Kup bilet

Przedszkola i klasy I-III

W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy lekcje i warsztaty poświęcone różnym dziedzinom kultury. Wszystkie zajęcia zakładają aktywny udział uczniów i są okazją do połączenia nauki z pasją tworzenia, samodzielnymi poszukiwaniami, ćwiczeniem umiejętności pracy w grupach. Wpisując się w podstawy programowe, uzupełniają program nauczania, a przede wszystkim inspirują do własnych przemyśleń i działań twórczych.

 

INFORMACJE PODSTAWOWE:

 • Maksymalna liczba osób: 25
 • Cena: 7 zł/os.
 • Zajęcia dla grup szkolnych prowadzone są od wtorku do piątku od godz. 10.00

REZERWACJA ZAJĘĆ:

 • telefonicznie (tel. 32 213 08 36, kom. 690 455 949), mailowo (lekcjemuzealne@muzeumslaskie.pl), poprzez formularz kontaktowy na dole strony  lub osobiście w Dziale Edukacji (ul. T. Dobrowolskiego 1, budynek CSP) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00
 • prosimy o dokładne ustalenie terminu zajęć oraz podanie informacji o liczebności grupy i adresu kontaktowego wraz z numerem telefonu i nazwiskiem nauczyciela lub opiekuna
 • z myślą o grupach szkolnych kasa główna otwarta jest od godz. 9.30
 • pojawiając się w kasie Muzeum z grupą, należy podać temat zarezerwowanych zajęć

 

TEMATY ZAJĘĆ:

 

 • Czym jest obraz?

Czas trwania: około 1 godz.

Miejsce: Galeria sztuki polskiej 1800–1945 lub Galeria plastyki nieprofesjonalnej

Kim jest malarz? Na czym można namalować obraz? Z czego kiedyś robiono farby? Co wspólnego mają galaretka i płótno? Czy bawełna to roślina? Do czego służy paleta?

Podczas spotkania w galerii muzealnej uczestnicy zajęć wspólnie przyglądają się procesowi powstawania obrazu poprzez sensoryczne poznawanie rekwizytów malarskich. Następnie na podstawie zbiorów muzealnych poznają różnorodne techniki malarskie. Podczas ostatniej części zajęć samodzielnie wykonują ćwiczenie plastyczne polegające na naniesieniu z pamięci barw jednego z poznanych dzieł sztuki na jego reprodukcję.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego: III.1, IV.8, IV.11*.
Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na pierwszym etapie edukacyjnym: V.2.1, V.3.1, XIII.1.2*

malarz / dzieło sztuki / płótno / blejtram / pędzel / farby / paleta malarska

 

 • Abstrakcja, co to takiego?

Czas trwania: około 1 godz.

Miejsce: Galeria sztuki polskiej po 1945 roku

Czy obraz może niczego nie przedstawiać? Czy można namalować emocje? Czy da się tworzyć sztukę za pomocą rzutu kostką? Czy do namalowania obrazu zawsze potrzebny jest pędzel?

Uczestnicy zajęć dowiadują się, czym jest abstrakcja, przez zabawę i kreatywne ćwiczenia plastyczne. Wykorzystują sposoby twórczego działania abstrakcjonistów i na podstawie dzieł zgromadzonych w galerii wykonują ćwiczenia pobudzające wyobraźnię: tytułują obrazy, rysują emocje, tworzą prace plastyczne z wykorzystaniem rzutu kostką.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego: III.1, IV.8, IV.11*.
Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na pierwszym etapie edukacyjnym: I.2.4, II.5.1, II.6.8, V.1.1*

sztuka współczesna / postrzeganie / wyobraźnia / gra z widzem

 

 • Zabawa z obrazami

Czas trwania: około 1 godz.

Miejsce: Galeria sztuki polskiej 1800–1945

Czym różni się portret od autoportretu? Czy rekwizyty mówią nam coś o osobie portretowanej? Czy można namalować pejzaż w mieście? Czy kwiaty mogą znaleźć się na obrazie z martwą naturą?

Zajęcia przez zabawę wprowadzają w tematykę malarstwa. Ich celem jest przybliżenie uczestnikom podstawowych gatunków malarskich. Rozmowom przy dziełach sztuki o różnorodnej tematyce towarzyszą aktywności takie jak układanie puzzli z dziełami sztuki i kolorowanie wybranych reprodukcji ze zbiorów muzeum.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego: II.1, IV.1, IV.8-9*.
Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na pierwszym etapie edukacyjnym: II.1.1.1-3, V.1.1, V.3.2*

sztuka współczesna / postrzeganie / wyobraźnia / gra z widzem / dzieło sztuki / portret / pejzaż / martwa natura

 

 • W 60 minut dookoła świata

Czas trwania: około 1 godz.

Miejsce: przestrzeń edukacyjna „Na tropie Tomka”

Gdzie żyją Masajowie? Co malowali w grotach Aborygeni? Czy leniwce mogą być zielone? Czy dziobaki żyją w czystych wodach? Czy kumys nadaje się do picia?

Uczestnicy zajęć, by poznać przyrodę i kultury pięciu kontynentów, po których podróżował bohater książek Alfreda Szklarskiego, ruszają w spacer po ekspozycji angażujący różnorodne zmysły i sprzyjający aktywnemu poznawaniu świata. W trakcie wspólnego eksplorowania wystawy dowiadują się między innymi, jak mieszkają Masajowie, czują zapachy z amazońskiej dżungli, poznają język znaków Apaczów, wysłuchują pradawnych opowieści Aborygenów i przymierzają stroje Jakutów. Grupy szkolne w trakcie spaceru dostają do uzupełnienia mapę, a grupy przedszkolne wykonują ćwiczenie plastyczne na koniec zajęć.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego: II.10, IV.1, IV.9, IV.19*.
Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na pierwszym etapie edukacyjnym: I.1.1, II.6.1, III.1.9, IV.1.3*

kontynenty / podróż / zwyczaje / różnorodność kultur

 

 • Baśnie śląskie

Czas trwania: około 1 godz.

