>
Kup bilet

Performatywny magazyn 2019

Performatywny magazyn 2019

 

Już po raz kolejny Muzeum Śląskie zaprasza do udziału w programie rezydencji artystycznych pod nazwą „Performatywny Magazyn”. Tytuł  programu skierowanego do młodych artystów z Polski i zagranicy brzmi: „Z perspektywy czasu”.

W programie rezydencjalnym Muzeum Śląskiego mogą wziąć udział absolwenci i studenci szkół wyższych, zwłaszcza artystycznych, oraz artyści sztuk wizualnych i performatywnych, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Dzięki udziałowi w programie młodzi twórcy będą mogli zdobyć cenne doświadczenie, realizując autorski pomysł artystyczny we współpracy ze znaczącą instytucją kultury, jaką jest Muzeum Śląskie w Katowicach.


Wyniki 1 etapu naboru

W dniu 28 lutego 2019 r. odbyły się obrady Zespołu oceniającego i kwalifikującego projekty do drugiego etapu programu rezydencji artystycznych pn. „Performatywny Magazyn”. Zakwalifikowano projekty następujących artystów oraz kolektywów (kolejność alfabetyczna):

 • Andrys Małgorzata
 • Dyczko Agata (członkowie zespołu: Julita Goździk, Wojtek Kurek)
 • Koczenasz Bartolomeo
 • Mastalerz Agnieszka (członek zespołu: Michał Szaranowicz)
 • Strojecki Tomasz (członkowie zespołu: Karol Kobryń, Zbigniew Piekorz)
 • Urbański Michał (członek zespołu: Kacper Mutke)

Zespół obok zgodności z Regulaminem i walorów artystycznych brał pod uwagę wykonalność projektów, uwzględniając m.in. czas trwania Rezydencji, jak i kwestie logistyczno-finansowe Muzeum. W ocenie możliwości realizacji projektów i potencjalnych ich walorów artystycznych Zespół bazował na informacjach przedstawionych w projektach, dotychczasowych osiągnięciach ich autorów, a także na doświadczeniach Muzeum Śląskiego w realizacji działań zbliżonych logistycznie i technicznie.

Zobacz pełną treść werdyktu TUTAJ.


2 etap naboru

W drugim etapie naboru do programu rezydencji artystycznych pod nazwą „Performatywny Magazyn” wybrani artyści (lub kolektywy) zostaną zaproszeni do szczegółowego zaprezentowania projektu podczas rozmowy. Ostatecznego wyboru projektów do realizacji, na podstawie wstępnych założeń oraz rozmowy z wybranymi twórcami, dokona interdyscyplinarne jury wskazane przez Muzeum.

Skład jury:

 • Alicja Knast – przewodnicząca
 • prof. Bogdan Król
 • Roma Skuza
 • dr Dawid Keller

Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone 5 kwietnia 2019 r.


Zgłaszane propozycje powinny odnosić się do przypadającego w 2019 roku jubileuszu 90-lecia Muzeum Śląskiego, twórczo reinterpretować jego historię, kolekcję, misję oraz architekturę. Szczególnie interesować nas będą projekty lokujące Muzeum w kontekście społeczno-historycznym oraz kulturowym regionu i kraju, a także innych instytucji o podobnym charakterze. Zależy nam również na realizacji projektów, które będą ukazywały nie tylko historyczne czy współczesne realia funkcjonowania Muzeum i jego rolę w obrębie Śląska, Polski i Europy, ale również na działaniach odnoszących się do dalszego rozwoju i przyszłości instytucji.

Zgłaszane propozycje powinny obejmować działania z zakresu sztuk wizualnych, w szczególności projekty multimedialne, instalacje w przestrzeni publicznej i site specific oraz performatywne. Projekty przygotowane w ramach rezydencji mogą być pokazywane zarówno na terenie siedziby Muzeum Śląskiego, jak i w innych lokalizacjach. Instytucja oferuje przestrzeń do pracy, możliwość konsultacji z wykwalifikowanym zespołem i współpracującymi ekspertami oraz promocję pracy. Zapewnia również pulę środków na zakup lub wykonanie materiałów związanych z realizacją projektu.

Termin składania projektów upływa 6 lutego 2019 roku o godz. 15.00.

Należy je przesyłać na adres: pm@muzeumslaskie.pl z dopiskiem „Performatywny Magazyn 2019”. Pierwsza selekcja projektów nastąpi do 1 marca 2019 roku. Zostanie wówczas oceniona zgodność propozycji z założeniami programu rezydencjalnego, odniesienie do tematu, unikatowość, kreatywność, dotychczasowe doświadczenie twórcy oraz wykonalność projektu.

 • Istnieje możliwość zgłaszania się pojedynczych osób lub zespołów.
 • Chętni mogą zgłosić maksymalnie dwa pomysły, z których jednak zostanie zrealizowany tylko jeden.
 • Czas trwania jednej rezydencji wyniesie od 15 do 21 dni.
 • Całkowity czas trwania projektu obejmuje okres pomiędzy majem a grudniem 2019 roku.

______

Dokumenty do pobrania:

______________________

Zobacz TUTAJ, jak przebiegła poprzednia edycja Performatywnego Magazynu.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Kup bilet

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Unia Europejska Program regionalny EOG GRANTS - logo Norway Grants - logo EEA GRANTS - logo