Kup bilet

Performatywny Magazyn 2020

Werdykt jury programu rezydencji artystycznych „Performatywny Magazyn”

Po wnikliwej analizie projektów zakwalifikowanych do drugiego etapu programu rezydencji artystycznych w ramach cyklu Energia, technologie, szanse na przetrwanie oraz przeprowadzonej dyskusji, jury wyłoniło zwycięski projekt, którym jest propozycja autorstwa Leny Dobrowolskiej i Teo Ormond-Skeapinga Przyszłe skamieliny (Future Fossils).

Jury uznało, że propozycja Leny Dobrowolskiej i Teo Ormond-Skeapinga nosi w sobie potencjał istotnego, dojrzałego głosu w sprawach elementarnych dla społeczności regionu górnośląskiego i społeczeństwa polskiego w ogóle (przemysł ciężki i lekki, energetyka, transformacje itd.) w perspektywach historycznej, ekonomiczno-gospodarczej, ekologicznej, a tym samym tożsamościowej. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią werdyktu.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w programie.

Do pobrania:

Werdykt Jury Programu Rezydencji Artystycznych „Performatywny Magazyn”


Energia, technologie, szanse na przetrwanie –  to tytuł najnowszej edycji programu rezydencji artystycznych „Performatywny Magazyn”. Muzeum Śląskie zaprasza artystów do udziału w nim już po raz czwarty.

Ze względu na przemysłową historię Górnego Śląska energia jest fundamentalnym zagadnieniem dla tego regionu. W epoce przejściowej, w której znajdujemy się w perspektywie globalnej, ma ona również fundamentalne znaczenie dla dalszego rozwoju cywilizacji i ekosystemów Ziemi. Temat tegorocznej edycji programu – Energia, technologie, szanse na przetrwanie – ma zachęcić do eksploracji problemów dwóch powiązanych ze sobą nurtów: technologicznych ekosystemów współczesnego życia i kurczących się zasobów energii, która jest niezbędna do jego podtrzymania.

Program rezydencji jest przeznaczony dla artystów sztuk wizualnych i performatywnych z Polski i zagranicy. Jego celem jest umożliwienie artystom zdobywanie nowych doświadczeń poprzez realizację projektów twórczo reinterpretujących zaproponowany przez Muzeum temat. Program w szczególności jest skierowany do osób, które chcą rozwijać własną twórczość poprzez sięganie po nowe zakresy tematyczne twórczości lub środki wyrazu.

 

Terminarz:

  1. Termin składania projektów upływa 17 kwietnia 2020 roku o godz. 15.00.
    Należy je przesyłać na adres: pm@muzeumslaskie.pl z dopiskiem „Performatywny Magazyn 2020”.
  1. Pierwsza selekcja projektów nastąpi do dnia 8 maja 2020 r.
  2. Autorzy projektów wybranych w ramach wstępnej selekcji zostaną mailowo lub telefonicznie zaproszeni do szczegółowego zaprezentowania projektu podczas rozmowy z jury. O terminie rozmowy zaproszeni artyści zostaną powiadomieni mailowo, najpóźniej do dnia 12 maja 2020 r. Do tego dnia na stronie Muzeum zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu.
  3. Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone do dnia 29 maja 2020 r.

 

Ważne informacje:

  • Istnieje możliwość zgłaszania się pojedynczych osób lub zespołów.
  • Chętni mogą zgłosić maksymalnie dwa pomysły, z których jednak zostanie zrealizowany tylko jeden.
  • Czas trwania jednej rezydencji wyniesie od 15 do 30 dni.
  • W zależności od rodzaju projektu, czas prezentacji może wynosić od 1 do 10 dni roboczych, przy czym Muzeum może podjąć decyzję o przedłużeniu czasu prezentacji.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin programu rezydencji artystycznych Performatywny Magazyn 2020

Wzór umowy: artysta indywidualny

Wzór umowy: kolektyw

Załącznik nr 1: karta zgłoszeniowa

Załącznik nr 2: oświadczenie o posiadaniu praw autorskich oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn