Kup bilet

Przedszkola i klasy I-III

W roku szkolnym 2020/2021 proponujemy lekcje i warsztaty poświęcone różnym dziedzinom kultury. Wszystkie zajęcia zakładają aktywny udział uczniów i są okazją do połączenia nauki z pasją tworzenia, samodzielnymi poszukiwaniami, ćwiczeniem umiejętności pracy w grupach. Wpisując się w podstawy programowe, uzupełniają program nauczania, a przede wszystkim inspirują do własnych przemyśleń i działań twórczych.

 

INFORMACJE PODSTAWOWE:

 • Maksymalna liczba osób: 1 klasa
 • Cena: 7 zł/os.
 • Zajęcia prowadzone są od środy do piątku

 

REZERWACJA ZAJĘĆ:

 • telefonicznie (tel. 32 213 08 36, kom. 690 455 949), mailowo (lekcjemuzealne@muzeumslaskie.pl), poprzez formularz kontaktowy na dole strony
 • prosimy o dokładne ustalenie terminu zajęć oraz podanie informacji o liczebności grupy i adresu kontaktowego wraz z numerem telefonu i nazwiskiem nauczyciela lub opiekuna
 • z myślą o grupach szkolnych kasa biletowa otwarta jest od godz. 9.45
 • pojawiając się w kasie Muzeum z grupą, należy podać temat zarezerwowanych zajęć

 

TEMATY ZAJĘĆ:

 • W 60 minut dookoła świata

Czas trwania: około 1 godz.

Miejsce: przestrzeń edukacyjna” Na tropie Tomka”

Słowa klucze: podróż – odkrywanie świata – kultura

Gdzie rośnie pieprz? Kto żyje w tipi? Czy sny mogą być prawdziwe? Odpowiedzi można odnaleźć w zabytkowym budynku stolarni, skąd trafimy do świata niezwykle poczytnych powieści autorstwa Alfreda Szklarskiego. Inspirując się postacią Tomka Wilmowskiego, młodego bohatera powieści Alfreda Szklarskiego, zaprojektowano miejsce, w którym odkrywamy świat za pomocą zmysłów i twórczych wyzwań. Dzieciom, które staną przed koniecznością rozwiązania zagadki, gdzie zniknął Tomek, w poszukiwaniach pomoże edukator.

Grupy zorganizowane zapraszamy do zwiedzania połączonego z zajęciami edukacyjnymi od wtorku do piątku w godzinach 10.30 i 13.00.

 

 • Abstrakcja, co to takiego?

Czas trwania: około 1 godz.

Miejsce: Galeria sztuki polskiej po 1945

Słowa klucze: sztuka współczesna – postrzeganie – wyobraźnia – gra z widzem

Czy obraz może niczego nie przedstawiać? Czy można namalować emocje? Czy da się tworzyć sztukę za pomocą rzutu kostką? Co do namalowania obrazu zawsze potrzeby jest pędzel?

Uczestnicy zajęć dowiadują się, czym jest abstrakcja, poprzez zabawę i kreatywne ćwiczenia plastyczne. Wykorzystują sposoby twórczego dziania abstrakcjonistów i na podstawie dzieł zgormadzonych w galerii wykonują ćwiczenia pobudzające wyobraźnię: tytułują obrazy, rysują emocje, tworzą prace plastyczne z wykorzystaniem rzutu kostką.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego: III.1, IV.8, IV.11*. Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na pierwszym etapie edukacyjnym I.2.4, II.5.1, II.6.8, V.1.1*.

 

 • Baśnie śląskie

Czas trwania: około 1 godz.

Miejsce: Galeria plastyki nieprofesjonalnej

Słowa klucze: region – kultura – kopalnia – baśnie

Kogo można spotkać wśród węglowych skał w kopalni? Co znajduje się w podwodnym pałacu Utopka? Jaka jest tajemnica Meluzyny?

Uczestnicy zajęć przenoszą się w świat wyobraźni i wsłuchują w śląskie baśnie czytane i opowiadane przez edukatora. Dzięki oddziaływaniu przestrzeni – zajęcia odbywają się w otoczeniu obrazów przedstawiających krajobraz i kulturę regionu – na wiele sposobów poznają tradycyjne opowieści z regionu, na przykład o Skarbniku, Utopku i Meluzynie. Pod koniec zajęć każde z dzieci wykonuje ilustrację do usłyszanej baśni.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego: III.6, IV.3, IV.8*. Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego: I.1.3, I.3.3, III.1.9, V.2.8*.

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

W trosce o państwa zdrowie zajęcia oraz zasady korzystania z zajęć grupowych zostały przystosowane do nowych wymogów sanitarnych. Prosimy jednocześnie o zapoznanie się z regulaminem.

Opłata za wykłady oraz lekcje i warsztaty w salach wystawowych – 7 zł od ucznia. Opłata nie obejmuje zwiedzania wystaw niewchodzących w skład programu lekcji. Wpłaty dokonuje się w kasie muzeum, istnieje możliwość wystawienia faktury.

Prosimy pamiętać, że:

 • maksymalna liczba uczniów w grupie – 15
 • w zajęciach uczestniczy 1 klasa
 • grupa spóźniona ponad 15 min. może nie móc skorzystać z lekcji; nie ma też możliwości rozpoczynania zajęć przed wyznaczoną godziną
 • prosimy o poinformowanie w przypadku rezygnacji
 • okrycia wierzchnie oraz wszelkie torby i plecaki należy zostawić w szatni

UWAGA!

 • Zajęcia są prowadzone wyłącznie z grupami wcześniej umówionymi.
 • Udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach i Centrum Scenografii Polskiej jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną i wykorzystanie zdjęć na potrzeby Muzeum Śląskiego.

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY:

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn