Kup bilet
  • Jarosław Racięski

Hełm model 1916, stał się symbolem zarówno armii niemieckiej jak i austriackiej, obok słynnej pikelhauby jednoznacznie kojarzy się z okopami I Wojny Światowej. Z uwagi na charakterystykę walki pozycyjnej tj. częsty ostrzał artyleryjski wielu żołnierzy traciło życie lub zdrowie. Stosowane w pierwszych latach wojny skórzane pikelhauby i czapki wykonane z sukna nie stanowiły właściwej ochrony. Opracowując stahlhelm model 1916 prof. Friedrich Schwerd wzorował się na średniowiecznym hełmie niemieckim – Saladzie. Dzięki uzyskanemu kształtowi, oraz technologii wykonania hełm ten był bardziej odporny od hełmów francuskich czy brytyjskich. Jego specyficzny kształt w sposób niemal kompleksowy chronił oczy i głowę. Model 1916 stał się modelem wyjściowym dla znanego z okresu II Wojny Światowej Hełmu M35.

Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on LinkedIn