Kup bilet

Portret Franciszka Kachla, powstańca śląskiego, na zdjęciu w mundurze Związku Weteranów Powstań Śląskich. Zdjęcie zostało wykonane najprawdopodobniej podczas uroczystości upamiętniających wybuch III powstania śląskiego przy Pomniku Powstańców Śląskich w Katowicach, 3 maja 1981 r.

Franciszek Kachel, syn Karola, górnika kopalni „Szombierki”, i Pauliny z domu Kupka, działaczki bytomskiego Towarzystwa Polek, urodził się 13 września 1906 r. w Bytomiu. W latach 1919-1921 był członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Brał udział w akcji plebiscytowej w 1921 roku.

Po podziale górnośląskiego obszaru plebiscytowego pozostał w Bytomiu, członek Związku Polaków w Niemczech w latach 1923-1939, między 1925-1939 r. członek Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech, od 1936 r. komendant hufca ZHP w Bytomiu. Nosił pseudonim harcerski „Gromotka”.

W latach 1939-1942 był więźniem obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, w latach 1943-1945 służył jako sanitariusz w wojsku niemieckim.

Otrzymał następujące odznaczenia: Odznaka Związku Polaków w Niemczech „Wytrwanie” (w 1938 r.), Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 r. (w 1947 r.), Srebrny Krzyż Zasługi (w 1948 r.), Złoty Krzyż Zasługi (w 1955 r.), Medal 10-lecia Polski Ludowej (w 1955 r.), Srebrny Krzyż Zasługi Harcerskiej ZHP (w 1949 r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta, w 1957 r.), Śląski Krzyż Powstańczy.

Po 1989 r. jego nazwiskiem został nazwany park miejski w Bytomiu. Zmarł w 1995 r. Miał brata Józefa, naczelnika ZHP w Niemczech i posła na Sejm PRL w latach 1957-1961, oraz był ojcem Pawła, bytomskiego dziennikarza.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn