>
Kup bilet

Z bliska i z oddali. Stroje ludowe na Śląsku

80.00  z VAT

prof. Barbara Bazielich

 

„Na temat ludowych strojów na Śląsku napisano już bardzo dużo. Są to publikacje o różnym charakterze i znaczeniu. Jedne informują o ich wyglądzie w sposób zwięzły i krótki, zgodnie z obserwacjami i informacjami pozyskanymi w terenie, drugie są próbą monograficznego opracowania w postaci popularnonaukowej i dotyczą strojów wybranego regionu […]…szeroka i zarazem złożona jest problematyka wiążąca się z tradycyjną odzieżą i strojami, nie tylko zresztą śląskimi. I co ciekawe, zainteresowanie nimi nie słabnie, zarówno wśród samych użytkowników, w tym także członków zespołów regionalnych, polonii zagranicznej i Ślązaków, którzy wyjechali z Polski do Niemiec, jak badaczy, naukowców bądź ludzi szukających inspiracji twórczych, patriotycznych itp.

Stroje ludowe to nie tylko sam ich wygląd i kompozycja poszczególnych części, ich forma i konstrukcja, krój, sposób szycia, materiały, ozdoby, ale także historia, zmienność w czasie i przyczyny tych zmian, zachowane archaizmy i ich geneza, nazewnictwo, zróżnicowana funkcja – od najprostszej podstawowej o znaczeniu somatycznym do społecznej, obrzędowej, wierzeniowo-magicznej, nawet politycznej czy znaczeniowo-semiotycznej. To także sprawy podobieństw i różnic w stosunku do strojów bliższych i dalszych sąsiadów, wzajemnego oddziaływania, zapożyczeń, mody, wykonawców, ośrodków produkcji i zbytu oraz wiele innych zagadnień, które wzajemnie z siebie wynikają, uzupełniają się i wiążą z jeszcze szerszą problematyką prowadzącą do roli i znaczenia tych zjawisk w kształtowaniu się kultury narodowej.” [ Słowo wstępne – fragment]

Format 220 x 270 mm, 340 stron, oprawa miękka, papier matowy, ilustracje kolorowe i czarno-białe
tekst w języku polskim, streszczenie w języku angielskim i niemieckim, rok wydania 2017.

ISBN 978-83-62593-91-0

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Kup bilet

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Unia Europejska Program regionalny EOG GRANTS - logo Norway Grants - logo EEA GRANTS - logo