Kup bilet

Krzyż Kampanii Wrześniowej – odznaka pamiątkowa ustanowiona przez Rząd RP na Uchodźstwie 1 września 1984 roku. Odznakę przyznawano osobom (żołnierzom i cywilom), które brały udział w walkach przeciwko Niemcom i Związkowi Sowieckiemu we wrześniu i październiku 1939 roku.

W latach 1990-1992 odznakę nadawano w kraju. W grudniu 1992 roku zakończono przyznawanie odznaki.

Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on LinkedIn