>
Kup bilet

Wszystko osiąga się przez nadzieję. Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku

80.00  z VAT

red. naukowa Łukasz Galusek

Monografia towarzysząca wystawie „Wszystko osiąga się przez nadzieję. Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku”, którą można oglądać w Muzeum Śląskim do 30.04.2018 roku.

red. naukowa Łukasz Galusek

Monografia towarzysząca wystawie „Wszystko osiąga się przez nadzieję. Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku”, którą można oglądać w Muzeum Śląskim do 30.04.2018 roku.

Wydawnictwo podkreśla znaczącą rolę, jaką Reformacja odegrała w kształtowaniu się tożsamości regionu Górnego Śląska i czyni to 500 lat po historycznym ogłoszeniu przez Marcina Lutra 95 tez. Tego dnia, 31 października 1517 roku, wszystko się zmieniło. Patrząc na Górny Śląsk w kontekście historycznym, kulturowym i społecznym, autorzy dostrzegają wpływy reformatorów, ślady ich działalności, ale także zjawiska towarzyszące implementacji nowego światopoglądu i związanych z tym konsekwencji. Publikacja dzieli się na 9 rozdziałów, bogato ilustrowanych, które ukazują fenomen reformacji na Górnym Śląsku, poszerzając wiedzę o tym zjawisku o tak niezbędne konteksty jak tradycja, edukacja czy duchowość, charakteryzujące jego mieszkańców.

 

„Wielowymiarowość Śląska poświadczona w Księdze henrykowskiej polskim zdaniem, zapisanym przez opata Niemca, a wypowiedzianym przez Czecha, odzwierciedliła się później w cieszyńskim porządku kościelnym – wydanej po czesku, a następnie po niemiecku ustawie nadającej ramy życiu religijnemu polskojęzycznych w większości luteranów. Do współbrzmienia trzech kultur doszedł kontrapunkt dwóch religii: katolickiej i protestanckiej. Idąc tym muzycznym tropem, można dodać, że

Śląsk nie stał się bynajmniej fugą, gdzie tematy ścierają się i pojawiają w przetworzeniu rządzącym się swoimi harmonicznymi zasadami, ale raczej rondem sonatowym, w którym owszem dominuje refren – czas pokoju i solidarności – ale obecne są również momenty w żaden sposób tego refrenu nieprzypominające.”

[Alicja Knast, Słowo od Wydawcy]

 

Więcej na temat wystawy

 

 

 

5_ Alicja Knast, Górnośląskie dziedzictwo Reformacji
7_ Wacław Gojniczek, Przemiany wyznaniowe do połowy XVIII wieku
25_ Ryszard Kaczmarek, Górnośląski protestantyzm od połowy XVIII wieku
45_ Jan Harasimowicz, Słowo widzialne. Luteranizm górnośląski w zwierciadle sztuki
97_ Sylwia Krzemińska-Szołtysek, Ars moriendi na przykładzie nagrobków
123_ Adam Malina, Kultura muzyczna
151_ Jan Szturc, Aktywność środowisk ewangelickich
165_ Grażyna Kubica-Heller, Cieszyńskośląskie ewangeliczki. Ich obraz w literaturze historycznej, własny głos i znaczenie kulturowe
205_ Karol Macura, Duchowość dnia codziennego
241_ Indeks miejscowości
227_ Indeks osób,

ISBN 978-83-62593-95-8

Format 220 x 270mm, 252 strony
oprawa półtwarda, papier matowy, ilustracje kolorowe i czarno-białe
tekst w języku polskim, rok wydania 2017

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Kup bilet

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Unia Europejska Program regionalny EOG GRANTS - logo Norway Grants - logo EEA GRANTS - logo