portretów konstruowanych przez sugestie foniczne. Tymczasem zadaniem przywoływanych podczas spotkania fragmentów poezji i prozy będzie te odczucia okołomuzyczne ożywiać i potęgować.

Prowadzenie: dr Michał Burdziński

 

23.11.2019 / Galeria sztuki polskiej po 1945 / KUP BILET

Temat oprowadzania: Sztuka kobiet. Sztuka niekoniecznie kobieca

Sztuka kobiet kojarzona z emocjonalnością i sentymentalizmem, bądź z manifestowaniem własnej tożsamości płciowej. To tylko niektóre aspekty z bogatej i różnorodnej twórczości artystek. Ich talent i wyobraźnia realizują się w różnych dziedzinach kreatywnej aktywności, również tych tradycyjnie przypisywanych twórcom płci męskiej.

Prowadzenie: Joanna Szeligowska-Farquhar

 

30.11.2019 / Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów / KUP BILET

Temat oprowadzania: Reden, Kalide i Baildon, czyli początki śląskiego przemysłu

Kim byli hrabia Reden, Kalide i Baildon? Jak przyczynili się do powstania śląskiego przemysłu, który odmienił oblicze naszego regionu? Przedstawienie sylwetek tych osób pozwoli lepiej zrozumieć przyczyny wkroczenia Górnego Śląska przełomu XVIII i XIX w. na drogę industrializacji.

Prowadzenie: Jan Sasor

 

7.12.2019  / Galeria plastyki nieprofesjonalnej / KUP BILET

Temat oprowadzania: Mitologiczne i hagiograficzne wątki św. Barbary w twórczości nieprofesjonalnej

Powszechnie uznawana za patronkę górników Święta Barbara przez malarzy, których prace prezentowane są na wystawie stałej plastyki nieprofesjonalnej w Muzeum Śląskim nie jest postrzegana jednoznacznie. Bywa, że poza typowymi przedstawieniami świętej opatrzonej we właściwe jej atrybuty, ukazywany jest demoniczny wizerunek bogini, patronki dobrej śmierci, przeprowadzającej górników na „tamtą stronę”, bądź pięknej, zmysłowej władczyni podziemi. Bywa także, że Barbara staje się symbolem i personifikacją Śląska. Święta Barbara, czy Barbórka? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć podczas spotkania poświęconego tej właśnie postaci.

Prowadzenie: Sonia Wilk

 

14.12.2019 / Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów / KUP BILET

Temat oprowadzania: Zmiana granic na Górnym Śląsku w 1922 roku

Podczas oprowadzania zostaną poruszone kwestie tworzenia nowej granicy międzypaństwowej na Górnym Śląsku, jako konsekwencji plebiscytu, powstań śląskich oraz polityki międzynarodowej. Przybliżone zostaną także uroczystości i oficjalne obchody  związane z nową granicą w 1922 r. po stronie polskiej i niemieckiej.

Prowadzenie: Jan Sasor

 

21.12.2019 / Galeria śląskiej sztuki sakralnej / KUP BILET

Temat oprowadzania: Gloria in excelsis Deo / Boże Narodzenie w sztuce średniowiecznej

W okresie przedświątecznym zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie po Galerii śląskiej sztuki sakralnej poświęcone scenom Bożego Narodzenia w sztuce średniowiecznej i nowożytnej. Wspólnie poznamy ikonografię popularnych w sztuce przedstawień – odkryjemy zakodowane w nich treści, symbole i znaczenie poszczególnych elementów, a także prześledzimy rozwój kompozycji tematu. Przekonamy się także, czy narodzinom Chrystusa towarzyszyła jakakolwiek muzyka i śpiew.

Prowadzenie: dr Seweryn Kuter

 

28.12.2019 / Laboratorium przestrzeni teatralnych. Przeszłość w teraźniejszości / KUP BILET

Temat oprowadzania: Średniowieczny dramat liturgiczny oraz tradycje misteryjne

oprowadzanie kuratorskie przybliżające źródła i ewolucję teatru średniowiecznego. Dramat liturgiczny, początkowo odgrywany w kościołach, w XIII w . przerodził się w widowisko misteryjne, wystawiane na miejskich rynkach, w zadaszonych estradach-platformach zwanych mansjonami. Misteria opierały się  na tekstach biblijnych, stopniowo wzbogacanych wątkami apokryficznymi i tradycjami ludowymi. W widowiskach tych, koncentrujących się m.in. wokół wydarzeń związanych z Bożym Narodzeniem, z upływem lat zaczęły przeważać elementy świeckie, ale do dnia dzisiejszego elementy dramatu liturgicznego zostały zachowane w liturgii mszy świętej i obrzędach roku kościelnego, jak również w tradycji wystawiania jasełek i kolędowania.

Prowadzenie: Sylwia Ryś

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn