Kup bilet

Wizerunek Madonny z Dzieciątkiem – w typie Immaculaty (Niepokalanie poczętej) rozpowszechnił się w XVII wieku. Układ rzeźby w typie „figura serpentinata” ( nurt założeń rzeźby barokowej – postać ujęta jest w dynamicznej, imitującej ruch formie, o wielkiej sile ekspresji). Akcentuje treści dzieła odwołujące sie do tekstu Apokalipsy św. Jana, ale i przesłanie ówczesnej sztuki sakralnej propagującej triumf Kościoła Rzym.-Kat. nad Reformacją. Temat, kompozycja rzeźby sa charakterystyczne dla sztuki doby baroku Europy Centralnej, dla kręgu określanego mianem baroku naddunajskiego czyliobszaru Rzeszy Niemieckiej. Pochodzi z epoki, która w sposób szczególny eksponowała kult maryjny. Rzeźby stawały się wówczas przedmiotem polemiki z protestantyzmem i służyły manifestowaniu katolickiej doktryny.

Rzeźba pełnoplastyczna, drewno polichromowane, złocone.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn