Kup bilet

Warsztaty dla nauczycieli

 

Udział w warsztatach wymaga wcześniejszej rezerwacji. Liczba osób w grupie uzgadniana jest z osobą prowadzącą. Warsztaty realizowane są od środy do piątku.

Koszt: 9 zł od uczestnika.

Czas trwania: 1–1,5 godz.

 

Tematy:

  • Język sztuki. Analiza sztuki polskiej powstałej w latach 1800 do 1945
  • Język sztuki. Analiza sztuki polskiej powstałej po 1945 roku
  • Język sztuki. Analiza dzieła sztuki średniowiecznej w oparciu o zbiory Muzeum Śląskiego

Zajęcia warsztatowe poświęcone analizie wybranych dzieł sztuki ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach. Historycy sztuki przedstawią na nich schemat przeprowadzania analizy dzieła sztuki. Wskażą, na co zwrócić szczególną uwagę, które informacje są kluczowe, jak daleko może być posunięta interpretacja. Zajęcia w części praktycznej pozwolą na aktywne włączanie się w omawianie dzieł, a chętni będą mieli możliwość przeprowadzenia analizy samodzielnie. Zostanie przybliżona twórczość artystów, których nazwiska można znaleźć w podręcznikach szkolnych, ale też mniej znanych, a bardzo ważnych dla rozwoju sztuki.

Na podstawie wybranych obrazów będzie można wspólnie zastanowić się nad treścią dzieł, kontekstem epoki, w której obraz powstał, i jego powiązaniami z innymi dziedzinami sztuki. Warsztaty obejmują też analizę kolorystyki, kompozycji, środków wyrazu artystycznego.

 

  • „Język sztuki. Analiza kontekstowa malarstwa i poezji współczesnej”

Celem spotkania jest próba spojrzenia na dzieła malarskie ze zbiorów Muzeum Śląskiego (od XIX wieku do współczesności) w kontekście literackim. W trakcie pierwszej części prowadząca przedstawi i wraz uczestnikami omówi zadania przygotowane na potrzeby lekcji muzealnych. W drugiej części spotkania uczestnicy samodzielnie przeprowadzą kontekstową analizę porównawczą dzieł.

 

 Rezerwacja: mailowo: oswiata@muzeumslaskie.pl lub telefonicznie: tel. 32 77 99 382

Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on LinkedIn