Kup bilet

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

„Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach”

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.

Nazwa projektu: „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach”
Beneficjent: Muzeum Śląskie w Katowicach
Okres realizacji: 2007-2015
Całkowita wartość projektu: 262 238 555,71 PLN
Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013: 178 191 438,68 PLN (85 % kosztów kwalifikowanych)
Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promesa: 2 262 393,00 PLN
Wkład własny województwa śląskiego: 81 784 724,03 PLN (15 % wydatków kwalifikowanych oraz wydatki niekwalifikowane)

W czerwcu 2015 roku została udostępniona publiczności nowa siedziba Muzeum Śląskiego, powstała na terenie dawnej kopalni „Katowice”. Priorytetem dla jej budowy było zrewitalizowanie poprzemysłowego terenu byłej kopalni „Katowice” o pow. 2,7 ha poprzez budowę głównego gmachu muzeum, adaptację kilku obiektów pokopalnianych do funkcji muzealnych, jak również stworzenie atrakcyjnej przestrzeni parkowej. Koncepcja architektoniczna, stworzona przez austriacką pracownię Riegler Riewe Architekten z Grazu, nawiązuje do przemysłowej historii Śląska i pierwotnej funkcji terenu pokopalnianego, zakłada niewielką ingerencję w poprzemysłowy krajobraz, dlatego większa część zaprojektowanego kompleksu znajduje się pod ziemią.

Na zewnątrz widoczne są jedynie przeszklone bryły budynków administracyjnego i foyer oraz sześć szklanych boksów, które doświetlają podziemne ekspozycje. Dzięki odpowiednio dobranym proporcjom obiekty te harmonizują z zespołem istniejących budowli. Pod ziemią jest również trzykondygnacyjny garaż z 232 stanowiskami parkingowymi, sala audytoryjna na 320 miejsc, biblioteka, sale edukacyjne i konferencyjne oraz imponująca przestrzeń ekspozycyjna o wysokości 12,5 m nazwana holem centralnym. W sumie powierzchnia wystawiennicza w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego wynosi aż 6 tys. m kw. W skład zespołu budynków wchodzi również dawny budynek maszynowni szybu „Warszawa”, zaadaptowany na dwupoziomową restaurację, oraz dawny magazyn odzieży, w którym znajduje się Centrum Scenografii Polskiej Oddział Muzeum Śląskiego posiadające unikatową w skali kraju kolekcję scenografii teatralnej i filmowej. Wyjątkową atrakcją Muzeum Śląskiego jest 40-metrowa wieża wyciągowa szybu kopalnianego, do której dobudowano panoramiczną windę, pozwalającą zwiedzającym dotrzeć do górnej platformy, skąd rozciąga się widok na park i całe miasto. W ramach stałych wystaw w nowej siedzibie muzeum można oglądać 1400 eksponatów w sześciu galeriach tematycznych, obejmujących sztukę polską z lat 1800–1945 i od roku 1945 po czasy współczesne, polską scenografię teatralną i filmową, śląską plastykę nieprofesjonalną, a także śląską sztukę sakralną oraz wystawę o historii Górnego Śląska.

Podstawowym celem budowy nowej siedziby Muzeum Śląskiego było wzmocnienie konkurencyjności przestrzeni miejskiej dzięki rozwojowi infrastruktury kultury, co przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej województwa śląskiego. Nowa siedziba Muzeum Śląskiego wraz z Międzynarodowym Centrum Kongresowym, siedzibą Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz Spodkiem tworzy wyjątkową przestrzeń Strefy Kultury. Wszystkie nowo wybudowane obiekty były wielokrotnie nagradzane w konkursach za swój niepowtarzalny design.

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby” 
Projekt wspólfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

„Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”

Projekt realizowany w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009–2014.

