Kup bilet
Bestseller!

Letters on Silesia/ Listy o Śląsku

90.00  z VAT

Pierwsze kompletne wydanie korespondencji amerykańskiego męża stanu, późniejszego prezydenta Stanów Zjednoczonych i członka Kongresu Johna Quincy Adamsa z jego podróży po Śląsku w latach 1800–1801.

Kategoria:

Tekst: John Quincy Adams

 

Wydanie II poprawione

Prezentowana publikacja stanowi pierwsze kompletne wydanie korespondencji amerykańskiego męża stanu, późniejszego prezydenta Stanów Zjednoczonych i członka Kongresu Johna Quincy Adamsa z jego podróży po Śląsku w latach 1800–1801. Wydanie wzbogacone jest grafikami z Kunstforum Ostdeutsche Galerie w Regensburgu, które ilustrują odwiedzane przez autora miejsca.

„Listy…” pierwotnie adresowane były do młodszego brata Adamsa, a zamiarem autora nie było ich upublicznianie, ze względu jednak na bystrość obserwacji i wnikliwe analizy amerykańskiego dyplomaty, a także ciekawie prowadzoną narrację zyskały uznanie i już w 1801 r. zostały opublikowane na łamach bostońskiego czasopisma literackiego „The Port Folio”.

Publikacja obejmuje dwie części. Pierwsza stanowi barwny opis podróży przez Śląsk, przybliża topografię, rolnictwo, manufakturę, handel oraz obyczaje mieszkańców księstwa. Druga część to dokładniejsze studium historyczno-geograficzne Śląska, pisane po kilkumiesięcznej przerwie, oparte na dziełach historiografów śląskich.

„Listy…” dają wierny, a co najważniejsze – obiektywny obraz Śląska z przełomu wieków widziany oczami wytrawnego i krytycznego obserwatora.

[Wstęp]

Format  287 x 240 mm, 432 strony, oprawa twarda, złocone brzegi książki, ilustracje kolorowe, tekst w języku polskim i angielskim, rok wydania 2016

Część druga / 307
List XXX / 309
Zasięg i granice ziem śląskich – Ludność – Wczesne dzieje – Wprowadzenie chrześcijaństwa – Dynastia Piastów – Mieszko I – Podziały prowincji – Henryk Brodaty – Św. Jadwiga – Najazd hord tatarskich
List XXXI / 319
Wprowadzenie przez św. Jadwigę prawa magdeburskiego – Książę cieszyński Kazimierz ucieka się do pomocy króla Czech Wacława przeciwko księciu wrocławskiemu Henrykowi – Inni książęta idą w jego ślady
List XXXII / 323
Zhołdowanie większości książąt śląskich przez Jana Luksemburskiego, króla Czech – Zrzeczenie się roszczeń polskich do Śląska i czeskich do Polski – Początki wojen husyckich – Zbrojny najazd husytów na Śląsk i Kłodzko zakończony ich poddaniem się – Spory po śmierci Zygmunta zażegnane przez Jana Brandenburskiego – Śląsk przypada w udziale królowi Węgier Maciejowi
List XXXIV (właśc. XXXIII) / 331
Nowe porządki zaprowadzone na Śląsku przez króla Macieja – Ustanowienie namiestnika – Książęta zmuszeni do posłuszeństwa, a lud obłożony podatkiem ziemskim
List XXXIV / 335
Król Czech Władysław obejmuje po Macieju tron węgierski – Słabość Władysława – Układ pomiędzy księciem legnickim a elektorem Brandenburgii – Śmierć Władysława – Ludwik – Śląsk i Czechy włączone do Austrii – Unieważnienie układu pomiędzy księciem legnickim a elektorem Brandenburgii – Wpływ nauk Lutra na Śląsku – Śmierć Ferdynanda – Maksymilian – Rudolf II – Unieważnienie układu pomiędzy margrabią Ansbachu Jerzym a księciem raciborskim – Jerzy Fryderyk odstępuje Karniów elektorowi Brandenburgii – Maciej
List XXXV / 343
Źródła i przyczyny wojny trzydziestoletniej – Śmierć Macieja – Ferdynand II – Ferdynand III – Pokój westfalski – Leopold – Roszczenia domu brandenburskiego
List XXXVI / 353
Śmierć Leopolda – Józef I – Karol VI – Sankcja pragmatyczna – Postępowanie Europy wobec Marii Teresy – Król Prus Fryderyk II wysuwa pretensje do Śląska i podbija prowincję – Pokój wrocławski – Ponowny wybuch i wygaszenie konfliktu – Wojna siedmioletnia – Pokój w Hubertusburgu – Śląsk wcielony do Prus
List XXXVII / 361
Dochody czerpane ze Śląska przez Fryderyka II – Podatek ziemski – Pogłówne – Akcyza
List XXXVIII / 369
O dochodach czerpanych ze Śląska – ciąg dalszy – Sprowadzenie za radą Helwecjusza francuskich poborców akcyzy i ich odprawa przez obecnego króla – Sprzedaż soli – Podatek od Żydów – Myta i cła – Administracja publiczna
List XXXIX / 375
Szczególne ciężary nałożone na mieszkańców Śląska przez Prusy
List XL / 383
Konstytucja polityczna Śląska – Szlachta, obywatele i chłopstwo
List XLI / 395
Stosunki religijne na Śląsku – Katolicy – Luteranie – Kalwiniści
List XLII / 405
Szkoły i seminaria kształcące młodzież prowincji śląskiej – System oświaty ustanowiony przez króla Fryderyka II podług wskazań Felbigera

