Kup bilet

Szychta kreatywna

„Szycha kreatywna” to projekt realizowany przez Muzeum Śląskie we współpracy z Norweskim Instytutem Badań Dziedzictwa Kulturowego. Głównym celem projektu było podkreślenie wagi zintegrowanego podejścia do rewitalizacji, która powinna się wiązać nie tylko z odnawianiem budynków i kształtowaniem przestrzeni publicznej, ale także z dbaniem o relacje społeczne i tożsamość miejsca.

W ramach przedsięwzięcia zaprezentowano najlepsze polskie i europejskie przykłady kompleksowego podejścia do procesu rewitalizacji. Stworzono jednocześnie platformę wymiany doświadczeń między przedstawicielami jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych oraz lokalnymi aktywistami działającymi na rzecz swojej społeczności.

Prezentujemy wydawnictwo elektroniczne podsumowujące „Szychtę kreatywną” 

W publikacji znalazły się artykuły przygotowane przez ekspertów, zaproszonych do czynnego udziału w „Szychcie kreatywnej”, które zostały poświęcone zarówno działaniom miękkim, jak i zagadnieniom architektonicznym oraz inwestycyjnym. Niezwykle istotnym elementem publikacji jest wypracowana w trakcie realizacji projektu dziesięciopunktowa rezolucjaNaszym celem było wskazanie najistotniejszych zagadnień związanych z tym procesem i podkreślenie istoty współpracy międzysektorowej w ramach wdrażania kolejnych działań z zakresu rewitalizacji.

Pobierz: PDF

Zobacz online: ISSUU

Spotkanie promujące wydawnictwo elektroniczne Szychta kreatywna

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn