Kup bilet

„Sztuka współczesna – nurty i kierunki” – karta pracy dla klas VII–VIII i szkół ponadpodstawowych

Karta pracy „Sztuka współczesna – nurty i kierunki”, zaprojektowana na podstawie kolekcji Muzeum Śląskiego, pozwoli uczniom zapoznać się z najważniejszymi zjawiskami zachodzącymi w sztuce polskiej po 1945 roku. Jest pomocna w rozszerzaniu wiedzy z historii sztuki. Dzięki tej karcie uczniowie dowiedzą się, czym charakteryzowały się nurty i kierunki rozwijające się w sztuce polskiej po II wojnie światowej, a które w większości były kontynuacją zjawisk zachodzących przed II wojną światową w sztuce europejskiej. Na podstawie karty uczniowie poznają dzieła sztuki ilustrujące główne kierunki oraz nazwiska ich przedstawicieli. Zadania skonstruowane są w taki sposób, aby były pomocne w utrwaleniu tego, czym charakteryzował się dany kierunek.

Do pobrania:

Karta z przykładowymi odpowiedziami jest dostępna dla nauczycieli po zgłoszeniu zapotrzebowania na adres edukacja@muzeumslaskie.pl

Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on LinkedIn