Beneficjent: Muzeum Śląskie w Katowicach
Okres realizacji: 2014-2017
Całkowita wartość projektu: 30 104 339,64 PLN
Wartość dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009–2014: 10 627 121,90 PLN oraz środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 1 875 374,59 PLN
Wkład własny Województwa Śląskiego: 16 972 642,08 PLN, w tym dofinansowanie z budżetu Miasta Katowice: 7 000 000 PLN
Środki własne Muzeum Śląskiego: 629 201,17 PLN

Otwarcie siedziby Muzeum Śląskiego powstałej na terenie byłej kopalni to nie koniec przemian przestrzeni znajdującej się w centrum stolicy województwa śląskiego. Zabytkowe budynki pokopalniane, świadkowie historii tego miejsca, na naszych oczach ulegają metamorfozie. Kolejny, II etap rewitalizacji terenu i obiektów byłej kopalni „Katowice”, znajduje się obecnie w końcowej fazie realizacji. Inwestycja obejmuje rewaloryzację oraz adaptację historycznych budynków pokopalnianych – łaźni głównej i stolarni – na cele muzealne wraz z zagospodarowaniem otaczającego je terenu i budową parkingu naziemnego dla samochodów osobowych i autokarów o łącznej powierzchni ok. 1,3 ha.

Główną ideą projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska poprzez adaptację dwóch zabytkowych budynków wraz z konserwacją zabytkowych maszyn przemysłowych, które prezentowane będą w budynku stolarni. Projekt obejmuje także doposażenie Pracowni Digitalizacji Muzeum Śląskiego, co pozwoli na dokumentowanie historii kultury oraz opracowanie cyfrowe najcenniejszych, unikatowych zbiorów muzeum.

Całe przedsięwzięcie wraz z etapem wcześniejszym – budową nowej siedziby muzeum – stanowi wyjątkowe połączenie nowoczesności (kompleks podziemnych i nadziemnych obiektów) z tradycją (dostosowane do potrzeb działalności muzealnej budynki dawnej kopalni) zarówno w sferze architektoniczno-wizualnej, jak i funkcjonalno-znaczeniowej. Zmiana funkcji rewitalizowanej przestrzeni z przemysłowej na kulturową – przekształcenie terenu po kopalni węgla kamiennego w Strefę Kultury – stanowi symboliczne odzwierciedlenie zmian społeczno-gospodarczych po 1989 roku na Górnym Śląsku i wyraz dążenia do rozwoju nauki i kultury zapisanego w strategiach rozwoju województwa śląskiego.

Nawiązująca do neogotyckich i secesyjnych budowli zrewitalizowana stolarnia łączy funkcje wystawiennicze, edukacyjne i widowiskowe. Parter budynku został przeznaczony na działania edukacyjne, teatralne, plastyczne, a także koncerty, pokazy filmów podróżniczych oraz etnograficznych. Znajdująca się na piętrze stała wystawa „Na tropie Tomka” przybliża zwiedzającym powieści Alfreda Szklarskiego i pozwala przeżyć pasjonującą podróż śladami Tomka Wilmowskiego. Zwiedzający wspólnie spróbują rozwikłać historię zniknięcia Tomka, jednocześnie poznawać będą bogate tradycje odległych kultur oraz rozwijać swoją kreatywność i pomysłowość.

Z kolei budynek łaźni głównej zaadaptowany został dla potrzeb pracy trzech działów muzeum. Działy Historii, Archeologii i Etnologii zyskają nie tylko profesjonalne pracownie i warsztaty badawcze, ale również miejsce na ekspozycje czasowe, gdzie jako pierwsza prezentowana będzie wystawa „Zaczęło się od ziarna…”, wprowadzająca w bogatą, często zaskakującą historię roślin uprawnych oraz prezentująca tajniki Pracowni Archeobotanicznej i realizowanych przez nią badań. Przestrzeń wystawiennicza z odpowiednim zapleczem technicznym spełniać będzie jednocześnie wymagania niezbędne do organizacji większych koncertów czy eventów. Rozwój pracowni działów zlokalizowanych w łaźni i wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt umożliwi muzeum pełnienie funkcji centrum kompetencji, usług i badań dla innych instytucji.

Zrealizowanie wieloaspektowego projektu było możliwe dzięki nawiązaniu współpracy partnerskiej z Norweskim Instytutem Badań Dziedzictwa Kulturowego (NIKU), który jest niezależną instytucję non profit zajmującą się konserwacją oraz zrównoważonym zarządzaniem dziedzictwem kulturowym.

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych 1

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. 

>> Projects financed by external funding


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/muzeumslaskie.pl/releases/384/public/wp-content/themes/muzeum-slaskie/templates/development-plans.php on line 25
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn