Kup bilet

Świętochłowice – Huta Guidotto

15 marca 2021

Kategoria:
Industrialne dziedzictwo dawniej i dziś

W 1935 roku w jednym z numerów „Młodego Krajoznawcy Śląskiego” czasopisma, w którym uczniowie szkół górnośląskich publikowali teksty prezentujące ich spostrzeżenie na historię oraz dziedzictwo regionu, znalazła się relacja Eryka Matuszczyka z wyprawy do huty cynku „Guidotto” w Chropaczowie.

Z ciekawością więc poszedłem w nocy do huty „Guidotto” w Chropaczowie, aby się naocznie tej pracy przyjrzeć. W hucie jest tylko jeden piec, w którym wytapia się cynk, bo huta ta nie zajmuje się specjalnie produkcją i przetapianiem cynku. Piec ten składa się z 3 rusztowań, (pięter) i już zdała można go poznać po różnokolorowych światłach. Wygląd jego jest naprawdę imponujący, lecz po dłuższej chwili zaczęła mnie ta iluminacja silnie razić w oczy, bo ona też jest głównym wrogiem oczu pracujących przy tym piecu hutników.

W dalszej części swojej relacji młody Eryk opisywał spostrzeżenia związane z pracą hutników cynku. W tekście pada zdanie, które świetnie może oddawać proces przemian przemysłu na terenie Górnego Śląska na przestrzeni lat. Uczeń szkoły podstawowej z przekonaniem stwierdza: Każdy zapewne wie, co to jest mufel i każdy też widział obok hut części rur z ładnego, polerowanego i różnokolorowego kamienia.” Coś co w 1935 roku było czymś naturalnym i oczywistym nawet dla dziecka, dziś na Górnym Śląsku, 41 lat po zamknięciu ostatniej huty cynku pracującej metodą ogniową, jest już zupełnie nieznanym.  

Na pocztówce prezentującej kilka widoków z terenu Chropaczowa, dzisiejszej dzielnicy Świętochłowic, zachował się wizerunek huty Guidotto” z około 1907 roku. Zakład został założony z inicjatywy Guido Henckel von Donnersmarcka w 1887 roku. Obejmował on prażalnie blendy, destylarnię cynku oraz fabrykę kwasu siarkowego. Wraz z pobliską kopalnią Śląsk” tworzył zwarty kompleks przemysłowy. Okres kryzysu lat 30. XX wieku wpłynął na pogorszenie sytuacji ekonomicznej zakładu. Przytaczana wcześniej relacja Eryka była jedną z ostatnich okazji, kiedy mógł zobaczyć piec w trakcie produkcji, ponieważ w 1935 roku podjęto decyzję o unieruchomieniu oraz rozbiórce huty.

 Piotr Rygus

 

 

Świętochłowice - Huta Guidotto 1 Świętochłowice - Huta Guidotto

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn