Kup bilet

Studium ochrony krajobrazowej obiektów Muzeum Śląskiego w Katowicach

13 czerwca odbyła się publiczna prezentacja „Studium ochrony krajobrazowej obiektów Muzeum Śląskiego w Katowicach” zawierającego wyniki prac zespołu badawczego z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Zespół badawczy pod kierownictwem dr inż. arch. Klary Czyńskiej, działający w murach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, przygotował analizę urbanistyczną wpływu wysokiej zabudowy na Muzeum Śląskie. Analiza objęła centralną część Katowic o powierzchni 25 km2. Za punkt wyjścia posłużyły publicznie dostępne projekty osiedla TDJ Estate. Metodą badawczą, jaką przyjął zespół, była analiza VIS polegająca na badaniu widoczności obiektów z różnych punktów miasta przy wykorzystaniu modeli 3D stworzonych w technologii LIDAR.

Zobacz wystąpienie:

Zobacz prezentację:

Pobierz prezentację: PDF

Poniżej zamieszczamy także listy w sprawie budowy wysokiego osiedla w sąsiedztwie Strefy Kultury, skierowane do Prezydenta Miasta Katowic Marcina Krupy, wysłane również do wiadomości Muzeum Śląskiego przez Krajową Izbę Architektów RP, Śląską Okręgową Izbę Architektów RP, Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Polski Komitet Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH Polska, Teatr Polski w Bielsku-Białej oraz Radę Muzeum Śląskiego, a także listy poparcia skierowane do Muzeum Śląskiego przez Stowarzyszenie Urbaniści Polscy i Stowarzyszenie Historyków Sztuki.

 

Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on LinkedIn