Kup bilet

Scena ewangeliczna typu historycznego z cyklu Życia Jezusa. W centrum dwunastoletni Jezus siedzący na wysokim podwyższeniu – w typie ambony – dysputujący z mędrcami, nauczycielami Świątyni siedzącymi po obu jego stronach. Kompozycja zachowana fragmentarycznie. Pierwotnie zapewne kwatera retabulum.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn