Kup bilet

Polski Język Migowy
Mając świadomość, że język to nie tylko narzędzie komunikacji, ale sposób widzenia i rozumienia świata, tworzymy programy integracyjne dla osób słyszących i niesłyszących, wprowadzamy tłumaczenia na polski język migowy, współpracujemy z głuchymi artystami i działamy aktywnie na rzecz edukacji osób głuchych w zakresie sztuk wizualnych.

W 2017 roku dołączyliśmy jako partner do kolejnej edycji projektu „Encyklopedii Sztuki w Polskim Języku Migowym”, w ramach którego opracowywane są nieistniejące dotąd pojęcia dotyczące sztuk wizualnych. Filmy z objaśnieniami pojęć opracowanych w poprzednich edycjach można znaleźć na stronie Grupy Artystów Głuchych: Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym.

W przygotowaniu są warsztaty oraz kolejne  filmy przybliżające pojęcia nawiązujące między innymi do dzieł z kolekcji sztuki polskiej Muzeum Śląskiego.

Realizatorem projektu „Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym (PJM). Warsztaty edukacyjne i tworzenie haseł 2” jest Fundacja Kultury Bez Barier we współpracy z Muzeum Śląskim w Katowicach.

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna.

Osoba do kontaktu: Dagmara Stanosz, d.stanosz@muzeumslaskie.pl, t. 32 213 08 18, kom. 690 455 917


Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym

Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym to projekt skierowany do osób niesłyszących, posługujących się PJM. Powstaje w oparciu o Leksykon Grupy Artystów Głuchych GAG, w ścisłej współpracy z GAG.

Naszym celem jest tworzenie bazy wiedzy na temat sztuki w Polskim Języku Migowym tak, aby niesłyszący mieli łatwy dostęp do zagadnień, które mogą być dla niech trudne i zawiłe w języku polskim (definicje słownikowe, specjalistyczna terminologia). Projekt daje szansę niesłyszącym osobom (młodzieży, ale też dorosłym) na zdobycie wiedzy i podniesienie kompetencji kulturowych. Wypełnia poważną lukę w materiałach edukacyjnych w PJM.

Powstają zwięzłe definicje podstawowych pojęć dotyczących sztuki tłumaczone na PJM.

Na liście dotychczas nagranych krótkich filmów-definicji (prawie 100!) znalazły się między innymi tak podstawowe pojęcia jak: kompozycja, fotografia, fotomontaż, faktura, blejtram, grafika, animacja, kolaż, kolekcja, rzeźba i inne. Ale też nieco bardziej skomplikowane jak np.: op-art., hipperrealizm, unizm, neoplastycyzm, czy podstawowe kierunki, tendencje i zjawiska w sztuce: secesja, historyzm, kubizm, konstruktywizm. Jak i sylwetki twórców: Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego.

Encyklopedia została zainicjowana przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki w 2014 roku, w ścisłej współpracy z GAG. Powstało wówczas ponad 40 haseł, sfinansowanych w całości przez Zachętę. W 2016 roku nagrane zostały kolejne we współpracy z GAG, Zachętą – Narodową Galerią Sztuki, Muzeum Narodowym w Warszawie i Muzeum Sztuki w Łodzi z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z programu Kultura Dostępna. Realizatorem była inicjatorka encyklopedii Paulina Celińska. W 2016 roku pracy nad encyklopedią towarzyszyły warsztaty prowadzone przez osobę głuchą – Daniela Kotowskiego. W 2017 roku, dzięki dotacji MKiDN, projekt jest kontynuowany przez Fundację Kultury bez Barier z udziałem MNW, Zachęty oraz Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz Artinfo.pl, pod patronatem Świata Ciszy. Warsztaty poprowadzą: Daniel Kotowski i Marek Lasecki w Warszawie, Kinga Hołda i Michał Justycki w Katowicach, Monika Kozub w Krakowie.

Realizatorem projektu „Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym (PJM) Warsztaty edukacyjne i tworzenie haseł 2” w 2017 roku jest Fundacja Kultury bez Barier.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Kultura Dostępna.

Patronat medialny: Świat Ciszy, Artinfo.pl

Facebook: Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym

Polski Język Migowy 1


 


Warning: array_filter() expects parameter 1 to be array, boolean given in /var/www/muzeumslaskie.pl/releases/252/public/wp-content/themes/muzeum-slaskie/templates/disability.php on line 101

Zwiedzanie

antyk

arras

art-brut

azulejos

barok

batik

ceramika

chińska porcelana

cokół

color-field painting

cyzelowanie

design

drzeworyt

Ecole de Paris

ekspresjonizm abstrakcyjny

fotografia intermedialna

gotyk

impast

Informel

Kilim

komunikacja wizualna

kontur

malarstwo materii

mozaika

negatyw

neoawangarda

neo-dada

NO!art

nowy realizm

odlew

polichromia

pop-art

popiersie

po-sztuka

realizm magiczny

renesans

rokoko

rylec

serigrafia

sitodruk

skandynawski design

statyczność/dynamiczność

stiuk

sztuka feministyczna

sztuka ludowa

sztuka nieprofesjonalna

sztuka współczesna

wystawiennictwo

wzornictwo przemysłowe

zakopiański styl

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Kup bilet

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Unia Europejska Program regionalny EOG GRANTS - logo Norway Grants - logo EEA GRANTS - logo