Kup bilet

Portret Franciszka Kachla (ur. 13.09.1906 r. w Bytomiu), powstańca śląskiego. Na zdjęciu w mundurze Związku Weteranów Powstań Śląskich.

Franciszek Kachel, syn Karola i Pauliny. W latach 1919-1921 był członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Brał udział w akcji plebiscytowej w 1921 roku.

Po podziale górnośląskiego obszaru plebiscytowego pozostał w Bytomiu, członek Związku Polaków w Niemczech w latach 1923-1939, między 1925-1939 r. członek Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech, od 1936 r. komendant hufca ZHP w Bytomiu. W latach 1939-1942 więzień obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, w latach 1943-1945 służył jako sanitariusz w wojsku niemieckim.

Otrzymał następujące odznaczenia: Odznaka Związku Polaków w Niemczech „Wytrwanie” (w 1938 r.), Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 r. (w 1947 r.), Srebrny Krzyż Zasługi (w 1948 r.), Złoty Krzyż Zasługi (w 1955 r.), Medal 10-lecia Polski Ludowej (w 1955 r.), Srebrny Krzyż Zasługi Harcerskiej ZHP (w 1949 r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta, w 1957 r.), Śląski Krzyż Powstańczy.

Zdjęcie wykonane najprawdopodobniej podczas uroczystości upamiętniających wybuch III powstania śląskiego przy Pomniku Powstańców Śląskich w Katowicach, 3 maja 1981 r.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn