Kup bilet

We Are Museums w Muzeum Śląskim

We Are Museums

We Are Museums to konferencja łącząca od kilku lat środowisko muzealników z całego świata, podczas której uczestnicy mają sposobność do spotkania się i dzielenia doświadczeniami w formie dyskusji, warsztatów i wizyt studyjnych. Konferencja postrzegana jest jako forum, na którym wyłaniają się nowe trendy w muzealnictwie, będące odpowiedzią na dynamikę zmian społecznych i gospodarczych we współczesnym świecie. Tegoroczna edycja odbyła się w Muzeum Śląskim w dniach 27-29.05.2019.

Tematem tegorocznej edycji We Are Museums była odpowiedzialność muzeów za ochronę środowiska w codziennej pracy tych instytucji, ale również sposoby konstruowania programów edukacyjnych, których celem powinno być również uświadamianie odbiorcom konsekwencji dzisiejszych decyzji dla przyszłych pokoleń. Uczestnicy konferencji dyskutowali o tym, w jaki sposób muzea mogą stać się nie tylko instytucjami świadomymi konieczności zrównoważonego rozwoju, ale i aktywnie włączać się w rolę przewodników na drodze intensywnych przemian społecznych, ekologicznych i ekonomicznych. Dowiedzieli się, jak skutecznie nawiązywać współpracę z lokalną społecznością i wspólnie budować zrównoważoną przyszłość, a także przyjazne miejsca koegzystencji jednostki i wspólnoty. „Museumshood”, czyli połączenie wyrazów „museum” oraz „neighbourhood” i „brotherhood”, to neologizm użyty do lapidarnego ujęcia tematyki konferencji, będący synonimem zakorzenienia muzeów w lokalnej społeczności.

W tegorocznej edycji wzięło udział ok. 300 muzealników z całego świata, m.in. Afryki, Dubaju, Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady. Głos w dyskusji zabrało ok. 30 ekspertów z najbardziej prestiżowych muzeów na świecie, m.in.:

 • Museums and the Climate Challenge: A Call to Action/ Robert R. Janes, Founder and Co-Chair, Coalition of Museums for Climate Justice (Canada) (wideokonferencja)
 • Nathalie Bondil, Director, Montreal Museum of Fine Arts (Canada) (wideokonferencja)
 • Thomas Bastien, Director of Education and Wellness, Montreal Museum of Fine Arts (Canada)
 • Cynthia E Smith, Curator of Socially Responsible Design, Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum (United States)
 • A Bridge from Awareness to Action / Michael Peter Edson, Co-founder, Museum for the United Nations (United States) (wideokonferencja)
 • Diane Drubay, Founder, We Are Museums (France/Germany Thibaut Thomas, Post-Internet Communication Strategist (France)
 • Sandro Debono, Director, MUZA (Malta)
 • Chris Keady, Head of Learning, Participation & Collections, Sheffield Industrial Museums Trust, Happy Museum Board Member (United Kingdom)
 • Nikolaj Moeller, Content Associate, Museum for the United Nations (Denmark)
 • Thomas Bastien, Director of Education and Wellness, Montreal Museum of Fine Arts (Canada)
 • Ieva Andžāne, Curator of Education, Latvian National Museum of Art (Latvia)
 • Dr Chantal Eschenfelder, Head of Education and Digital Collection, The Städel Museum (Germany)
 • Armando Perla, Project manager, Museum of Movements (Sweden)
 • Errol van de Werdt, Director, TextielMuseum (The Netherlands)
 • Anne Frank, Tomorrow More / Deborah Krieg, Deputy Director, Bildungsstätte Anne Frank (Germany)
 • Lene Høst-Madsen, Director, Museum Skanderborg / Museum of Monastic Life (Denmark)
 • Anne Marie Galmstrup, Director, Galmstrup Ltd. (United Kingdom)
 • Frances Croxford, The Seeking State, (United Kingdom)
 • Jane Wells, Tate Exchange, Tate (United Kingdom)
 • Bridget McKenzie, Flow Associates & Climate Museum UK (United Kingdom)
 • Ronan Brindley, Manchester Art Gallery (United Kingdom)
 • Lauren Parker, Museum of London (United Kingdom)
 • Bernadine Bröcker Wieder, Vastari Group (United Kingdom)

Miejscem tegorocznej edycji We Are Museums było Muzeum Śląskie zlokalizowane w Katowicach, w samym sercu Górnego Śląska – w regionie, w którym dokonują się postindustrialne przemiany. Muzeum Śląskie dba o zachowanie dziedzictwa materialnego regionu, a równocześnie działa na rzecz ochrony zasobów naturalnych i przyrodniczych. Działania prowadzone przez instytucję mają prowadzić do lepszego zrozumienia fenomenu industrialu, ale także – w oparciu o bolesne doświadczenie historii regionu – ostrzegać przed procesami, które mogą mieć zgubny wpływ na wspólnotę i środowisko.

Film podsumowujący tegoroczną edycję:

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn