Kup bilet

Oferta kulturalna towarzysząca projektowi

„Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach”

Muzeum Śląskie decyzją Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu otrzymało dofinansowanie z Programu „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 na zadanie pod nazwą „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach.” Projekt ma na celu nadanie nowej funkcji obiektom pokopalnianym i zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynków, a także ich wyposażenie. Budynek dawnej łaźni Gwarek ma pełnić funkcję magazynu studyjnego eksponatów związanych z historią przemysłu oraz militariami z możliwością udostępnienia przestrzeni zwiedzającym. W budynku zaplanowano otwartą przestrzeń halową uzupełnioną o dwukondygnacyjne antresole, której główną funkcją jest ekspozycja największych i najcięższych eksponatów wielkogabarytowych, w tym maszyny parowej z huty Baildon oraz elektrycznej maszyny wyciągowej z KWK Rydułtowy.

Oprócz działań infrastrukturalnych projekt zakłada realizację działań miękkich w postaci oferty kulturalno-edukacyjnej, szkoleń związanych z zakresem projektu oraz działań promocyjnych prowadzonych we współpracy z partnerem projektu – Norweskim Instytutem Badań Dziedzictwa Kulturowego.

Niniejszy projekt jest kontynuacją całościowego większego przedsięwzięcia, jakim jest stworzenie kompleksu zabudowań nowej siedziby Muzeum Śląskiego wraz z rewitalizacją i udostępnieniem budynków oraz terenu dawnej Kopalni Katowice społeczeństwu.

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od początku 2021 roku do marca 2024 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 23,7 mln zł, z czego otrzymane w ramach MF EOG dofinansowanie wynosi 15,1 mln zł. Pozostałą cześć budżetu stanowi wkład własny Województwa Śląskiego.

 

Rewitalizacja dawnej łaźni Gwarek 1                Rewitalizacja dawnej łaźni Gwarek                    Rewitalizacja dawnej łaźni Gwarek 24

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

 

Nazwa projektu: Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach

Całkowita wartość projektu: 23 714 419,37 zł, w tym koszty kwalifikowane: 18 931 906,55 zł.

Na wartość projekty składa się:

  • dofinansowanie z funduszy EOG: 15 107 661,43 zł (79,80 % kosztów kwalifikowanych),
  • wkład własny Woj. Śląskiego czyli 8 606 757,94 zł.

Okres realizacji projektu: 01.2021 – 03.2024

 

Oferta kulturalna

W ramach projektu zaplanowano również szeroki program kulturowy w budynkach łaźni i warsztatu wiertaczy oraz w i ich otoczeniu, zarówno w trakcie realizacji projektu jak i w okresie trwałości. Będą realizowane działania podejmujące tematy różnorodności kulturowej, integracji osób wykluczonych społecznie czy udziału osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Wśród działań znajdą się unikatowe koncerty w przestrzeniach industrialnych, wystawy opowiadające o dziedzictwie kulturowym Górnego Śląska, spotkania, prelekcje oraz dyskusje. Nie zabraknie wydarzeń, które zachwycą dorosłych, młodzież jak i dzieci.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn