Kup bilet

„Sztuka gotycka” – karta pracy dla klas VII-VIII

Architektura, malarstwo i rzeźba sztuki gotyckiej, to temat kolejnych zajęć dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej.

Poprzez te zajęcia uczeń pozna tematy gotyckiej sztuki, utrwali umiejętność poszukiwania informacji w Internecie i przedstawiania ich rezultatów, a także będzie sprawniej rozróżniał cechy stylistyczne, jakie panowały w stylu gotyckim oraz wymieniał rodzaje sklepień i elementy architektoniczne średniowiecznych katedr. Ten materiał może być wykorzystany jako uzupełnienie lekcji, jego poszerzenie lub powtórzenie. Karty pracy dzięki swej interaktywnej formie są przyjazne w odbiorze i zachęcają do zgłębienia tematu sztuki gotyckiej.

Do pobrania:

Karta z przykładowymi odpowiedziami jest dostępna dla nauczycieli po zgłoszeniu zapotrzebowania na adres edukacja@muzeumslaskie.pl

Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on LinkedIn