Miejsce: Galeria plastyki nieprofesjonalnej

Kogo można spotkać wśród węglowych skał w kopalni? Co znajduje się w podwodnym pałacu Utopka?

Jaka jest tajemnica Meluzyny?

Uczestnicy zajęć przenoszą się w świat wyobraźni i wsłuchują się w śląskie baśnie czytane i opowiadane przez edukatora. Dzięki oddziaływaniu przestrzeni – zajęcia odbywają się w otoczeniu obrazów przedstawiających krajobraz i kulturę regionu – na wiele sposobów poznają tradycyjne opowieści, na przykład o Skarbniku, Utopku i Meluzynie. Pod koniec zajęć każde z dzieci wykonuje ilustrację do usłyszanej baśni śląskiej.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego: III.6, IV.3,IV.8*.
Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na pierwszym etapie edukacyjnym: I.1.3, I.3.3, III.1.9, V.2.8*

kontynenty / podróż / zwyczaje / różnorodność kultur / region / kultura / kopalnia / baśnie

 

 • ABC teatru

Czas trwania: około 1 godz.

Miejsce: wystawa „Laboratorium przestrzeni teatralnych. Przeszłość w teraźniejszości”

Po co przychodzimy do teatru? Czym różni się teatr od kina? Kto pracuje w teatrze? Jakie informacje możemy odczytać z kostiumu i scenografii?

Zajęcia w przestrzeni wystawy stałej Centrum Scenografii Polskiej wprowadzają początkujących odbiorców sztuki teatru w podstawowe zagadnienia związane z tą dziedziną poprzez zabawę i proste ćwiczenia. Przedszkolaki za pomocą kolorowanki wyznaczają granice dwóch światów: widowni i sceny, a następnie na podstawie obiektów z wystawy określają, jakie zawody są związane z produkcją przedstawienia i światem sceny. Na zakończenie zajęć wspólnie budują miniscenografię. Natomiast uczestnicy zajęć z klas 1–3 dodatkowo na podstawie eksponatów poznają różnorodne rodzaje kostiumów, a zajęcia kończą zabawą ruchową w scenografii z lustrem weneckim.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego: IV.I, IV.9, IV.11*.
Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na pierwszym etapie edukacyjnym: V.2.6, VI.1.1, IX.1.4*

teatr / sztuka / widownia / scena / kostium / rekwizyt / scenografia / teatralne zawody

 

 • Na krańcach świata

Czas trwania: około 1 godz.

Miejsce: przestrzeń edukacyjna „Na tropie Tomka”

Jakie historie opowiada się w Afryce, Ameryce Południowej, Północnej, w Australii i Azji? Jak wyglądają mityczne istoty zamienione w zwierzęta lub rośliny? W co bawią się dzieci Masajów, Indian Cubeo, Apaczów, Aborygenów i Jakutów? Dlaczego wszystko się ze sobą łączy, a świat nazywamy globalną wioską?

Uczestnicy wyruszają w podróż dookoła świata, słuchając baśni z pięciu kontynentów opowiadanych w konwencji japońskiej sztuki teatrzyku kamishibai. W trakcie pobudzającej wyobraźnię podróży tworzą wspólnie ilustracyjną opowieść o świecie przyrody, fantazji, wyobrażeń i życiu ludzi z różnych stron świata. W trakcie zajęć uczestnicy pracują warsztatowo, poznając ciekawostki dotyczące kultur z odległych zakątków świata, uczą się zasad współzależności i szacunku wobec różnorodności przyrodniczej i kulturowej. Zajęcia mogą być uzupełnieniem programu edukacji globalnej dla najmłodszych.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego: II.1, III.5, IV.1, IV.11, IV.19*.
Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na pierwszym etapie edukacyjnym: II.6.1, III.9, IV.3, V.2.8*

teatr / sztuka / widownia / scena / kostium / rekwizyt / scenografia / zawody teatralne / kultury świata / baśnie świata / podróże / kamishibai – edukacja globalna

*Na podstawie „Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej”.

** Na podstawie „Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół”.

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

Opłata za wykłady oraz lekcje i warsztaty w salach wystawowych – 7 zł od ucznia. Opłata nie obejmuje zwiedzania wystaw niewchodzących w skład programu lekcji. Wpłaty dokonuje się w kasie muzeum, istnieje możliwość wystawienia faktury. Zajęcia dla grup szkolnych prowadzone są od środy do piątku od godz. 10.00.

Prosimy pamiętać, że:

 • maksymalna liczba uczniów w grupie – 25
 • w zajęciach uczestniczy 1 klasa
 • grupa spóźniona ponad 15 min. może nie móc skorzystać z lekcji; nie ma też możliwości rozpoczynania zajęć przed wyznaczoną godziną
 • prosimy o poinformowanie w przypadku rezygnacji
 • okrycia wierzchnie oraz wszelkie torby i plecaki należy zostawić w szatni

UWAGA!

 • Zajęcia są prowadzone wyłącznie z grupami wcześniej umówionymi.
 • Udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach i Centrum Scenografii Polskiej jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną i wykorzystanie zdjęć na potrzeby Muzeum Śląskiego i CSP.

 

Muzeum Śląskie w Katowicach
ul. T. Dobrowolskiego 1

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek: nieczynne
 • wtorek-niedziela: 10.00–20.00

FORMULARZ KONTAKTOWY:

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn