Kup bilet

Po okresie odkrywania kubizmu (lata 1911-1914), dwanaście następnych lat twórczości Makowskiego z jednej strony było czasem całkowitego zbliżenia do natury, z drugiej jednak powrotem, ale okrężną drogą, do kubizmu. Od 1927 r. rozpoczyna się najświetniejszy okres twórczości artysty. „Martwa natura z melonem” jest przykładem powrotu do natury, w którym jednak pobrzmiewa echo uproszczenia i geometryzacji formy.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn