Kup bilet

Pszów – Kopalnia „Anna”

20 września 2021

Kategoria:
Industrialne dziedzictwo dawniej i dziś

Oprócz założeń technicznych oraz wpływu na historię regionu o wartości obiektów przemysłowych stanowią także walory architektoniczne. Jednym z najcenniejszych pod tym względem obiektów w województwie śląskim jest kopalnia „Anna” w Pszowie. Istniejący od 1856 roku zakład na początku XX wieku wszedł w skład „Rybnickiego Gwarectwa Węglowego”. W przededniu I wojny światowej właściciel zdecydował o gruntownej przebudowie kopalni powierzając to zadanie Hansowi Poelzigowi, który odpowiadał wcześniej za projekty nowych obiektów na kopalni „Emma” (obecna „Marcel”) Radlinie oraz osiedla robotniczego dla górników z tego zakładu. Wyjątkowa jest osoba projektant, który przeszedł do historii architektury jako jeden z najwybitniejszych twórców modernizmu, a według jego wizji wzniesiono m.in. słynną wieżę górnośląską w Poznaniu, biurowiec koncernu I.G. Farben we Frankfurcie nad Menem oraz siedzibę radia w Berlinie. W Pszowie w ramach projektu przygotował on kompleks charakterystycznych zabudowań w rejonie szybu „Rudolf” (obecnie „Chrobry I”) obejmujący budynek maszyny wyciągowej, elektrowni z kotłownią oraz rozdzielni.

Prezentowana w ramach naszego cyklu pocztówka wydana została w 1920 roku w ramach serii „Das Hohelied deutscher Arbeit” (Pieśń niemieckiej pracy) prezentującej m.in. widoki przemysłowe z terenu Górnego Śląska. Na zdjęciu widoczny jest widok ogólny kopalni „Anna” w Pszowie wraz z wyraźnymi sylwetkami wieży wydobywczej, budynku maszyny wyciągowej oraz konstrukcji kolejki linowej wykorzystywanej do transportu węgla. Pomimo upływu ponad 100 lat oraz zaprzestania wydobycia w kopalni w 2012 roku część cennych dla dziedzictwa regionu obiektów zachowała się do dnia dzisiejszego.  Na współczesnym wizerunku można odnaleźć założenie wieży szybu „Chrobry I”, oraz zabudowań kotłowni i elektrociepłowni. Nad koronami drzew widać lekko wystający dach budynku maszyny wyciągowej.

Piotr Rygus

Pszów - kopalnia "Anna"    Pszów - kopalnia "Anna" 1

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn