Kup bilet

Udostępnianie wizerunków cyfrowych zbiorów

Muzeum Śląskie w Katowicach udostępnia swoje zbiory do reprodukowania, kopiowania i filmowania w celach popularyzatorskich, naukowych, komercyjnych i kolekcjonerskich.

Udzielamy licencji na publikowanie wizerunków muzealiów, wnętrz muzealnych i przestrzeni zewnętrznych. Wykonujemy fotografie cyfrowe muzealiów i ekspozycji.

Zasady udostępniania

 

I. Wizerunki cyfrowe muzealiów nieobjęte prawami autorskimi – tzw. domena publiczna

  • Zdjęcia udostępniane są na postawie pisemnego zamówienia (plik do pobrania) skierowanego na adres: licencje@muzeumslaskie.pl
  • Wizerunek przekazywany jest bezpłatnie zawsze w formie cyfrowej (do formatu A4, rozdzielczość 300 dpi).
  • Zamawiający jest zobowiązany do pokrycia kosztów nośnika (płyta CD, DVD) i przesyłki pocztowej według cennika Poczty Polskiej.
  • Przy zamówieniach specjalnych, innych niż określone w punkcie 2, ceny ustalane są indywidualnie. Uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania wizerunku w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, brane pod uwagę przy nietypowych zamówieniach, które mogą mieć wpływ w szczególności na czas przygotowania i zaangażowanie zespołu pracowników.
  • Zamawiający zobowiązuje się do zamieszczenia w publikacji pod fotografią informacji, że dzieło pochodzi ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach.
  • Muzeum będzie wdzięczne za przekazanie jednego egzemplarza publikacji do zbiorów Biblioteki.

 

II. Wizerunki cyfrowe muzealiów z autorskimi prawami majątkowymi, fotografie ekspozycji i przestrzeni zewnętrznych

  • Udostępnienie wizerunków następuje na mocy odpłatnej, niewyłącznej umowy licencyjnej z prawem do jednorazowej publikacji.
  • Zdjęcia udostępniane są na postawie pisemnego zamówienia (plik do pobrania) skierowanego do Dyrektora Muzeum Śląskiego lub bezpośrednio na adres: dyrekcja@muzeumslaskie.pl.
  • Cennik (podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT)

 

Rodzaj udostępnienia Cena licencji w zł

(dotyczy jednego
wizerunku)

Informacje dodatkowe
Publikacja książkową, broszurowa, katalogowa 100-500 Cena uzależniona od charakteru publikacji, nakładu, wymaganej
objętości pliku, sektora odbiorców
Publikacja w prasie codziennej, czasopiśmie 50-200 Cena uzależniona od charakteru publikacji, nakładu, wymaganej
objętości pliku, sektora odbiorców
Pocztówki 50-300 Cena uzależniona od nakładu, wymaganej objętości pliku
Kalendarze 50-500 Cena uzależniona od nakładu, wymaganej objętości pliku
Plakaty 50-600 Cena uzależniona od formatu, nakładu, wymaganej objętości pliku
Strona internetowa 50-500 Cena uzależniona od charakteru strony, czasu ekspozycji,
sektora odbiorców
Prace naukowo-badawcze 20-50 Konieczne jest dołączenie do zamówienia
zaświadczenia/referencji instytucji promującej daną pracę badawczą
Cel kolekcjonerski 50
Wysokość opłaty za filmowanie ekspozycji ustalana będzie
indywidualnie

Ustalone ceny mogą ulec zmianie, jeżeli charakter usług i udzielonych licencji uzasadniają potrzebę zastosowania indywidualnej wyceny.

Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach może przyznać zniżkę lub całkowicie zwolnić z opłat, jeśli fotografie mają być wykorzystane w celach badawczych, edukacyjnych lub promocyjnych na wniosek Licencjobiorcy.

 

III. Muzeum nie udostępnia fotografii obiektów, do których nie przysługują mu autorskie prawa majątkowe umożliwiające swobodne dysponowanie wizerunkiem chronionego zabytku, chyba że zamawiający uzyska zgodę od autora dzieła lub jego następców prawnych.

 

IV. Realizacją zamówień zajmuje się: specjalista ds. projektów

licencje@muzeumslaskie.pl tel. (32) 213 08 43; 690 455 957

 

V. Udostępnienie wizerunków do katalogów wystaw obiektów użyczanych z Muzeum Śląskiego reguluje umowa użyczenia.

zamowienie-wizerunku

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Kup bilet

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Unia Europejska Program regionalny EOG GRANTS - logo Norway Grants - logo EEA GRANTS - logo