Kup bilet

Performatywny magazyn 2018

Performatywny magazyn 1

„Performatywny Magazyn” to program rezydencji artystycznych, którego celem jest stworzenie w Muzeum Śląskim autonomicznej strefy przeznaczonej dla artystów sztuk wizualnych i performatywnych z Polski i zagranicy, którzy nie ukończyli 35. roku życia.

Program ma umożliwić młodym artystom zdobywanie nowych doświadczeń poprzez realizację projektów twórczo reinterpretujących temat przemysłowej panoramy Śląska. Zakres tematyczny proponowanych działań powinien odnosić się do industrialnych przestrzeni Śląska odczytywanego w kontekście krainy historycznej (obejmującej teren Polski, Niemiec i Czech), ze szczególnym uwzględnieniem zmian związanych z rozwojem przemysłu w XIX wieku oraz współczesnego postrzegania dziedzictwa poprzemysłowego.


W dniu 14 marca 2018 r. odbyły się obrady jury w składzie: Alicja Knast (przewodnicząca), dr hab. Aleksandra Kunce, mgr inż. arch. Roma Skuza, dr hab. Bogdan Król. Jury przeprowadziło rozmowy z autorami dziesięciu projektów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. Po wnikliwej analizie materiałów przedstawionych przez liderów zakwalifikowanych do drugiego etapu projektów oraz na podstawie przeprowadzonych rozmów, jury podjęło decyzję o wyborze dwóch projektów, których autorami są:

 • Piskorska Liliana
 • Kula Szymon

Wyłonione do programu rezydencjonalnego projekty były zgodne z założeniami programu, jak również w sposób kreatywny odnosiły się do tematu rezydencji, tj. do hasła Przemysłowa panorama śląska. Autorzy projektów w sposób twórczy wydobyli nieoczywiste konteksty związane z regionem Górnego Śląska, jego historią oraz ekosystemem. Jednocześnie doceniono dotychczasowe doświadczenie twórców, ich otwartość dialog oraz wrażliwość twórcza.

>> Protokół z obrad jury


Do programu rezydencji artystycznych w ramach pierwszego naboru prac realizowanego pod hasłem Przemysłowa panorama śląska zgłoszono 60 projektów, których liderem był twórca spełniający warunki formalne zawarte w Regulaminie Konkursu. Do drugiego etapu zakwalifikowano:

 • Wilk Dominika i Czaja Karolina
 • Dziubak Olga
 • Lelonek Diana
 • Mastalerz Agnieszka i Szaranowicz Michał
 • Ostrowski Bartosz i Kowańska Patrycja
 • Zasucha Aneta
 • Kula Szymon
 • Stolarska Dorota i Kultys Konrad
 • Szczodry Aleksandra i Dowjat Filip
 • Piskorska Liliana

Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną zaproszone na rozmowę z jury w składzie dr hab. Aleksandra Kunce, mgr inż. arch. Roma Skuza, dr hab. Bogdan Król oraz Alicja Knast, dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach.

>> Protokół obrad

>> Skład jury drugiego etapu


Terminy:

1. Termin składania propozycji projektów wraz z załącznikami upływa 15.02.2018 r. o godz. 23.59. Prace należy przesyłać na adres: m.czerny@scenografia-polska.pl. Do e-maila zawierającego zgłoszenie należy dołączyć:

 • kartę zgłoszenia;
 • opis projektu zawierający zarówno jego ideę, jak również sposób realizacji;
 • wstępny szacunkowy budżet realizacyjny;
 • portfolio prezentujące dotychczasowe działania.

2. Przedstawiciele Muzeum dokonują selekcji projektów do dnia 28.02.2018 r.

3. Autorzy projektów wybranych w ramach wstępnej selekcji zostaną mailowo lub telefonicznie zaproszeni do szczegółowego zaprezentowania projektu podczas rozmowy do dnia 5.03.2018 r.

4. Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone 30.03.2018 r.

5. Czas trwania jednej rezydencji wynosi od 15 do 21 dni.

6. Całkowity czas trwania projektu obejmuje okres pomiędzy październikiem 2018 r. a październikiem 2019 r., przy czym finałowe prezentacje rezydencji będą realizowane w następujących okresach:

 • październik–listopad 2018;
 • październik 2019.

REGULAMIN: PDF

ZAŁĄCZNIK NR 1 – KARTA ZGŁOSZENIOWA: PDF

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE O POSIADANIU PRAW AUTORSKICH ORAZ ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: PDF

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn