>
Kup bilet

Zwrotnica. Początki neoawangardy na Górnym Śląsku

120.00  z VAT

Publikacja towarzysząca wystawie „Zwrotnica. Początki neoawangardy na Górnym Śląsku”, którą można oglądać w Muzeum Śląskim do 01.04.2018 roku.

Ada Grzelewska, Agnieszka Kołodziej-Adamczuk, Joanna Szeligowska-Farquhar

Publikacja towarzysząca wystawie „Zwrotnica. Początki neoawangardy na Górnym Śląsku”, którą można oglądać w Muzeum Śląskim do 01.04.2018 roku. Celem ekspozycji jest przybliżenie środowiska artystów górnośląskich, którym przyszło tworzyć w czasie niezwykle trudnym, kiedy komunistyczny reżim narzucał kategoryczne granice i wyznaczał jedynie słuszny kierunek, w jakim miała biec wszelka myśl o sztuce. Środowiska twórcze nie tylko sprzeciwiały się tym tendencjom, ale w trudnym i niesprzyjającym czasie, starały się przeszczepić na rodzimy grunt nowatorskie idee, angażując się w różnorodne eksperymenty.

Autorki publikacji przyglądają się początkom działalności gliwickiego środowiska fotograficznego, które stało się polem twórczym dla tak wybitnych osobistości, jak: Jerzy Lewczyński, Zofia Rydet, Aleksander Górski czy Piotr Janik, przybliżają początki twórczości grupy ST-53, zainicjowanej przez studentów katowickiego oddziału Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, a związanej z takimi postaciami jak Konrad Swinarski czy Klaudiusz Jędrusik; wreszcie analizują ich wspólne osiągnięcia czy sięgają po późniejsze dokonania artystów powojennego kręgu eksperymentów i poszukiwań.

Publikacja podzielona jest na 4 rozdziały, w których omawiane są poszczególne fenomeny artystyczne.

Więcej na temat wystawy

Format 201 x 289 mm, 162 strony
oprawa szwajcarska, papier matowy, ilustracje kolorowe i czarno-białe
tekst w języku polskim i angielskim, rok wydania 2017

ISBN 978-83-62593-94-1

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Kup bilet

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Unia Europejska Program regionalny EOG GRANTS - logo Norway Grants - logo EEA GRANTS - logo