Część pierwsza
List IV / 65
Sierociniec w Bolesławcu – Opitz – Lwówek Śląski [Löwenberg] – Jelenia Góra – Piękno kraju – Opera Liczyrzepa
List V / 73
Wycieczki wśród wzgórz w okolicy Jeleniej Góry – Opis ich romantycznego piękna
List VI / 83
Manufaktury płótna koło Jeleniej Góry – Wycieczka na okoliczne wzgórza – Cieplice
List VII / 93
Sobieszów [Hermsdorf] – Wycieczka na Chojnik [Kynast] – Zamek hrabiego Schaffgotscha – Zakłady witriolu pana Prellera – Wodospad Szklarki [Kochelfall]
List VIII / 105
Szklarska Poręba – Huty szkła na granicy Śląska i Czech – Wycieczka w Karkonosze – Wodospad Kamieńczyka [Zackelfall]
List IX / 117
Wizyta w karkonoskich Śnieżnych Kotłach oraz u źródła i Wodospadu Łaby
List X / 123
Źródła Łaby i Odry – Opis śląskich górali – Niepewny stan pogody – Sosnówka [Seydorf] – Nabożeństwo luterańskie – Wizyta w górach
List XI/ 139
Śnieżka czy Głowa Olbrzyma – Wschód słońca – Wspaniałe widoki – Opis Śnieżki, znajdującej się na niej kaplicy i otaczających ją ziem – Rywalizacja pomiędzy Czechami i Ślązakami
List XII / 157
Kościół luterański w Jeleniej Górze – Malarz pan Reinhardt – Staniszów [Stohnsdorf] – Wzgórza Grodna [Stangenberg] i Witosza [Prudelberg]
List XIII / 161
Rafinerie cukru w Jeleniej Górze – Cukier z buraków – Zamek Wleń [Lähnhaus] – Wleń [Lähn] – Św. Jadwiga – Cieplice – Bielenie płótna – Handel płótnem – Śląska gościnność – Kowary [Schmiedeberg]
List XIV / 173
Kowary – Wytwórnie płótna, białej tasiemki, bielizny stołowej i płótna Creas – Bukowiec [Buchwald] – Skalnik [Fresensteine]
List XV / 183
Kamienna Góra [Landeshut] – Klasztor w Krzeszowie [Grüssau], jego kościół i biblioteka
List XVI / 191
Śląski obiad – Kościół luterański w Kamiennej Górze – Sprawy kościelne na Śląsku – Boguszów [Gottesberg] – Manufaktura pończoch – Wałbrzych – Handel płótnem – Kopalnie węgla
List XVII / 201
Stary Zdrój [Altwasser] – Książ [Fürstenstein] – Hrabia Hochberg – Mieroszów [Friedland] – Adršpach [Adersbach] – Wyjątkowe krajobrazy
List XVIII / 209
Opis karuzelu i balu maskowego wydanych w Książu z okazji przybycia króla i królowej Prus
List XX / 227
Dzierżoniów [Reichenbach] – Jego nowy kościół – Ząbkowice Śląskie – Bardo [Wartha] – Jego klasztor i kościół – Kłodzko [Glatz]
List XXI / 231
Lądek [Landeck] – Jego kąpiele i wody mineralne – Piękno okolicy – Rzeka Biała Lądecka [Biele] – Wodospad Wilczki [Wölfelsgründe] – Ruiny miasta Bystrzyca Kłodzka [Habelschword]
List XXII / 239
Wycieczka w góry na Szczeliniec [Heuscheuer] – Radków [Wünschelburg] – Zegar ratuszowy
List XXIII / 243
Szczeliniec – Mały Karłów [Leyersdorf] – Karłów [Carlsberg] – Widoki ze szczytu Szczelińca – Kościół w Wambierzycach [Almendorf] – Bożków [Eckersdorf] – Hrabia Magné
List XXIV / 253
Generał de Favrat – Kłodzko – Jego twierdza itd. – Bardo – Ząbkowice Śląskie – Srebrna Góra – Jej twierdza itd. – Jordanów Śląski [Jordansmühl] – Sobótka [Zobten] – Ślęża [Zobtenberg] – Wrocław
List XXV / 261
Wrocław – Jego mieszkańcy – Religia – Katedra – Pałac biskupi – Kościoły – Biblioteki – Interesujące manuskrypty – Obrazy itd.
List XXVII / 279
Lutynia [Leuthen] – Środa Śląska [Neumarkt] – Legnica [Liegnitz] – Ród Piastów – Akademia Rycerska – Manufaktura sukna – Złotoryja – Jej manufaktury wełny – Capallenberg
List XXIX / 297
Drezno – Kolekcja grafik Elektora – Pan E. – Lord H. – Miśnia [Meissen] – Manufaktura porcelany – Wermsdorf – Hubertusburg – Lipsk

ISBN 978-83-62593-82-8

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn