Kup bilet

Świętochłowice – kopalnia „Polska”

27 grudnia 2021

Kategoria:
Bez kategorii

Chociaż kopalnia „Polska” w Świętochłowicach (do 1922 roku „Deutschland”, a w latach 1922-1937 „Niemcy”) założona została w 1873 roku to początki działalności wydobywczej na tym terenie sięgały wiele lat wstecz. Od 1822 roku Karol Łazarz Henckel von Donnersmarck prowadził poszukiwania złóż węgla na terenie należących do niego dóbr świętochłowickich, a w 1827 roku uruchomiono pierwszą kopalnię „Faust”. Rozwijające się w sąsiedztwie hutnictwo stanowiło jeden z ważniejszych powodów zwiększania wydobycia w tym rejonie. We wspomnianym 1873 roku hrabia Gwidon Henckel von Donnersmarck połączył szereg małych zakładów w jedną kopalnie, która funkcjonowała do 1995 roku. Charakterystycznym elementem krajobrazu zakładu były dwie wieże: kozłowa z 1891 roku oraz basztowa z 1908 roku, które udało się zachować do dnia dzisiejszego. Historyczny widok zabudowań kopalni pochodzi z pocztówki opublikowanej na początku XX wieku przez oficynę Juliusa Goldmanna z Królewskiej Huty (obecnie Chorzów).

Piotr Rygus

Świętochłowice - kopalnia "Polska" Świętochłowice - kopalnia "Polska" 1

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn