Kup bilet

Gwiazda Górnośląska – polskie odznaczenie wojskowe ustanowione w 1925 roku, dla powstańców śląskich, w dowód uznania zasług położonych w walkach o wieczyste prawa Śląska piastowskiego.

Odznaczenie przyznawano w dwóch wersjach: dużej i małej.

Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on LinkedIn